ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Tuesday, June 7, 2011

ေၾကာ္ျငာမို႔ ေအာ္ပါသဗ်ိဳ႕ ၊  
     ဒီပို႔စ္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားေတြထဲ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူေတြထဲက “ထူးေစး”
ရဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ။

     သူ႕ရဲ့ လေပါင္းမ်ားစြာ အားထုတ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၊ ထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ (စေကာ) “ကရင္ - အဂၤလိပ္”
စကားေျပာ စာအုပ္ဟာ ေအာက္မွာပါတဲ့ပံုေတြအတိုင္း ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္ ။ အေျခခံ အဂၤလိပ္စကား
ေျပာအဆင့္ကို ေသေသသပ္သပ္ ႀကိဳးပမ္းေပါင္းစုခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ထားရာမွာ A4 size စာအုပ္နဲ႔
ထည့္စရာအိတ္/ဖိုင္ ၊ native speakers ေတြနဲ႔ အသံသြင္းထားတဲ့ CD ခ်ပ္ ၊ ပလပ္စတစ္ေလာင္း
ထားတဲ့ A, B, C, D ကရင္ - အဂၤလိပ္ ရုပ္စံုစာရြက္ ၊ ပလပ္စတစ္ေလာင္းထားတဲ့ ကရင္-အဂၤလိပ္
ျပကၡဒိန္ ၊ ႏိုင္ငံတကာမွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (ISBN) ေတြပါတာကို ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္ ။
     ဒီစာအုပ္ဟာ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံလံုးဝမရွိသူေတြကို အဓိက အေထာက္အကူျပဳသလို ၊ (စေကာ)
ကရင္စာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ အကူအညီရႏိုင္ပါတယ္ ။ အဂၤလိပ္စကားကို (စေကာ) ကရင္လို
အသံထြက္ႏိုင္ဖို႔လည္း အဂၤလိပ္စာလံုးေတြနဲ႔ ေပါင္းျပထားပါေသးတယ္ ။

     ပထမဦးဆံုး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ၊ volume (1) ၊ ျဖစ္တာမို႔လည္း အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနေပမယ့္
အေထာက္အကူျဖစ္မယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲ volume အသစ္ေတြ ထပ္ထြက္လာဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေန
ပါတယ္ ။
     ၾသစေၾတးလ်မွာ ထုတ္လုပ္တာမို႔ တန္ဖိုးက ေဒၚလာ ၂၀ က်သင့္ၿပီး ၊ ႏိုင္ငံတကာကို စာတိုက္
ကေန ပို႔ေစခ်င္ရင္ေတာ့ ၊ အပိုေဆာင္း ၇ ေဒၚလာ ထပ္ၿပီးက်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ စိတ္ဝင္စားသူ
ေတြအေနနဲ႔ သူ႕ရဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (Link) ထဲဝင္ေရာက္ၿပီး မွာယူႏိုင္ပါတယ္ ။ (က်ေနာ့္ဆီမွာရင္ ကူညီ
ႏိုင္ေပမယ့္ သူ႕ဆီကိုတိုက္ရိုက္မွာဖို႔ေတာ့ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္) ။

     ဒါ့ျပင္ ဒီစာအုပ္ကိုဖန္တီးတဲ့ “ထူးေစး” ဟာ ၊ အနာဂါတ္မွာ စိတ္ရဲ့အစာေတြအျဖစ္ အေထာက္
အကူျပဳေပးႏိုင္မယ့္ စာအုပ္မ်ိဳးေတြကိုလည္း စုစည္းထုတ္ေဝသြားႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ သိရ
ပါတယ္ ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ သူ႕ရဲ့အျခားဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (Link) ထဲမွာ နီးစပ္သက္ဆိုင္တဲ့ စာအ
ခ်ိဳ႕ကို သြားဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါတယ္ ။ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား တိုးတက္ခ်င္တဲ့စိတ္ကို ကိုယ့္ရဲ့ ဝါသနာ
ပါတဲ့ ၊ ကိုယ့္စိတ္ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့လမ္းမ်ိဳးနဲ႔ ေပါင္းစပ္လုပ္ ကိုင္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ထူးေစးလိုလူ
ေတြနဲ႔ ကြန္ယက္ဖြဲ႕ ၊ အတုယူႀကိဳးစားသြားႏိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္ ။


(ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး)

(ISBN ပါ ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုး)

(စီဒီ)

(ပံုျပစာရြက္)

 (ျပကၡဒိန္)
====================================

     ေအာက္မွာကေတာ့ မဲလခိုလံႈရာစခန္းရဲ့ (ပိုး) ကရင္ယဥ္ေက်းမႈရံုး (PKLCC) ကထုတ္တဲ့ ျပကၡဒိန္
ျဖစ္ပါတယ္ ။ အရင္ႏွစ္ မကုန္ခင္ကတည္းက ထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ခုမွလူၾကံဳေကာင္းနဲ႔ ေရာက္လာခဲ့တာမို႔
အမွတ္တရ တင္ထားလိုက္ပါတယ္ ။

     ဒီျပကၡဒိန္မ်ိဳးကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝဖို႔ဆႏၵရွိေပမယ့္ ရံပံုေငြအခက္အခဲေၾကာင့္ ရွိတဲ့ကြန္ျပဴတာအစုတ္
ကေလးသံုးၿပီး အခမဲ့လုပ္အားေပးသူအခ်ိဳ႕ရဲ့ အကူအညီနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ခဲ့ပါ
တယ္ ။ ဒီႏွစ္အတြက္ေတာ့ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ပိစိ
ေကြးေလး ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့လို႔ ဝမ္းသာပါတယ္ ။

     ဒီျပကၡဒိန္ကို ထုတ္ေဝႏိုင္ဖို႔ ကမကထလုပ္ခဲ့သူမ်ားဟာ မဲလခိုလႈံရာစခန္းအတြင္း (အခ်ိဳ႕ကေန
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းစာလို႔ေခၚတဲ့ ပိုး) ကရင္စာေပကို ေက်ာင္းေတြမွာ ေလးတန္းအထိသင္ၾကားေပးႏိုင္
ဖို႔ ၊ ေႏြရာသီ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ၊ ကရင့္တူရိယာ သင္ၾကားမႈေတြအပါအဝင္ စာေပနဲ႔ယဥ္ေက်း
မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း ၊ ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး
လုပ္ကိုင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ေနာင္ကိုလည္း ေခတ္နဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ မူလတန္းကရင္ျပ
ဌာန္းစာအုပ္ ၊ ပံုျပင္နဲ႔ ရုပ္ျပစာအုပ္ေတြကိုလည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္ ။ ကူ
ညီမႈေတြ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရေနေပမယ့္ လံုေလာက္တယ္ေတာ့ မရွိပါဘူး ။

     အနာဂါတ္ကေတာ့ ေမွာင္ေနဆဲပါ ။
     ၾကယ္ေလးေတြနဲ႔ ပိုးစုန္းၾကဴးေလးေတြ ျပန္လာဆံုတဲ့တစ္ေန႔ေတာ့ ေနေရာင္မရွိလည္း လင္းလာ
ႏိုင္မွာပါ ။

မန္းကိုကို
၀၇၊ ၀၆၊ ၂၀၁၁

5 comments:

 1. မန္းကိုကိုေရ......
  အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြ သုံးခြေတြနဲ႕ မေရးေတာ့ပါဘူးကြာ။
  အထင္မွား အၿမင္မွားစရာေတြ ၿဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္။ဟုတ္ဘူးလား။
  အခုေၾကာ္ၿငာထားတဲ့ထူးေစးရဲ႕ စာအုပ္နဲ႕ေခြေတြကို ဘယ္လိုရယူႏိုင္မလဲ.
  အၾကံေပးပါဦး။ လမ္းညြန္ေပးပါဦး။

  ကရင့္ေသြး

  ReplyDelete
 2. မသိဘူးေလ ၊ ၈၈ အေရးအခင္းကို “မင္းမဲ့တိုင္းၿပည္လို ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႕ လက္တစ္လုံးအလို” ဆိုတဲ့ အသံုးႏႈန္းမ်ိဳးက ျပည္မက ေဆးမွီဖို႔ သိပ္မလြယ္ေတာ့တဲ့သူေတြ သံုးတတ္တာမ်ိဳးမို႔ ဇေဝဇဝါ နည္းနည္းျဖစ္သြားတာေပါ့ ။ ေနာက္ပိုင္း စာေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း ခန္႔မွန္းရခက္ေတာ့ မယုတ္မလြန္ ျပန္ေျပာရတာပါပဲ ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ၊ ဗမာစာကို ကိုယ့္ပင္မစာေပအျဖစ္ သံုးသူေတြေတာင္ လိုရင္းအဓိပၸါယ္ လြဲေခ်ာ္တာေတြ ျဖစ္တတ္တာမို႔ အျပစ္ေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး ။

  ထူးေစးကို ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ သူ႕ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ http://www.englishkaren.com/ ထဲမွာ သြားၾကည့္လို႔ ရပါတယ္ ။ ေငြေခ်ဖို႔လည္း အင္တာနက္ထဲက ေပးလို႔ရပါတယ္ ။ ေပးဖို႔အခက္အခဲရွိရင္ (ေပးမတတ္ရင္) ေမးၾကည့္ၿပီး ညွိႏိႈ္င္းလို႔ ရမွာပါ ။ (ဥပမာ ဘဏ္ထဲ ေငြလွမ္းလြဲေပးၿပီး ေငြေရာက္တာနဲ႔ စာအုပ္ပို႔ေပးတာမ်ိဳးေပါ့၊) ။

  သူ႕ e-mail က “adam@englishkaren.com” ပါ ။
  ( “htoosay@yahoo.com” ကိုလည္း ဆက္သြယ္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္) ။

  စာပို႔လိပ္စာက “P. O. Box 2259, Werribee, VIC 3030, Australia” ပါ ။

  ဖက္စ္ပို႔ခ်င္ရင္ေတာ့ “Fax - (61) 0387423341” နဲ႔ပို႔ေပးလို႔ ရပါတယ္ ။

  အဆင္ေျပပါေစ ။

  ReplyDelete
 3. ကိုမန္းကိုကိုေရ အေတာ္ပဲ၊ ကၽြန္မလည္း ဟိုတုန္းက မတတ္တေခါက္ ရခဲ့ဖူးတဲ့ ကရင္လိုေတြ အခု ေမ့ေနတာနဲ႔ ျပန္ေႏြးလို႔ရေအာင္ ေအာ္စီမွာဆိုေတာ့ နီးနီးနားနား အားေပးလိုက္ဦးမယ္။ ပို႔စ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘေလာ့ဂ္မွာလည္း ကရင္ရြာသားေတြကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ ပါတဲ့ပို႔စ္တခု တင္ထားပါတယ္။

  ReplyDelete
 4. က်ေနာ္လည္း အဆင့္မီျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားတဲ့ အရာေလးတစ္ခုကို လူပိုသိလာေအာင္ရယ္လို႔ပါ မငယ္ႏိုင္ ။ စာအုပ္မွာ အားနည္းခ်က္ေလးေတြ ရွိတာကိုလည္း ထပ္ၿပီး စကားပလႅင္ ထပ္ခံထားခ်င္ပါတယ္ ။

  ပို႔စ္မွာ တင္ထားတဲ့ပံုေတြကို သြားၾကည့္ၿပီးသြားပါၿပီ ။
  က်ေနာ္လည္း အဲဒီလိုပံုေတြကိုတင္ဖို႔ ခုထိ ခ်ီတံုခ်တံု ဒြိဟျဖစ္ေနတုန္းပါ ။

  တစ္ဖက္က အနိ႒ာရံုပံုေတြကိုတင္ၿပီး စာဖတ္သူေတြကို စိတ္မသက္မသာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး ။
  တစ္ဖက္ကတခါ မသိေသးသူေတြ ၊ ဒီေလာက္အထိ ဆိုးရြားမယ္ မထင္သူေတြ ၊ မယံုၾကည္သူေတြ ၊ ဇြတ္မိွတ္ျငင္းခ်င္သူေတြ ရွိေနျပန္ေတာ့ တင္သင့္တယ္လို႔ အေျဖက ထြက္ေနျပန္ပါတယ္ ။

  ေနာင္မွပဲ ပံုနဲ႔ေရးစရာေတြကို အခ်ိန္ယူ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၊ သင့္ေတာ္တဲ့ ပို႔စ္မ်ိဳးေလး တစ္ပုဒ္ေလာက္ ေရးဖို႔ႀကိဳးစားပါဦးမယ္လို႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္ ။

  ReplyDelete
 5. ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္..ကိုကို...

  ReplyDelete