ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, May 9, 2010

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂)

သုေတသန (Research)

   သုေတသန လို႔ဆိုလိုက္ရင္ ငယ္စဥ္က အင္မတန္ႀကီးက်ယ္တဲ့ကိစၥ၊ ပညာအဆ
မတန္ တတ္သူမ်ားရဲ့အလုပ္ ရယ္လို႔နားလည္ခဲ့ရေပမယ့္ ဒီကေန႔ေခတ္၊ အထူး
သျဖင့္ တိုးတက္ၿပီးနိုင္ငံေတြမွာ မူလတန္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကအစ
လုပ္ေနၾကရတဲ့ သာမန္ပညာသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု
သာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

   မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာရွာေဖြစူးစမ္း
သုေတသန လုပ္ၾကသလို၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း
ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ နိုင္ငံေရး နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးေတြဆိုၿပီး သတင္းစာ၊ အင္တာနက္ေတြမွာ သုေတသနလုပ္ ရွာေဖြ
စုစည္းၿပီး စာစီစာကံုး၊ အစီရင္ခံစာ (အိမ္စာ) ေတြအျဖစ္နဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ယူေနၾက
တာ ပံုမွန္ျမင္ကြင္းေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။

   သာမန္လူတေယာက္အေနနဲ႔ အေျခခံအားျဖင့္ သိခ်င္တာတစ္ခုကို အသိမိတ္
ေဆြေတြ၊ သြားလိုရာလမ္းက ၾကံဳသူေတြကို ေမးျမန္းစံုစမ္းတာ၊ လမ္းညြန္စာအုပ္
သံုးတာေတြဟာ အမွန္ေတာ့ ေန႔စဥ္သံုးေနၾကတဲ့ သုေတသနျပဳတဲ့ အစိတ္အပိုင္း
ေတြပါပဲ။

   တကၠသိုလ္ဝင္တန္း သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာေတာ့ ပိုၿပီး
စနစ္တက်နဲ႔ ပညာရွင္အေနအထားဘက္ကို ယိမ္းဖို႔လိုအပ္လာပါၿပီ။ ဒီေတာ့ အ
လြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕ေနရတာေတြနဲ႔ သတိမထားမိပဲျဖစ္ေနတတ္တဲ့ အရာေလး
ေတြကို စီရီၾကည့္ ၾကရေအာင္။

ဝီကီ ပီဒီယာ - အခမဲ့ အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္း (Wikipedia)

   ဒီကေန႔ အင္တာနက္သံုးေနၾကသူ အေတာ္မ်ားမ်ားအေနနဲ႔ သိလိုတာေတြရွိ
လာရင္ အစံုလင္ဆံုးလို႔ ေယဘုယ်ေျပာနိုင္မယ့္ Wikipedia စြယ္စံုက်မ္းကို ေျပးျမင္
မိၾကမွာပါ။ ဒီအင္တာနက္ စာမ်က္နွာမွာ မည္သူမဆိုနီးပါး ဝင္ေရးလို႔ရတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္
ေၾကာင့္ ပညာရွင္အဆင့္ကို တက္လွမ္းလိုသူမ်ားအတြက္ေတာ့ သတိျပဳစရာပါ။
ဒါေပမယ့္ သူ႔ဆီကစာစုေတြရဲ့ ေအာက္ဆံုးမွာပါတဲ့ ရည္ၫႊန္းခ်က္ေတြကေန
တဆင့္သြားၿပီး ကိုယ္လိုခ်င္တာေတြရွာဖို႔အတြက္ အေျခခံက႑အျဖစ္ အနည္းဆံုး
အသံုးျပဳလို႔ ရနိုင္ပါေသးတယ္။

ဂူဂယ္ျဖင့္ ရွာေဖြျခင္း (Google Search)

   ကမၻာေပၚမွာ လူသံုးအမ်ားဆံုး အခ်က္လက္ရွာေဖြေပးတဲ့ စာမ်က္နွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ သိလိုတာကို ရွာေဖြကြက္မွာ ရိုက္ထည့္လိုက္ရံုနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အင္တာ
နက္ စာမ်က္ႏွာေတြ ရွာေဖြေပးပါတယ္။ ေျမပံု၊ ပံု၊ ဗီဒီယို၊ သတင္း ေတြကို စံုေစ့
ေအာင္ လွည့္လည္ ရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ေတာ့ သံုးတတ္ရင္
အျခားပညာရွင္ေတြရဲ့ ေရးသားမႈေတြကို Google Schoolar သံုးရွာနိုင္ပါတယ္။

စာၾကည့္တိုက္နွင့္ ျပတိုက္မ်ား

   ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံ အမ်ားစုမွာေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္၊ ျပည္နယ္စာၾကည့္
တိုက္နဲ႔ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စာၾကည့္တိုက္နဲ႔ ျပတိုက္ေတြရွိၿပီး တန္ဖိုးမျဖတ္
နိုင္တဲ့ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္းနဲ႔ ပစၥည္းပစၥယေတြကို သိုမွီးထားတတ္ၾကလို႔ လက္
လြတ္လို႔မရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခမဲ့ကအမ်ားစုျဖစ္ေပမယ့္
အခ်ိဳ႕လည္း အဖြဲ႕ဝင္ရတာမ်ိဳး၊ နွစ္စဥ္ေၾကးနဲ႔ အသံုးျပဳၾကရတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။
မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျပဳလိုတာက သုေတသနမွာ “နယ္ခ်ဲ႕” ဆိုတဲ့ ဝါဒျဖန္႔စကားလံုး
မ်ိဳးေၾကာင့္ အင္မတန္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတဲ့ လန္ဒန္စာၾကည့္တိုက္လိုေနရာမ်ိဳး
ကို ခ်န္ရစ္ထားတာမ်ိဳး ပညာရွင္ (ျဖစ္ခ်င္သူ) ေတြ လုပ္လို႔မရ (မလုပ္သင့္) ဘူး
ဆိုတာကိုပါ။

စာမွတ္တမ္းစုမ်ား နွင့္ အီး-စာအုပ္မ်ား (Data Base & E-books)

   အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေတြအပါဝင္ တကၠသိုလ္တက္ေနသူမ်ား
အတြက္ အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားက ခ်ိတ္ဆက္ထား
တဲ့ (သာမန္လူမ်ားအတြက္ အခေၾကေငြေပးရတဲ့) Data Base & E-books ေတြကို
အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ ရၾကတာပါပဲ။ အျပင္လူမ်ားအေနနဲ႔ေတာ့ အခေၾကးေငြေပးရတဲ့
စာၾကည့္တိုက္ေတြနဲ႔ Data Base ကုပၼဏီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ၾကပါ
တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး နိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ေတြ ရွိၾက
ပါတယ္။ အခေၾကးေငြေပးရတဲ့ ေနရာေတြေလာက္ေတာ့ မျပည့္စံု၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ
စာအုပ္ စာတမ္းေတြမရနိုင္ပါ။

အကဲျဖတ္၊ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း (Evaluation)

   ဂူဂယ္ ကေနျဖစ္ျဖစ္ အျခားေနရာကျဖစ္ျဖစ္ ရရွိလာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္
နဲ႔ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ကိုယ့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးရွိမလဲဆိုတာ အကဲ
ျဖတ္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ အသံုးမ်ားတဲ့ မွတ္ေက်ာက္ေတြကေတာ့ -

၁။ ေရးသားသူ (အမည္မဲ့၊ လူသိမ်ားသူ၊ လူသိနည္းသူ စသည္ျဖင့္ ..)
၂။ ေရးသားသူ၏ ေနာက္ေၾကာင္းနွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း
၃။ စာအုပ္ထုတ္ေဝေသာ အရင္းအျမစ္ (စာအုပ္တိုက္၊ အဖြဲ႕အစည္း စသည္ျဖင့္ ..)
၄။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
၅။ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္၊ ထုတ္ေဝသည္
၆။ မည္သည့္အခ်ိန္က ထုတ္ေဝသည္
၇။ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝသည္
၈။ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရာေနရာ အမ်ိဳးအစား (လက္ကမ္းစာေစာင္၊ အင္
    တာနက္ စသည္ျဖင့္ ..)
၉။ ဘက္လိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိ
၁၀။ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား ပါ၊ မပါ
၁၁။ ထင္ျမင္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အျဖစ္မွန္ အခ်က္အလက္
၁၂။ တိုက္ရိုက္ (သို႔မဟုတ္) တဆင့္ခံ
၁၃။ ပညာရပ္ (က႑) တူ ပညာရွင္မ်ား၏ ကူညီ၊ စစ္ေဆး၊ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈ
၁၄။ သဒၵါနွင့္ သတ္ပံု အေနအထား
၁၅။ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ တင္ျပပံု (စာစီပံု၊ ဒီဇိုင္း စသည္ျဖင့္ ..)

တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေဖၚျပထားတဲ့အခ်က္ေတြထဲက အေကာင္းဘက္ကိုပိုၿပီး ျပည့္စံု
ေလ တန္ဖိုးပိုရွိေလလို႔ ယူဆနိုင္ပါတယ္။

   ရလာတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္တိုင္းဟာ တန္ဖိုးဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ (ဘယ္
ေလာက္ခိုင္မာသလဲ) ဆိုတာဟာ ကိုယ့္ရဲ့တန္ဖိုးကို အဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္တာမို႔
သတိထားစိစစ္ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္စ္ဖို႔ (Oxford) တကၠသိုလ္ထုတ္
စာအုပ္ဆိုရင္ တကမၻာလံုးက ယံုယံုၾကည္ၾကည္လက္ခံ ယူငင္သံုးစြဲၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အင္တာနက္ထဲမွာ “ဝါသနာတူသူမ်ားမွ လူထုထံမွန္ကန္ေသာ သတင္း
မ်ားေဝဌေပးရန္ ဤသတင္းဌာနကို တည္ေထာင္ထားပါသည္” ဆိုတာေလာက္နဲ႔
မလံုေလာက္ပါ။ ဘယ္သူဘယ္ဝါ၊ ဘယ္လိုေနာက္ခံမ်ိဳး ေတြရွိပါတယ္ ဆိုတာေတြ
မပါရင္ေတာ့ အတင္းအဖ်င္းသတင္းဌာနလို႔ မဆိုနိုင္ရင္ေတာင္ ကိုးကားအသံုးျပဳဖို႔
မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

   အခုတင္ျပခဲ့သမွ်ေတြဟာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္အတြက္လံုေလာက္တယ္
လို႔ ယူဆနိုင္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္အဆင့္ေရာက္ရင္ သုေတသနလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့
ဘာသာရပ္ကို ယူၾကတဲ့အခါ၊ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ သုေတသန
လုပ္နည္းဘာသာတစ္ရပ္ကို သီးသန္႔သင္ယူၾကရမွာျဖစ္လို႔ ပူပင္စရာေတာ့ မလို
လွပါဘူး။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း အတြက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား၊

   ေက်ာင္းေရြးတာလည္း သုေတသနသေဘာမ်ိဳးမို႔ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔
အနည္းငယ္ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ အသိမိတ္ေဆြ၊ ဆရာ ဆရာမ၊ အတန္းေဖၚမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း
၂။ သတင္းစာ၊ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြျခင္း
၃။ ေၾကာ္ျငာ လက္ကမ္းစာေစာင္ဖတ္ရႈျခင္း
၄။ ေက်ာင္း (သက္ဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားေသာ႒ာန) သို႔ ကိုယ္တိုင္သြားရာက္ ေမး
    ျမန္းျခင္း
၅။ ေက်ာင္း ျပပြဲေန႔ (open day) တက္ေရာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္နိုင္ၾကပါတယ္။

အင္တာနက္မွာေတာ့ ေက်ာင္း၊ အစိုးရ၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ထားတဲ့
စာမ်က္နွာေတြမွာ ေက်ာင္းအေၾကာင္း၊ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဘာသာရပ္အေၾကာင္း
နဲ႔ အဆင့္သတ္မွတ္မႈ၊ ေဝဖန္ခ်က္ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိနိုင္တာ
မို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ အရနိုင္ဆံုးေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျပာနဲ႔ လက္ေတြ႕ကြာ
တတ္တာမို႔လည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္စံုစမ္းတာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ
မမွားနိုင္ပါဘူး။

အားလံုးေအာင္ျမင္ၾကပါေစ၊

(သိၿပီးသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ကေလးကလားပို႔စ္ ျဖစ္နိုင္သလို ေဝဖန္၊ အၾကံေပး ျဖည့္ဆည္းေပးလို
သူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ပိုေကာင္းေအာင္ေရးနိုင္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေရး၊ ကိုယ့္
ဘေလာ့မွာ တင္ၾကမယ့္သူေတြကိုလည္း အားေပးပါတယ္။ သင့္ေတာ္သလို ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း
ျပင္ဆင္သြားအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁)

2 comments:

 1. ဗဟုသုတေတြယူသြားတယ္

  ReplyDelete
 2. ဟုတ္ကဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အကိုေျပာတာ ကို အကုန္ဖတ္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကူညီနိဳင္ပါတယ္။အခ်ိန္ေတာ႕ေပးရမယ္။ လုပ္ခ်င္တာမွန္သမွ် လုပ္ေပးလို႕ရပါတယ္။နမူနာေတြလည္း လိုက္ၾကည္႔ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ႕ ျပေပးပါမယ္။လုပ္ေပးထားတဲ႔ ဘေလာက္ေတြထဲက ပံုစံတူ တခုေရြးေပါ႔။ တခုနဲ႔တခု မတူေအာင္ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕က လုပ္ေပးတာပါ။တေယာက္နဲ႔တေယာက္မတူေစရပါဘူး။နည္းပညာနဲ႔ပတ္သတ္လို႕ အလကား လိုက္ကူညီေပးေနတာပါ။ အလုပ္ကလည္းတဖက္မို႕ အခ်ိန္ေပးပါေျပာတာပါ.
  အေသးစိတ္ေမးခ်င္တာ ေျပာခ်င္တာကို ကၽြန္ေတာ္ေမးကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါေနာ္။
  moethwaynge@gmail.com ပါ။
  ခင္မင္မႈျဖင္႔ အားလံုးကို-
  ိုေပ်ာ္ေစခ်င္တဲ႔

  ReplyDelete