ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, June 8, 2011

အလိမ္ လြန္ေလေသာအခါ
   သတင္းေတြ လိုက္ေျပးၾကည့္ရင္း မ်က္စိစူးစရာတစ္ခု ဝင္လာတယ္ ။

   ဆီးရီးယားက လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျခံဳခိုအတိုက္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းပါ ။ လူ ၄၀ ေက်ာ္ေသ
တယ္ဆိုတဲ့ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ တရားဝင္ေၾကျငာခ်က္မွာ မၾကာခင္ ၁၂၀ ျဖစ္သြားျပန္ပါတယ္ ။ အစိုးရက
ေနၿပီး ဒါကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္တံု႔ျပန္မယ္ဆိုလို႔ ေျပးသူေတြလည္း ေျပးေနၾကပါၿပီ ။ အစိုးရဆန္႔က်င္
တဲ့လူေတြကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ဖို႔ကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ျပင္ဆင္တာလို႔ အခ်ိဳ႕
ကဆိုပါတယ္ ။ တဖက္ကေတြးရင္လည္း ဒီေလာက္ေတာင္အထိနာသြားတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕
အတြက္ အင္မတန္ခံျပင္းဖို႔ေကာင္းၿပီး လက္တုန္႔ျပန္တာဟာ သဘာဝက်တယ္လို႔ ရုတ္တရက္ျမင
ၾကဖို႔လည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္ ။

   ဒါေပမယ့္ အေရွ႕လံုေသာ္ျငား ဖင္ဖက္ကေပၚလာပါတယ္ ။ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားေနသူေတြရဲ့ အဆိုအရ
ေသဆံုးသူ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ ဆႏၵျပသူေတြကို ပစ္ခတ္ဖို႔ျငင္းဆန္ခဲ့သူေတြပါ ၊ သူတို႔ကို
အမိန္႔ေပးတာကိုမနာခံလို႔ ပစ္သတ္ခဲ့တာပါလို႔ ဆိုပါတယ္ ။ အဆိုက ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္လာေတာ့ ေဘးလူ
အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ေတြးေတာဆံုးျဖတ္ဖို႔ အေနအထားကို ေရာက္လာပါတယ္ ။ ခံစားခ်က္နဲ႔
စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဘးဖယ္ဖို႔ေတာ့ လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မယ္ ။

   ပထမ ေသဆံုးသူအေရအတြက္ ၄၀ ေလာက္ကေတာ့ နည္းနည္းဇေဝဇဝါျဖစ္ေစႏိုင္တာ ေသခ်ာ
ပါတယ္ ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ေဒသမွ မဟုတ္ပဲကိုး ။ ဒါေပမယ့္ ၁၂၀ လို႔ ဆိုလာတဲ့အခါမွာေတာ့ စဥ္း
စားစရာ အေတာ္ေလးျဖစ္လာပါတယ္ ။ ဟုတ္တယ္ေလ ၊ ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီးၾကည့္ရင္ေတာင္ ေတာတြင္း
တိုက္ပြဲမဟုတ္လို႔ကေတာ့  စစ္သားအပါအဝင္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္ ရာေက်ာ္ေသတာမ်ိဳး အင္မတန္႔
အင္မတန္ကို ရွားပါတယ္ ။ ရွိခဲ့တာေတြဟာလည္း တိုက္ခိုက္တဲ့အဖြဲ႕ရဲ့ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ၊ ေလ့
က်င့္ထားၿပီး စနစ္က်တဲ့ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္ ။

   ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ၊ အေျခခံအခ်က္အေနနဲ႔ သတင္းေၾကျငာတဲ့ဆီကိုၾကည့္ရင္ သိကၡာရွိရွိရပ္တည္
သင့္တဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနကေန လာတာျဖစ္ပါတယ္ ။ သူတို႔ရဲ့အဆိုအရ လက္နက္ကိုင္
ဂိုဏ္းေတြကေန ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္တာလို႔ ဆိုတာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့လပိုင္းေလာက္ကမွ မေၾကနပ္လို႔
ဆႏၵျပရာကေန မခံႏိုင္တဲ့အဆံုး ပုန္ကန္တယ္ပဲထားေတာ့ ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂၀ ေလာက္
ေသေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာဟာ တန္းစီၿပီးေတာ့မ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ခဲ့သလားလို႔
ထင္ေယာင္မိမွားရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ဒါကလည္း လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပါ ။

   ထပ္ဆင့္ျပႆနာတစ္ခု ရွိလာျပန္ပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ သက္ေသမျပႏိုင္တာပါပဲ ။ သူမ်ားကို
လည္း သတင္းေပးမယူ ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း က်ိဳးေၾကာင္းက်ေအာင္ သတင္းမထုတ္ျပန္ႏိုင္ ျဖစ္ေန
တဲ သာဓကတစ္ခုပါ ။

   ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ၊ ဒီသတင္းမ်ိဳးဟာ မေတာ္မ်ား ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအတြင္းဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပေကာင္း
ေျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာကို ေျပာလိုက္တဲ့အခါမ်ားမွာေတာ့ ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္မယ္လို႔
ထင္ၾကပါသလဲ ။ က်ေနာ္တစ္ေယာက္ထဲအျမင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက လူေတြရဲ့ ေတြးေခၚ
ေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္တဲ့အစြမ္းကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ ။ လိမ္တယ္ဆိုတာလည္း ၾကည့္လိမ္ရပါတယ္ ။
သူတစ္ပါးကို ငါဘာေျပာေျပာယံုၾကမွာပဲဆိုတဲ့ စိတ္အေျခခံနဲ႔ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ လူပါး
ပုလင္းကြဲ ရွမွာပါပဲ ။ “လူပါး” ဆိုတာ ေျမွာက္ေျပာ တာပါ ။ အမွန္ေျပာရရင္ေတာ့ ငတံုးျဖစ္ေစ ၊
အမိုက္ေမွာင္ ဖံုးေနသူေတြျဖစ္ေစ ၊ သူရဲေဘာနည္းသူေတြျဖစ္ေစ ၊ ဒိထက္မကတဲ့ စကားလံုးေတြ
တပ္လိုရင္ တပ္လို႔ရပါတယ္ ။

   ဆီးရီးယားႏိုင္ငံရဲ့ အနာဂါတ္ကေတာ့ မေကာင္းႏိုင္ပါ ။
   တိုင္းျပည္အမ်ားႀကီးနာၿပီးမွ ေခတ္ေျပာင္းရေတာ့မယ့္ အေနအထားေရာက္ေအာင္ အာဏာပိုင္
ေတနဲ႔ အခြင့္ထူးခံသူေတြကေန ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးၾကပါၿပီ ။ ေလ့လာသူေတြရဲ့အဆိုအရ အခုဆႏၵျပမႈ
ေတြ အစိုးရကိုမျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရင္ ေနာက္ၾကံဳလာမယ့္ စီးပြားေရးၿပိဳလဲမႈေတြက ျဖဳတ္ခ်ပါလိမ့္မယ္လို႔
ဆိုပါတယ္ ။ ခုလည္း ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက ကုလသမဂၢမွာရႈတ္ခ်ႏိုင္ဖို႔ စတင္ႀကိဳးစားေနၾကပါၿပီ ။
လစ္ဗ်ားလို စစ္ေရးအရဝင္ဖို႔ အေျခအေနေတာ့နည္းပါတယ္ ။ ဒီႏိုင္ငံၿပိဳလဲရင္ အစၥေရးအပါအဝင္
ေဒသတစ္ခုလံုး လက္ရွိလံုျခံဳမႈနည္းနည္းရွိေနတဲ့ အေျခအေနေလး ပ်က္ျပားသြားမွာစိုးလို႔သာ
ၿငိမ္ေနၾကေသးတာပါ ။ ဒါေပမယ့္ အိမ္နီးခ်င္း တူရကီႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ဖင္ပူစရာျဖစ္လာေနတာ
ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္ ။ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာေဟာင္း တူရကီဟာလည္း ဆင္ပိန္ေပမယ့္ကၽြဲေလာက္
ရွိေသးတာမို႔ သူ႔ရဲ့ေျခလွမ္းေတြဟာလည္း အေရးပါလာပါလိမ့္မယ္ ။

   သူမ်ားအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားေနလိုက္တာ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ျပန္စဥ္းစားမိတယ္ ။

   ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ မရွိပါဘူးဆိုတာ ၊
   စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ မရွိပါဘူးဆိုတာ ၊
   အဓမၼခိုင္းေစမႈေတြ မရွိပါဘူးဆိုတာ ၊
   ကေလးစစ္သားေတြ မရွိပါဘူးဆိုတာ ၊
   တိုင္းျပည္ႀကီး တိုးတက္လာေနပါတယ္ဆိုတာ ၊
   ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ေစတနာနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚေနတယ္ဆိုတဲ့ ဆိုတာ .. ဆိုတာေလးေတြ
အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ေျပာဆိုခ်က္ေတြေပါ့ဗ်ာ ။

   ထားပါေတာ့ အဓိက “ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လံုးဝမရွိပါဘူး” ဆိုတာကိုပဲ ၾကည့္ရေအာင္ ။

   ျမန္မာျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ ခင္ဗ်ားလည္းသိတယ္ ၊ က်ေနာ္လည္းသိတယ္ ။
   ေက်ာင္းသား ၊ စစ္သား ၊ ဘုရားသားနဲ႔ အရပ္သားေတြ အားလံုးလဲသိတယ္ ။

   ဒါဆို ကမၻာတစ္ဝွန္းလံုးက လူေတြကေကာ .... မသိၾကဖူးလား .....
   အလိမ္လြန္ေနၾကၿပီလား ... လူတကာကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေနၿပီလား ....


   အေျဖရွင္းရွင္းႀကီးထြက္ေနတာကို ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္လုပ္ၿပီး ထပ္ေမးမေနေတာ့ပါဘူး ။
   တစ္ဖက္မွာလည္းေတြးၾကည့္တယ္ ၊ လက္ရွိျမန္မာျပည္ရဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေတြသူ
ေတြျဖစ္ ျဖစ္ ၊ အေကာင္းျမင္သူေတြျဖစ္ျဖစ္ ၊ မဟုတ္ရင္လည္း သတင္းနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
လုပ္ေနသူပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ကိုယ္စာလံုၾကရင္ေတာ့ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္အေနနဲ႔ ေလာကႀကီးကို
ေကာင္းက်ိဳးေတြ မေပးႏိုင္ရင္ေတာင္ ဖ်ားနာ မြန္းၾကပ္ အဆိပ္သင့္ေနမႈေတြကေန ေလ်ာ့နည္းလာ
မွာပါပဲ လို႔ပါ ။

   အဆံုးသတ္အေနနဲ႔ အားလံုးကို အားေပးခ်င္တာကေတာ့ ၊ အသိနဲ႔ယွဥ္ၿပီး တစ္ကိုယ္စာေလးသာ
လံုေအာင္ လုပ္ၾကရေအာင္ဗ်ာ ။ ရုတ္တရက္ႀကီး မိုးႏွင္းပြင့္ေတြလို ျဖဴစင္သြားဖို႔ မဆိုလိုပါဘူး ။
တႏိုင္တပိုင္ေလးေလာက္ ကိုယ့္အက်ိဳး သူ႕အက်ိဳးရွိၿပီး သူတစ္ပါး စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစမွာေလးေတြ
ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္တဲ့ ၊ လူတိုင္းသိနားလည္တဲ့ ေရႊဥပေဒသေလးေတြ ေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႔ေလာက္
ကေလးပါပဲ လို႔ဆိုရင္း ..........


မန္းကိုကို
၀၈ ၊ ၀၆ ၊ ၂၀၁၁

2 comments:

 1. မန္းကိုကိုရယ္........

  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိတာေလာက္ပဲလား။

  ၿမန္မာၿပည္မွာ စစ္ေၿပးဒုကၡသည္မရွိဘူးလို႕ ေၿပာတာေတြကိုေရာ
  ထည့္မေၿပာေတာ့ဘူးလား။ အထူးသၿဖင့္ ကရင္ၿပည္နယ္မွာေပါ့။

  လုပ္သင့္တာထက္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ႏိုင္၊ ေရးႏိုင္တဲ့ မန္းကိုကို ကို
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  သင့္ရဲ႕ အမ်ဳိးတူ
  သူငယ္ခ်င္း

  ReplyDelete
 2. လာေထာက္ျပေပးတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ၊ ထပ္ျဖည့္လိုက္ပါၿပီ ။

  အခ်ိန္လုၿပီး စိတ္ထဲေပၚလာတာေတြထဲက လူသိမ်ားမယ့္ ဥပမာကို ေရးခ်လိုက္တာေၾကာင့္ မျပည့္မစံု ျဖစ္သြားခဲ့တာပါ ။ ေနာင္လဲ လိုအပ္တာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရဦးမွာပါ ။ တစ္ေယာက္ထဲ လက္လွမ္းမီွသေလာက္ ၊ ဥာဏ္မီွသေလာက္ ေတြးေတာေရးဖြဲ႕ေနတာေၾကာင့္ မျပည့္စံုႏိုင္တာ နားလည္ေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ၊ ေထာက္ျပေဆြးေႏြး ေပးတာေတြကိုလည္း လက္ခံႏိုင္တာလက္ခံ ေဆြးေႏြးတန္တာ ျပန္ေဆြးေႏြးေပးပါ့မယ္ ။

  ကြန္မန္႔ရဲ့ ေအာက္ဆံုးအပိုဒ္က “လုပ္သင့္တာထက္ေက်ာ္ၿပီး ... ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကေတာ့ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြ ထြက္ေနပါတယ္ ။

  လုပ္သင့္တာထက္ ေက်ာ္တယ္ဆိုေတာ့ “မလုပ္သင့္တာေတြ” လုပ္ေနတယ္လို႔ ယူလို႔ရသလို ၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔ အမ်ားသူငါ လုပ္ေနၾကတဲ့ ေဘာင္ကိုေက်ာ္ၿပီး ေဖါက္ထြက္ေရးေန လုပ္ေနတယ္လို႔လည္း ယူခ်င္ရင္ယူလို႔ ရမယ္ထင္ပါတယ္ ။

  ReplyDelete