ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, February 2, 2011

ေဆြမ်ိဳး ဆာမိနဲ႔ အမီနာတို႔ဆီမွာ     အိႏၵိယမွာ ေနသူေတြေတာင္ ေရးၾကတာမေတြ႕လို႔ အေတြးေပါက္မိတာေလး ရွာေရးလိုက္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ကုလားဆိုရင္ “လား” ေတာင္ သံုးေလ့သိပ္မရွိၾက
ေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ခုမွပိုသိလာမိတာပါ။

     လူဦးေရ ၁,၁၇၃,၁၀၈,၀၁၈ (July 2010 est.) ရွိၿပီး ကမၻာ့ ဒုတိယလူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ဒီႏိုင္ငံ
ဟာ လူဦးေရ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္
ေနရပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံဟာ ကေန႔သူတို႔ေျမပံုရဲ့ အေနာက္ေျမာက္ဖက္က Indus Valley (ေတာင္တန္း)
တဝိုက္မွာ ဘီစီ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းကစၿပီး ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈေတြ အစျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဘာသာေရးမွာေတာ့ ဂ်ိန္းဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ မြတ္ဆလင္တို႔ ထြန္းကားလာခဲ့ရာမွာ အဓိက
ဟိႏၵဴဘာသာရဲ့တြန္းအားေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ “ဇာတ္” လို႔ သိၾကတဲ့ လူတန္းစား ခြဲျခားမႈစနစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚ
လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၀-၁၁ ရာစုဝန္းက်င္ မြတ္ဆလင္ေတြ ဝင္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ မိန္းမေတြကို ခြဲျခား
ဆက္ဆံတဲ့ဖက္မွာ ဓေလ့ေတြ ပိုၿပီးဆပြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အျမစ္တြယ္
ခဲ့တဲ့စနစ္ဟာ ဒီကေန႔အထိ (အထူးသျဖင့္ နယ္ေတြမွာ) အနည္းနဲ႔အမ်ား သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနေသး
တာ ေတြ႕ရပါမယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ မိန္းမေတြကို ဖိႏွိပ္တာ ရိုက္ႏွက္တာေတြ၊ ဇာတ္မတူရင္ ေပါင္းဖက္
လက္ဆက္ဖို႔ေနေနသာသာ ကူးလူးဆက္ဆံဖို႔ေတာင္ မလြယ္တာေတြကို ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ အိႏိၵယ
အစိုးရအေနနဲ႔ ဇာတ္နိမ့္သူေတြအတြက္ ေက်ာင္းနဲ႔ အစိုးရ႒ာနေတြမွာ ေနရာသတ္မွတ္ ဖယ္ထားေပး
တာမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲ ညီမွ်လာေစ
ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ ကြာဟခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနတုန္းပါ။

     တကယ္တန္းမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ ၁၉၄၇ မွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၄၉ မွာ အေတာ္က်ယ္
ျပန္႔ျပည့္စံုတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ခ်မွတ္အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ့ အခြင့္အေရးေတြ
ကို ညီမွ်ေစဖို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႔အထိ လူတန္းစားခြဲျခားကြဲျပားမႈေတြကေတာ့ ဆက္ၿပီး
က်န္ရွိေနဆဲပါ။

     ဒီစာမွာ အထူးျပဳခ်င္တဲ့ အိႏိၵယရဲ့ ဇာတ္ခြဲျခားမႈကို အၾကမ္းဖ်င္းၾကည့္ရေအာင္။
     အေျခခံအက်ဆံုး ခြဲျခားထားတဲ့ လူတန္းစား ၄ ခု ရွိပါတယ္။

(၁) ပထမ အျမင့္ဆံုး လူတန္းစားကေတာ့ Brahmins ေတြပါ။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ျဗဟၼာ ေတြလို႔
သိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ေဝယ်ာဝစၥ တာဝန္ယူထားသူေတြ၊ ပညာရွင္ပုဏၰားနဲ႔ အျခား
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဆရာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

(၂) ခတၱိယ လို႔သိၾကမယ့္ Kshatriyas ေတြကေတာ့ စစ္သည္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားေတြ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ေျမပိုင္ရွင္လို အထက္တန္းလႊာေတြလည္း ပါဝင္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုးရဲ့ ႂကြယ္ဝမႈနဲ႔
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူ လူတန္းစားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) Vaisyas ေတြကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္သမား၊ ကုန္သည္နဲ႔ အရာရွိအရာခံငယ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
ကုန္ထုတ္သူေတြမဟုတ္ပဲ ကုန္ေခ်ာေရာင္းဝယ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ သစ္သီးေရာင္းတာ သူတို႔
အလုပ္ျဖစ္သလို ဒန္အိုးဒန္ခြက္ေရာင္းတာလည္း သူတို႔အလုပ္ပါပဲ)။

(၄) Sudras ေတြမွာေတာ့ ကာယလုပ္သားေတြ အဓိက ပါဝင္ပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ အတန္းစား
ေတြ ပါဝင္ၿပီး လက္မႈပညာသည္ေတြ၊ ဆံပင္ညွပ္သမားနဲ႔ ဥယ်ာဥ္မႉးတို႔လိုေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။  -  ေနာက္ဆံုးတစ္မ်ိဳးကေတာ့ လူတန္းစား စာရင္းမဝင္တဲ့ အပယ္ခံ Pariah ‘Harijans’ or Dalit or
Outcastes or ‘Untouchables’ ဆိုၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚၾကတဲ့ ေအာက္ဆံုးက လူေတြပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ
ဘုရားကၽြန္ဆိုတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျပလို႔ ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ေျမျပင္ (နင္းျပား)၊ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အေျခမြခံ၊
ဘုရားသားသမီး စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚၾကတဲ့ ဒီလူေတြဟာ အေပၚကလူတန္းစားေတြရဲ့ ဖယ္က်ဥ္တာ
ကို ခံရတဲ့အျပင္ သူတို႔ထဲမွာေတာင္ ေအာက္တကာ့ေအာက္ဆံုး အမ်ိဳးအစားေတြလည္း ရွိပါေသးသတဲ့။
ဇာတ္ျမင့္သူေတြေနတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာထဲ ေနခြင့္မရသလို ဘုရားအတူရွိခိုးခြင့္လည္းမရွိပဲ ဇာတ္ျမင့္သူေတြကေန
ေရတိုက္တာေတာင္ ခြက္နဲ႔ႏႈတ္ခမ္းထိၿပီး ေသာက္ခြင့္မရွိၾကပါ။ သူတို႔အထဲမွာ ဂီတသမားေတြလည္း
ပါဝင္ၾကၿပီး သူတို႔ေဖ်ာ္ေျဖတာ နားေထာင္ၾကေပမယ့္ သူတို႔ရဲ့ တူရိယာပစၥည္းေတြကိုေတာ့ မထိမကိုင္
ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ့ လုပ္အားနဲ႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုေတာ့ ဇာတ္ျမင့္ေတြက
ရယူခံစားၾကပါတယ္။ (ဥပမာ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရာမွာသံုးတဲ့ ႏြားေခ်းေျခာက္ေတြကို ဇာတ္ျမင့္ေတြ
က သံုးၾကေပမယ့္ ႏြားေခ်းေျခာက္ကို အတံုးအခဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္သူေတြက Dalit ေတြပါ)။

   လူတန္းစားေတြမွာ အေသးစိတ္ျပန္ခြဲလိုက္ရင္ jati လို႔ေခၚတဲ့ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ဇာတ္အမ်ိဳးအစားကြဲေပါင္း
၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး gotras လို႔ေခၚတဲ့ ထပ္ဆင့္ဇာတ္မ်ိဳးကြဲေပါင္း ၂၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
မွတ္တမ္းေတြအရ အဂၤလိပ္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္မွာ ဒါးျပမ်ိဳးႏြယ္ (အတန္းအစား) ဆိုၿပီးေတာင္ သတ္မွတ္ေပး
ခဲ့ရတာမ်ိဳး ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

     ဒီဇာတ္ေတြဟာ အတည္လားဆိုေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔သမိုင္းထဲမွာ ဇာတ္နိမ့္
အတန္းအစားက ဘုရင္ ဘုရင္မေတြျဖစ္လာလို႔ ကိုယ့္ဘာသာ ဇာတ္ျမွင့္လိုက္တဲ့ သာဓကေတြလည္း
ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရျပန္ပါတယ္။

     အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ၾကရာမွာလည္း အခ်ိဳ႕အလုပ္ေတြဟာ ဇာတ္(မ်ိဳးစိတ္) တစ္ခုကေန
သားစဥ္ေျမးဆက္ သီးသန္႔ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ၾကသလို ဓေလ့မ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ကေန႔ေခတ္ အလုပ္သမား
သမဂၢပံုစံမ်ိဳးေတြ ေပါက္ေနတယ္လို႔လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ျပဆိုမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ေစ်းေရာင္းတဲ့
Shudara အႏြယ္ဝင္တစ္ေယာက္ဟာ ဒန္သတၱဳအိုးခြက္ေတြ ေရာင္းေနေပမယ့္ အလူမီနီယံ အသံုး
အေဆာင္ေတြကို ဝယ္လိုသူရွိရင္ေတာ့ ေနာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ သြားရွာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါ
မတူတဲ့ အႏြယ္ဝင္ (လူတန္းစား) တစ္ခုကလူဟာ မ်ိဳးရိုးမရွိပဲ အလုပ္တစ္ခုကို ႀကိဳက္သလိုဝင္လုပ္လို႔
မလြယ္ (သို႔မဟုတ္) မရႏိုင္ပါဘူး။

     ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားေတြအရ အနိမ့္ဆံုးအႏြယ္ဝင္ (Dalit) လူဦးေရေပါင္း အိႏိၵယမွာ သန္း ၁၇၀၊
နီေပါမွာ ၄.၅ သန္း၊ ပါကစၥတန္မွာ ၂ သန္း အျပင္ သီရီလကၤာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတြမွာလည္း အတိအက်
မသိရတဲ့အေရအတြက္ေတြနဲ႔ ရွိေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကေန႔အခ်ိန္မွာ သူတို႔ကို Scheduled castes
(SC) လို႔ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ Scheduled tribes (ST) လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မ်ိဳး
ႏြယ္စုေတြကလည္း သက္သက္ရွိၿပီး သူတို႔ရဲ့ ဦးေရက အိႏိၵယႏိုင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ့ ၇% ေလာက္
ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ခါ ေကာက္ခံထားတဲ့ စာရင္းဇယားေတြအရ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ လူတန္းစား
(Other Backward Classes - OBC) အားလံုးေပါင္းကလည္း အိႏိၵယရဲ့ စုစုေပါင္း လူဦးေရနဲ႔စာရင္ ၃၂
ကေန ၅၂% ၾကား ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

     တစ္ဖက္က ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း ေခတ္နဲ႔အညီ အျမင္အေတြးနဲ႔ သေဘာထားတိုးတက္မႈေတြကို
အထင္အရွား ေတြ႕လာရတာေတြေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ၿပီးလည္း အေကာင္းဖက္ကို ပိုဦးတည္လာဖို႔ပဲ
ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့သူေတြထဲမွာၾကည့္ရင္ မဟတၱမဂႏီၵဟာ Vaisyas မ်ိဳးႏြယ္
ကပါ၊ ပထမဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူ ေနရူးဟာ ျဗဟၼာ မ်ိဳးႏြယ္ထဲကပါ။ Rajasthan ျပည္နယ္ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမႉး Vasundhara Raje Scindia ကေတာ့ ခတၱိယ ထဲကပါ။ အခုတက္ေနတဲ့ သမၼတေရွ႕က
သမၼတေဟာင္း KR Narayanan (၁၉၉၇) ဟာ အနိမ့္ဆံုးဇာတ္ျဖစ္တဲ့ Dalit ထဲကျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယ
ႏိုင္ငံရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရာမွာ အဓိကက႑ကပါဝင္ခဲ့တဲ့ BR Ambedkar ဟာလည္း
Dalit အႏြယ္ထဲကပဲျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

     မႏုႆေဗဒဖက္ကေတာ့ အိႏိၵယမွာ ၇၂% ဟာ (ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ ၁၅၀၀ ဝန္းက်င္မွာ
အေနာက္ေျမာက္ဖက္ပိုင္းက စိမ့္ဝင္လာတဲ့) အာရိယန္ (Aryan) အႏြယ္ဝင္၊၂၅% ကေတာ့ (႒ာေန)
ျဒာဝီဒီယန္ (Dravidian) အႏြယ္ဝင္ေတြ ျဖစ္ၿပီး ၃% ကေတာ့ မြန္ဂိုလိြဳက္အႏြယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
(ခ်စ္ဦးညိဳရဲ့ အလကၤာဒီပခ်စ္သူ စာအုပ္ဖတ္ဖူးသူမ်ား ကေတာ့ ၾကားဖူးၾကမွာပါ)။ ဒါေပမယ့္ သိပၸံ
ပညာရွင္ေတြရဲ့ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ ကေန႔အခ်ိန္မွာ အားလုံုး ေသြးေႏွာေနၾကၿပီး မ်ိဳးစစ္စစ္
လို႔ လက္ညိွဳးထိုးျပစရာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

     အခိုင္အမာ သက္ေသျပခ်က္ေတြ မရွိေသးေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ “သာကီ”
ဝင္ေတြဆိုၿပီး အမ်ိဳးေတာ္လိုသူေတြ ရွိသင့္သေလာက္ ရွိၾကတာမို႔ ဇာတ္အျမင့္ဆံုးေတြထဲက ခတၱိယ
(Kshatriyas) လူတန္းစားဝင္ ဘုရင္၊ စစ္သား၊ ေျမရွင္ စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေတြထဲက ေရာ္ရမ္းၿပီး စပ္
ဟပ္ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဘုရင့္အႏြယ္မွ ဘုရင့္အႏြယ္ေတြပါဆိုရင္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာၾကေစဖို႔
ဘာမွေတာ့ ကန္႔ကြက္စရာမရွိပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာျပည္နဲ႔စာရင္ သမိုင္းေနာက္ေၾကာင္း
ပိုၿပီးအတိအက် ရွာေဖြေလ့လာထားတဲ့ အိႏိၵယရဲ့ အေနအထားနဲ႔ယွဥ္ၿပီး တြဲစပ္ေတြးေတာစရာေလးေတြ
အနည္းအက်ဥ္းျဖစ္ျဖစ္ ရလာႏိုင္ၾကရင္ေတာ့လည္း ကေန႔လို အသိပညာ အတတ္ပညာအေရးႀကီးတဲ့
ေခတ္ႀကီးမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမယ့္ အလားအလာေကာင္းတစ္ခုဆီ ဦးတည္သြားႏိုင္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္
မိပါရဲ့။မန္းကိုကို
၀၂၊ ၀၂၊ ၂၀၁၁

* ေအာက္မွာက ရည္ညႊန္းထားတဲ့ စာအုပ္နဲ႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အခ်ိဳ႕ပါ။ (မွတ္ခ်က္ - အျပည့္စံု မဟုတ္ပါ)။

1. Bhalla 2007, FEATURE-Women struggle to find place in modern India, viewed 11/06/2010, .
2. Bharati 2005, Women of India: Colonial and Post-Colonial Periods, SAGE India, New Delhi.
3. Bhargava et al 2005, Civil Society, Public Sphere and Citizenship: Dialogues and Perception, SAGE India, New Delhi.
4. Central Intelligence Agency 2010, The World Fact Book: India, viewed 22/06/2010, .
5. http://www.csuchico.edu/~cheinz/syllabi/asst001/spring98/india.htm
6. Government: National Portal of India 2010, Parliament, viewed 11/06/2010, .
7. Mandakranta 2000, Faces of the Feminine in Ancient, Medieval, and Modern India, Oxford University Press(US), New York.
8. Richard 2008, Citizenship: A Very Short Introduction, Oxford University Press Inc., Oxford.
9. Singh S. 2010, Indie’s upper house passes pro-women bill, CNN, America, .
10. Sumi 2007, Women’s Livelihood Rights: Recasting Citizenship for Development, SAGE India, New Delhi.

9 comments:

 1. ေက်းဇူးပါ ဦးေလးေရ... မသိတာေလးေတြ သိခြင့္ရလိုက္တယ္ေလ။

  ReplyDelete
 2. ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္ဗ်ာ။။။

  ReplyDelete
 3. ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီလိုခြဲျခားမႈေတြကုန္ခဲ့ၿပီလို ့ ထင္ပါတယ္... လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ဘာညာကြိကြ အမ်ဳိးအႏြယ္ေတြ ကိစၥကလြဲေပါ့...

  လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္တုန္းကေတာ့ ဘယ္အမ်ဳိးနဲ ့ယူလို ့ အေမြကို ဘယ္သူမရတာ... ဖခင္အရင္ေသဆံုးလို ့ သမီးက အေမြမရတာ၊ မိခင္ အရင္ေသဆံုးလို ့ သားေတြက အေမြမရတာေတြ ရွိခဲ့တယ္လို ့ ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္...

  ခုေခတ္ကာလမွာေတာ့ အေတာ္ေလးကို ကင္းရွင္းခဲ့ပါၿပီ... ဒါေပမယ့္ ခြဲျခားခ်င္စိတ္ေလးေတြေတာ့ မည္သူမဆို ရွိေနတုနး္ပါပဲ.. ဦးေက်ာ္သူကိစၥကို သူ ့ပတ္၀န္းက်င္က အႏုပညာသည္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခံစားၿပီး ေတြးေတာ့ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ကိုယ့္ကိုယ့္ကို ေတာင္ သေဘာထားမႀကီးႏိုင္တဲ့သူလို့ ရြံရွာမိတာအမွန္ပါ.. အရိုးစြဲမႈအခ်ဳိ ့က်ေနာ္တို ့ တိုက္ဖ်က္ဖုိ ့လုိပါေသးတယ္....

  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  ReplyDelete
 4. ဖတ္သြားပါတယ္ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 5. "နာလာ့ရယ္ဂင္းဂလား" (how are you in Tamil)
  ဇာတ္ျမင့္ေတာ့ ေရွ႕ဆုံးမွာ ထိုင္တဲ့သူေတြ ဇက္ေညာင္း ေအာင္ေမာ့ၾကည့္ရ မွာေပါ့။ ဇာတ္နိမ့္ျပန္ေတာ့ လဲ ေနာက္က သူေတြက မျမင္ရဘူးးးတဲ့။ :P

  စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႕ ကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက လူထုဦးလွ တုိ႕ ပါရဂူတို႕ ရဲ႕ ဟိႏၵဴ ပုံျပင္ ဇာတ္လမ္း ေတြနဲ႕ ႀကီးျပင္းလာ ေတာ့ သူတို႕ အယူသည္း လို႕ ျဖစ္ရတဲ့ ေက်ကြဲ ဖြယ္ရာ ဇာတ္လမ္း ေတြ နဲ႕ယဥ္ပါးေန သလိုပါပဲ :(

  ReplyDelete
 6. @ အဂၤါဟူး - မသိေသးတာ လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္မိတာ ဝမ္းသာရမွာေပါ့ကြာ၊ ဒီထက္ပိုသိခ်င္ရင္လဲ ကြာလာလန္ပူနားက Klang ဖက္မွာ သြားေမးၾကည့္လို႔ ရတယ္ကြ။ :-D

  @ ရဲထြန္းေဇာ္ - လာဖတ္တာကို ေက်းဇူးပါ။

  @ JUSTICE999BURMA - “ခြဲျခားခ်င္စိတ္ေလးေတြေတာ့ မည္သူမဆို ရွိေနတုနး္ပါပဲ” ဆိုတာနဲ႔ အရိုးစြဲေနတာေတြ ရွိေနၾကေသးတယ္ဆိုတာ အမွန္ပါပဲ။
  ကိစၥမ်ားေျမွာင္ လူတို႔ေဘာင္မွာ ေနေနရေတာ့လည္း ဒါေတြက ေရွာင္လြဲလို႔လည္း ရေကာင္းတဲ့အရာေတြ မဟုတ္သလို လူသားေတြရဲ့ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာသဘာဝမို႔လို႔ နည္းလာေအာင္ လုပ္လို႔ရေပမယ့္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ သိပ္မလြယ္ေသးပါဘူး။
  ဟိုတစ္ေန႔ကပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေျမွာက္လိုက္၊ အခုေတာ့ ရြံရွာလိုက္ျဖစ္ေနေတာ့ သတိေတာ့ထားေပးေနာ၊ စိတ္ခိုင္တဲ့လူေတြက ေလာကမွာ အနည္းသားကလား။ ေတာ္ၾကာ စိတ္မထိန္းႏိုင္ရင္ ကၽြႏ္ုပ္လည္း နည္းလမ္း မေပးတတ္ဖူး။ :-D

  @ ကိုေဇာ္ - လာအားေပးတာ ေက်းဇူးပါ။

  @ Datuk An Asian Tour Operator - ၾကည့္ရတာ Dravidian အႏြယ္ စပ္ပံုရတယ္။ :-D

  ပုံျပင္ ဇာတ္လမ္း ေတြထက္ တကယ့္အျဖစ္ေတြက ပိုၿပီး အံၾသေၾကကြဲစရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ Datuk ရယ္။ မိန္းမေတြရယ္၊ ဇာတ္နိမ့္သူေတြရယ္ကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ထားတဲ့ ပံုေတြလည္း ဂူဂယ္မွာတင္ အမ်ားႀကီးပါ။ photo essay ျဖစ္သြားၿပီး စာလည္း အင္မတန္ရွည္လ်ားမွာစိုးလို႔ ဒီပို႔စ္ကို အေတာ္အသင့္ ခ်ံဳ႕ထားတာပါ။ Pandita Ramabai ဆိုတဲ့ ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းေလာက္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ ဘဝနဲ႔တင္ အေတာ္အသင့္ ခန္႔မွန္းလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။

  ျဗဟၼာမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္တဲ့သူဟာ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေတြ၊ (စိတ္ထားေကာင္းလြန္းၿပီး အမ်ိဳးသမီး စာတတ္ေရးကို အားေပးခဲ့တဲ့) မိဘေတြ မဲ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝ၊ (ေမာင္ျဖစ္သူ ေသဆံုးၿပီးေနာက္) အိႏိၵယမိန္းမသားေတြရဲ့ အကာအကြယ္မဲ့ဘဝ၊ ဇာတ္မတူသူနဲ႔လက္ထပ္လို႔ အၾကဥ္ခံရတဲ့ဘဝ၊ ခင္ပြန္းသည္ေသလို႔ အိႏိၵယမိန္းမသားေတြရဲ့ အင္မတန္နိမ့္က် ႏွိမ့္ခ်ခံရတဲ့ မုဆိုးမဘဝေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရာက (ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ အခ်ိဳ႕နဲ႔ ကိုယ္ခ်င္းစာနာသူ အဂၤလိပ္ အေမရိကန္ အခ်ိဳ႕တို႔ရဲ့ အကူအညီနဲ႔) မိန္းမသားေတြရဲ့ဘဝကို ျမွင့္တင္ဖို႔ တႏိုင္တပိုင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး လူသိမ်ားတဲ့ ဥပမာ တစ္ခုပါ။

  ReplyDelete
 7. ႏွပ္စပ္ပါေပတယ္ ကိုကိုမန္းေရ အခုလိုဖတ္မိေတာ့မွ သိခြင့္ရတဲ့ အရာေတြရွိလာလို ့ မွ်ေဝေရးသားေပးတဲ့ အစ္ကိုမန္းကိုေက်းဇူးပါ ....
  (လွိဳင္ဘြား)

  ReplyDelete
 8. ွဆ၇ာမန္းကိုကိုသို႕ : က်ေနာ္တို႕အင္တာနက္က ေက်ာ္ခြမွေတြ႕ရတဲ့ဘဝ ေဆြမ်ိဳးအမီနာနဲ႕ဆာမိတို႕ အေၾကာင္းဖတ္ရေတာ့ ကြန္မန္႕မွာေ၇းခ်င္ေပမဲ့ ကိုယ့္ဇတ္ကနိမ့္ေနေလေတာ့ ေ၇းခြင့္မရဘူး။ ဒီစီေဘာက္ .. ေမးခြင့္ေတာင္းဆိုခြင့္မ်ားရွိမယ္ဆိုရင္ သိခ်င္တာေလးေမးလို႕ ရပါသလား။ ရိုေသစြာျဖင့္ - ကာနီစန္

  ( c-box က တင္ထားတာပါ။)

  ReplyDelete
 9. မန္းကိုကို >> ကာနီစန္
  ဘယ္သူမွ မထိခိုက္ အက်ိဳးမယုတ္ရင္၊ ၿပီးေတာ့ သိထားတာဆိုရင္ေတာ့ အပန္းမႀကီးပါဘူး၊ ေျဖေပးလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိထားတာေတြက အကန္႔အသတ္ရွိတာမို႔ စိတ္ေၾကနပ္ေအာင္ ေျဖႏိုင္ မႏိုင္ေတာ့ အာမ မခံရဲပါဘူး။

  (နာမည္က ကာနီစန္ ဆိုလို႔ မေလးရွားက Tamil လူမ်ိဳးေတြမွာ Genesen ဆိုတဲ့ ဆင္တူနာမည္ေတာ့ ေတြ႕ဖူးတယ္။ Tamil ေတြက အသားပိုေမွာင္တာေၾကာင့္ Dravidian အႏြယ္ေတြလို႔ ဆိုရမွာေပါ့)။

  @ လွိဳင္ဘြား - မေလးရွားထြက္ဆိုေတာ့ ကုလားေတြကို အနည္းနဲ႔အမ်ား သံေယာဇဥ္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့ေနာ :-)

  (ကုလားလို႔ သံုးထားတာ အခ်ိဳ႕အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရင္ ေဆာရီးပါ။ ျမန္မာျပည္ အမ်ားသံုးအေနနဲ႔ သံုးထားတာပါ။ လူမ်ိဳးေတြ အတိအက် ရွိတာကို နားလည္လက္ခံပါတယ္)။

  ReplyDelete