ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Saturday, July 31, 2010

မဟူရာက်ိန္စာ အလြန္၊“ေ႐ႊမည္း”
“အမည္းေရာင္ေသြး”
ဘယ္လိုပင္ တင္စားေစ လိုရင္းကေတာ့ “ေရနံ” ပင္။
ဤမွ်ေလာက္ တင္စားရေအာင္ ဘာေတြမ်ား ထူးျခားသနည္း။

Friday, July 23, 2010

ေမာင္စင္ၾကယ္ရဲ့ ကဗ်ာတစ္ပြင့္၊


အို  ေလာကေအာင္ျမင္ေသာအခါ
သူပါ ကိုယ္ပါ
အားလံုးပါ၍
ရွယ္ယာမ်ားစြာ
ဆူညံစြာျဖင့္။                      ။

ဆံုးရံႈးေသာအခါ
သူလဲမပါ
ကိုယ္မပါ၍
ရွယ္ယာမရွိ
တိတ္ဆိတ္ဘိ၏။                 ။

သင္သိ။ ငါသိ။ အားလံုးသိၾက

အို  ေလာက။                     ။


ေမာင္စင္ၾကယ္
( “ပန္းၾကာခိုင္” ကဗ်ာစု )


◊ “ျပန္႔က်ဲေနေသာ ကဗ်ာပြင့္မ်ားအား ေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းထားမိသည္၊” (ေမာင္စင္ၾကယ္)
◊ ဤကဗ်ာကို စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္စင္ၾကယ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သူ၏ “ပန္းၾကာခိုင္” ကဗ်ာစုပါ
   ကဗ်ာတို၊ ရွည္ ၄၉ ပုဒ္အတြင္းမွ ကူးယူေဖၚျပသည္။

Saturday, July 17, 2010

ၾကံဳရဆံုရ ဒီငတ .. (အဲ..) ဒီဘဝ၊   နိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တို႔နွင့္ စကားစျမည္ေျပာခြင့္ေတြ ၾကံဳခဲ့ဖူး
ပါသည္္။ သူတို႔ေျပာျပသည္မ်ားကို နာၾကားမွတ္သားရရာမွာလည္း ရင္သပ္ရႈေမာစရာမ်ားေေတြပါ။
မွန္သည္၊ အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ သာမန္မျမင္နိုင္ေသာ့ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝသည္။ ဒါ့ျပင္ ျမန္မာ
ျပည္နွင့္ပတ္သက္လွ်င္ မင္းတို႔လူငယ္ေတြ တာဝန္ဆက္ယူၾကဟု မွာၾကားတတ္ၾကေသးသည္။

Tuesday, July 6, 2010

မုန္လာဥ - သံလက္သီး၊

source : http://www.wikihow.com/images/8/87/


လံုးလံုးႀကီးရြာတြင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဦးခ်ဳပ္ႀကီး၏တူမ “မဘူး” မလွမ္းမကမ္းမွ ဦးျဖဴမဲဝါတို႔ျခံထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္
ကေတာ့ သူ႔ဦးေလးျခံထဲတြင္ေပါက္သည့္ ၾကံဳလွီေနေသာ အပင္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည္မ်ားထက္
သာသည့္ ေစ်းကြက္ဝင္အသီးအႏွံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မုန္လာဥကို လာေရာက္ခိုးတူးစားေနျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။