ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Politics

Web Links (ႏိုင္ငံေရး လင့္မ်ား)


Political Article (ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးမ်ား)
ဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း
၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း - အပိုင္း (၁)
၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း - အပိုင္း (၂)
၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း - အပိုင္း (၃)
၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း - (အပိုင္း ၄)
၂၀၀၉ ႏုိင္ငံေရးစစ္တမ္း (အပိုင္း - ၅ )
၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း - အပိုင္း (၆)
၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း - ၇
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ က်ေနာ့္အျမင္ (ႏိုင္ငံေရးစစ္တမ္း ၉)
ဘယ္လိုေဖာက္ထြက္ၾကမလဲ ႏိုင္ငံေရးစစ္တမ္း (၁ဝ)

စစ္အေတြးအေခၚ- အႏုျမဴ လက္နက္ႏွင့္ နအဖ လႈိဏ္ေခါင္း စစ္ပြဲသဏၭာန္
တ႐ုတ္ကို အတုယူခုိးခ်ေသာ နအဖ စစ္တပ္
တ႐ုတ္ကို အတုခိုးခ်ေသာ နအဖ စစ္တပ္ - ၂
လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္
ပံုရိပ္ႏိုင္ငံေရး - အပိုင္း (၂)

တ႐ုတ္ေရတပ္
အေမရိကန္-တ႐ုတ္၊ ဗမာႏွင့္ထိုင္း ေလတပ္
တ႐ုတ္ စစ္အင္အား က အႏၲရာယ္ ရွိလာၿပီလား - အပိုင္း (၁)
တ႐ုတ္ စစ္အင္အားက အႏၲရာယ္ ရွိလာၿပီလား - အပိုင္း (၂)

ဘာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေခတ္က ေအာင္ပြဲ ခံႏိုင္ခဲ့ၾကတာလဲ?
ဘတျပန္ က်ားတျပန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ၾကားက ျမန္မာ အျမတ္ရမည္ေလာ
တ႐ုတ္ျပည္ ဒုသမၼတႏွင့္ တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေၾကာင္း
ေဒၚစုကို ပံ့ပိုးေပးၾကပါ။ ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ေက်ႏိုင္ၾကပါေစ

ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ အသိဉာဏ္ အပိုင္း (၁) - Part I

ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္လွ်င္ တိုက္ပြဲကို စြန္႔ရာက်လိမ့္မည္ (ေဒါက္တာထြန္းေက်ာ္ၿငိမ္း ~ If we boycott the elections we abandon the fight)
ယေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မနက္ဖန္ အလားအလာ (တင္ဝင္းသိန္း)
၂ဝဝ၈၊ ၂ဝ၁ဝနဲ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ႏုိင္ငံေရး (ကိုမိုးေကာင္း )
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အပစ္ရပ္မ်ား [ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ)]

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ေဆာင္းပါးတိုမ်ား (http://humanresourceprogram.blogspot.com/)


My Blog Posts (ကိုယ္တိုင္ေရး စာစုမ်ား)