ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, June 2, 2010

(မ) ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံ (၂)၊

ရာင္မ်ား၊

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အကၤ်ီအေရာင္မ်ိဳးစံု၀တ္ၿပီး ဆႏၵျပသူေတြရဲ့ မူလအေျခခံကေတာ့
ရက္သတၱပတ္ရဲ့ေန႔တိုင္းကို (ဗုဒၶဘာသာ ထံုးစံ) အေရာင္ေတြနဲ႔တြဲၿပီး သတ္မွတ္
ထားတဲ့ဆီက လာတယ္ရယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။တနလၤာ - အ၀ါ
အဂၤါ - ပန္းေရာင္
ဗုဒၶဟူး - အစိမ္း (ရာဟု - အစိမ္းနု)
ၾကႆပေတး - လိေမၼာ္
ေသာၾကာ - အျပာ
စေန - ခရမ္း
တနဂၤေႏြ - အနီ တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

တခါ အ၀ါေရာင္က လက္ရွိဘုရင္ရဲ့ေမြးေန႔ရဲ့ အေရာင္ျဖစ္သလို ပန္းေရာင္က
လည္း ဘုရင့္မိသားစုကို ကိုယ္စားျပဳျပန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဆႏၵျပသူေတြကို
အေရာင္ခြဲၾကည့္ရင္ -

၁။ အ၀ါေရာင္ - People's Alliance for Democracy (PAD) နာမည္ရ၊ ၀န္ႀကီး
    ခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသူေတြ၊ (အဦးဆံုးအဖြဲ႕)
၂။ အနီေရာင္ - Democracy against Dictatorship (UDD) နာမည္နဲ႔ Thaksin
    Shinawatra ကို ေထာက္ခံသူအမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲစည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔၊ (ဒုတိယအဖြဲ႕)
၃။ အမဲ - အနီ၀တ္တို႔ရဲ့ လက္နက္ကိုင္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔၀င္ေတြ၊
၄။ အျပာ - တစ္ခါတစ္ရံ ႀကိဳၾကားေပၚလာတတ္တဲ့ လူတစ္စု၊ (`Newin Chitchob´
    ဆိုသူရဲ့ လက္စြဲအဖြဲ႔)၊
၅။ င္စံု - အနီေရာင္၀တ္ေတြကို ဆန္႔က်င္ (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအစိုးရကို
    ေထာက္ခံသူမ်ားနဲ႔ ၾကားေနကာ ထိုင္းနိုင္ငံေအးခ်မ္းဖို႔ လိုလားသူမ်ား (အ၀ါ
    ေရာင္၀တ္မ်ားလည္း ေရာေနွာပါ၀င္တဲ့ ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႕) တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဆႏၵျပတဲ့အဖြဲ႕ေတြအျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ့ အဓိက (နိုင္ငံေရး) အင္အားစုမ်ားကို
ေအာက္ကအတိုင္း ခြဲျခားနိုင္ပါတယ္။
 
• ဘုရင့္နန္းေတာ္၊
• စစ္တပ္၊
• ရဲတပ္ဖြဲ႕၊
• Democrat ပါတီ၊
• Chart Thai Pattana ပါတီ (ယခင္က Chart Thai ပါတီ)၊
• Bhum Jai Thai ပါတီ၊
• Pua Paendin ပါတီ၊
• Phuea Thai ပါတီ (ယခင္က Thai Rak Thai ပါတီနွင့္ PPP ပါတီ)၊
• ေဒသအလိုက္ ၾသဇာရွိသူမ်ားနဲ႔ အဆမတန္ ခ်မ္းသာသူမ်ား တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။
(ပါတီငယ္မ်ားကိုေတာ့ ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။)
 
မွတ္ခ်က္ - ထိုင္းနိုင္ငံပါတီေတြမွာ ေယဘုယအားျဖင့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားလို ၀ါဒ
ေတြအေပၚအေျခခံမႈ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ စိတ္တူကုိယ္တူ၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ နွစ္ဦး
ကို တည္မွီၿပီးဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ပါတီမ်ားသာျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဘုရင့္နန္းေတာ္

ထိုင္းနိုင္ငံဟာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ျဖစ္ေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒအရ ဘုရင္ဟာ
နိုင္ငံေရးရဲ့ အထက္မွာရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီး least majesty ဥပေဒနဲ႔ ဘုရင္
ကို အကာအကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဥပေဒဟာ အင္မတန္က်ယ္က်ုယ္
ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကၿပီး နိုင္ငံေရးသမားေတြ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ တသီးပုဂၢလမ်ားကို ဆြဲခ်ဒုကၡေပးရာမွာ အလြဲသံုးစားျပဳၾကတယ္လို႔ ေျပာ
ဆိုေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ၂၀၀၆ မွာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္နဲ႔ ၂၀၀၉
မွာ ၾသစေတ်းလ် သတင္းသမားတစ္ေယာက္တို႔ကို ဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခဲ့မႈေၾကာင့္
ကမၻာက ပိုသတိထားမိေစခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္ရဲ့ ရွည္ၾကာတဲ့နန္းသက္နဲ႔ နိုင္ငံသား
ေတြအေပၚ သနားၾကင္နာမႈေတြ ျပနိုင္ခဲ့တာေတြဟာ သူအရွိန္အ၀ါ အင္မတန္
ႀကီးမားစရာ အေၾကာင္းရင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အေျခေနမွာ နိုင္ငံေရးကို
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာ မရွိေပမယ့္ သူ႔ရဲ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားပါ၀င္
တဲ့ ဘုရင့္အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီကေတာ့ စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိတယ္လို႔ အေတာ္မ်ား
မ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

၁၉၉၂ ဆႏၵျပမႈေတြမွာ အသက္ေသဆံုးမႈေတြ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္
ထားသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Suchinda Kraprayoon နဲ႔ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္
ေဟာင္း Chamlong Srimuang တို႔ကို ဘုရင္ကနန္းေတာ္ကို ဆင့္ေခၚညိႇနိႈင္းေပး
ခဲ့ရာမွာ နိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ၂၀၀၉-၁၀ မွာေတာ့
ဆႏၵျပသူေတြရဲ့ ဘယ္ဖက္ကိုမွ အတိအလင္း ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရွိပဲ
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚၾကဖို႔ သတိ
ေပးခဲ့ပါတယ္။
 
စစ္တပ္
 
ပထမနဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္၊ လာအို (ျပင္သစ္) နယ္စပ္အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ကိုရီးယားစစ္
ပြဲ၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၊ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္၊ ကေမၻာဒီးယားေရာက္ဗီယက္နမ္တပ္၊ အေရွ႕
တီေမာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္၊ အီရတ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စသည္ျဖင့္ အေသးစား
ပါ၀င္ရင္ဆိုင္ခဲ့မႈ မ်ားသာရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရးမွာပိုအေရးပါတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။
အတည္မျပဳနိုင္ေပမယ့္ Bangkok Post လို သတင္းစာမ်ိဳးမွာ မွတ္ခ်က္ျပဳသူေတြက
မၾကာခဏဆိုသလို ကမၻာေပၚမွာ စစ္သားအခ်ိဳးနဲ႔ တြက္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားဆံုးနိုင္
ငံလို႔လည္း တင္ျပေနၾကပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံဟာ ခၽြင္းခ်က္ေတြပါရွိတဲ့ စစ္ထဲမ၀င္
မေနရ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
 
၁၉၃၂ ကစၿပီး ၁၈ ႀကိမ္ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့စစ္တပ္ဟာ အခြင့္ထူးခံအဖြဲ႔အစည္း
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ပိုင္ဘဏ္နဲ႔ ရုပ္သံလြင့္႒ာနေတြရွိၿပီး နန္းေတာ္နဲ႔လည္း
ဆက္စပ္မႈေတြရွိကာ ေရွးရိုးစြဲမ်ားက ႀကီးစိုးထားတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္
ဆံုး နာမည္ပ်က္တာေတြထဲမွာ ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ ဆႏၵျပသူမြတ္ဆလင္ ၈၅
ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ Tak Bai အေရး၊ ရိုဟင္ဂ်ာေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ပင္လယ္ထဲသြား
ေရာက္စြန္႔ပစ္မႈ၊ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြက ခိုလံႉသူေတြကို အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပို႔ရာ
ေတြမွာ အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရရဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္
အျပည့္အ၀မရွိပဲ တရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈ၊ လက္နက္၀ယ္ယူေရး စတာ
ေတြမွာ မမွန္မကန္လုပ္ကိုင္မႈေတြ ရွိတယ္လို႔ စြပ္စြဲမႈေတြခံထားရပါတယ္။ ၁၉၇၀
ခုနွစ္ေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ ပံုမွန္စစ္တပ္မ
ဟုတ္တဲ့ Ranger ေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအတြက္ အစြပ္စြဲခံေန
ခဲ့ရၿပီး အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ဟာလည္း မၾကာခင္ကပဲ အကၤ်ီအနီ၀တ္ ဆႏၵျပသူေတြရဲ့ လံုျခံဳ
ေရးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။
 
ရဲတပ္ဖြဲ႕
 
လာဟ္စားမႈနဲ႔ အထူးနာမည္ႀကီးတဲ့ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ ထိုင္းနိုင္ငံကိစၥရပ္အေတာ္
မ်ားမ်ားမွာ တိုက္ရုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ၿပီးပါ၀င္ေလ့ရွိပါတယ္။ မွတ္သားစရာ
တစ္ခုကေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ Armed Forces Academies Preparatory School
လို႔ေခၚတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေပါင္းစံုကို ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ အေျခခံေက်ာင္းမွာ
ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အရာရွိေလာင္းေတြကို အတူတကြ ေလ့က်င့္ေပး
ေနရာမွာ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတြ႕ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အရာရွိေတြရဲ့
`အကိုႀကီး၊ ညီေလး´ ဆိုတဲ့ (ညီအကိုစိတ္ဓါတ္မ်ိဳး) ဆက္စပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Thaksin Shinawatra ဟာ ဒီေက်ာင္းထြက္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထဲ
မွာ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့လို႔ တပ္ဖြဲ႕အေပၚ ၾသဇာ
သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Anupong Paochinda
ဟာ Thaksin နဲ႔ အပတ္စဥ္ ၁၀ ဆင္းအတူတူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အျခား
အတန္းေဖၚေတြလိုမဟုတ္ပဲ ဆန္႔က်င္ဖက္ေတြကို ေရာက္ေနၾကပါတယ္။

နိုင္ငံေရးမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ့ဘက္လိုက္မႈေတြက ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ အဆက္အသြယ္၊ ၾသ
ဇာအာဏာ၊ ေငြေၾကးေတြဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထဲ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ပါ၀င္
ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ပတ္သက္မႈေတြမွာ အနီ၀တ္ဆႏၵျပသူေတြရဲ့ ေခါင္းေဆာင္
ေတြကို တရားရံုးအမိန္႔အတိုင္း မဖမ္းပဲမသိသလို လုပ္ေနခဲ့တာနဲ႔ စစ္တပ္က အနီ
၀တ္ဆႏၵျပသူေတြကို ၿဖိဳခြင္းရာမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အရွက္တကြဲ အဖမ္းမခံ
ရေအာင္ ေခၚထုတ္သြားခဲ့တယ္လို႔ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။
 
မွီးျငမ္းမ်ား၊
 - Hoare, Timothy D., 2004 ရဲ့ Thailand : A Global Studies Handbook
- BBC <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8267080.stm>
- Armed Forces Academies Preparatory School <http://www.afaps.ac.th/>
(မွီးျငမ္းမ်ား မျပည့္စံုေသးသျဖင့္ သည္းခံၾကပါရန္နွင့္ ဘုရင့္နန္းေတာ္နွင့္ပတ္သက္၍
မေလ်ာ္ကန္မႈမ်ားပါရွိသည္ဟု ယူဆပါက ေထာက္ျပေပးၾကပါရန္)

3 comments:

 1. ပိုစ္နဲ႔ေတာ႕ မဆိုင္ပါ ငြန္ငယ္မိုး ဘေလာက္တြင္ UN ကိစၥႏွင္႔ပတ္သတ္၍ ေရးထားသည္ကြန္မန္းကို ျပန္လည္းေျဖရွင္းခ်င္းသာျဖစ္ပါသည္။
  .................
  ( ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာက ျမန္မာျပည္သားအခ်ိဳ႕ UNHCR ကို ILO (International Labour Organisation) နဲ႔မွားယြင္းၿပီး အထင္လြဲေနၾကတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ အလုပ္သမားေတြအေရးကို ILO က ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး UNHCR က ခိုလံႈသူေတြအတြက္ တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။)
  >> ဘယ္သူမွ အဲဒီလို လြဲမွားၿပီး မယူဆပါ။မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး အလုပ္သမားေတြ ဖက္က ရပ္တည္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြ (သံ႐ံုးမွလြဲ၍)ဟာအဲဒီေလာက္အထိ မညံ႕ၾကပါဘူး။အဲဒီလို ေျပာတာဟာ မေလးရွားမွာ တကယ္တမ္းလုပ္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြကို ေဆာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္။ မေရးသင္႔ပါ။

  (UNHCR က Registration မလုပ္ေပးတာဟာ မတရားဖိနိွပ္၊ အနိုင္က်င့္တာမဟုတ္ရပါ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မျငင္းလိုပါ။)
  ဘယ္လို သက္ေသေၾကာင္႔ မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ႔ UNHCR ဖိႏွိပ္မႈမရွိဘူး၊ အနိဳင္က်င္႔တာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာနိဳင္ပါသလည္း။ မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ႔ UN ရံုးအေၾကာင္း ဒုကၡသည္ေတြ အေၾကာင္းကို အတြင္းက်က် ေသခ်ာ မသိပဲ မေျပာသင္႔ပါဘူး။
  (အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တာကေတာ့ ကိုယ္ေရြးတဲ့လမ္းမို႔ မေလးရွားေခတ္ဦး ၁၉၉၀ ေတြကစၿပီး ဘယ္သူမွေတာ့ အျပစ္တင္သံမၾကားရဖူးပါ။)
  >> ဒီကိစၥကိုေတာ႕ မေျပာလိုပါဘူး။မေလးရွားမွာ ဖမ္းလိုက္ဆီးလိုက္၊ လြတ္လိုက္ ျပန္ဝင္လာလိုက္ လုပ္ေနၾကတာကေတာ႕ ရိုးေနပါၿပီး။

  (လ၀က ဆီကို စာရင္းေပးပို႔တာကေတာ့ ဒီလူေတြကိုအကာအကြယ္ေပးဖို႔ တင္ျပတာေရာမျဖစ္နိုင္ဘူးလား။ ထိုင္းနိုင္ငံမွာေတာ့ ခိုလႈံသူစာရင္းကို UNHCR ကေနေကာက္ၿပီးရင္ သူ႔နိုင္ငံရဲ့ အတည္ျပဳခ်က္ရမွ တရား၀င္ခိုလံႈသူျဖစ္လာပါတယ္။ နိုင္ငံတိုင္းကိုသြားၿပီး စာရင္းေတာင္မျပပဲ၊ ဒါငါတို႔လူ၊ မင္းတို႔မထိၾကနဲ႔လို႔ UNHCR ကေျပာလို႔မရပါ။)
  လံုးဝ လံုးဝ ကို မျဖစ္နိဳင္ပါဘူး။ UN ကို တင္ျပထားတဲ႔ စာရင္းဟာ တကယ္ ျမန္မာဒုကၡသည္သီးသန္႕ စာရင္းသပ္သပ္ပါ။(တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားမပါ) ဒီစာရင္းကို UN က အသိအမွတ္မျပဳေသးပဲ ဘာမွကို မလုပ္ရေသးပဲ လဝက ကိုတင္ျပတာအား တရားမဝင္နိဳင္ငံျခားသား ျမန္မာေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနတယ္ ဘယ္ေနရာမွာ ပိုမ်ားေနတယ္လို႕ အတိအက် အသိေပးအေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ပို႕ေပးတဲ႔ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ ကို တကယ္ကူညီေပးေနေစာင္႔ေရွာက္ ေပးေနတဲ႔ BRO အဖြဲ႕ ဟာ ကိုယ္ေသတြင္းကိုယ္တူးတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။
  တျခားေနရာကUN ႐ံုးေတြက ဘယ္လိုရွိတယ္ ဘယ္လို လိုက္နာတယ္ မသိရေပမယ္႕ မေလးရွား UN ရံုးကေတာ႕ ဘက္လိုက္တယ္ လူမ်ိဳးခြဲျခားတယ္ဆိုတာ ဒီနိဳင္ငံမွာ ရွိေနတဲ႔ ျမန္မာ(ဗမာ) လူမ်ိဳးတိုင္းသိပါတယ္။တျခား(ကရင္၊ထားဝယ္၊ရခိုင္ လူမ်ိဳးေတြလည္းေမးၾကည္႔ပါ)။

  (အဆံုးသတ္ေျပာလိုတာကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးကိစၥကို ဒီေလာက္ေဘာင္ဘင္ခတ္ၿပီးရင္ ေၾကနပ္ပါေတာ့။ နယ္စပ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ အေလာင္းေတြေတာင္ သၿဂိဳလ္ဖို႔ မေကာက္နိုင္ၾကေသးပါဘူး။ )
  >>> ေဆာင္းပါးရွင္းဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ေနတာက UN ကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ အတြင္းကိစၥေတြ ကို အေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ ေသခ်ာ ေလ႕လာ ၾကည္႔ပါ။
  ကၽြန္ေတာ္သိတာေျပာျပရရင္-
  “ မင္းတို႔ကဗမာ၊ အစိုးရကလည္းဗမာ၊ မင္းတို႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ အစိုးရဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာအစိုးရ၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ မင္းတို႔ကို အစိုးရက မႏွိပ္စက္ဘူး၊ မင္းတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြးျပန္သြားလို႔ရတယ္ ”
  အဲဒီ ဟာကအမွန္ပါပဲ။

  ReplyDelete
 2. တစ္ခုေျပာခ်င္တာက သင္ဟာခ်င္းလူမ်ိဳး တေယာက္ျဖစ္ေနခဲ႔ရင္
  ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲ မေလးရွားကို ေရာက္ခဲ႔ပါေစ။ ေလယာဥ္ပ်ံနဲပဲလာလာ ဒီေန႔ေရာက္တာနဲ႔ UN မွာ စာရင္းေပးသြင္းထားလို႕ ရၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ဆိုမေလးရွားUN က အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ရပါၿပီး။သင္တတိယနိုင္ငံ သြားလို႕ ရပါၿပီး။ဒီေလာက္အထိျဖစ္ေနၿပီးေတာ႕ တကယ္ကို ျမန္မာျပည္ျပန္ရင္ အဖမ္းခံရမယ္ လုပ္ထားတဲကိစၥေတြက တကယ္ နိဳင္ငံေရး အရ ေသခ်ာ နရဖ ကေပးမယ္ဆိုရင္ တသက္လံုးေတာင္ ေထာင္ထဲက ထြက္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ေသခ်ာ စံုစမ္းၾကည္႔လည္း အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီလို လူမ်ိဳး မရပါဘူး။ဘာေၾကာင္႔လည္းဆိုေတာ႕ သူကျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။ ေစာေစာက ေအးေအးေဆးေဆး အေပၚလမ္းကေန ပတ္စပိုစ္နဲ႔လာတယ္ ျမန္မာျပည္မွ နိဳင္ငံေရးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဘာအမႈပဲျဖစ္ျဖစ္ေနလို႕မရတဲ႔ကိစၥဘာမွ မျဖစ္လာခဲ႔ တဲ႔သူၾကေတာ႕ ခိုလံုခြင္႔ ရပါတယ္ ဘာေၾကာင္႔ပါလည္း ဆိုတာကို ဥပမာ တခုေပးရင္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္ ။


  ေသခ်ာ ေလ႔လာၿပီးမွ မေလးရွား UN ကိစၥကို ေဝဖန္ေစလိုပါတယ္။
  တခုေျပာခ်င္တာက ဒီနိဳင္ငံမွာ ရွိေနတဲ႔သူေတြ ဒီကိစၥအတြက္ လုပ္ေနတဲ႔သူေတြနဲ႔ ေမးျမန္း ဆက္သြယ္ၾကည္႔ေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ္သိထားတဲ႔ UN အခ်က္အလက္ အရာေတြကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး တရားေသ ေျပာေနလို႔ မျဖစ္နိဳင္ပါဘူး။မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ႔သူေတြ ထပ္ ပိုမသိနိဳင္ဘူးထင္ပါတယ္။

  ေဆာင္းပါးရွင္ဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ ေသြးကြဲေအာင္ ညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ တဖက္သက္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး မေလးရွားယူအန္ျဖစ္ေနတာကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။
  ကိုမန္းကိုကိုေျပာသည္႔(အားလံုးအတြက္ ေစတနာနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း လုပ္ယူလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တဖက္တလမ္းက ကူညီေပးပါ့မယ္။) ဆိုသည္႔စကားအတြက္ ေလးစားပါသည္။


  ဒီေဆာင္ပါးအတြက္ မေလးရွားနိဳင္ငံတြင္းမွာ ေနသည္႔ မည္သူမဆို အထင္မမွားပါ။ UN အေၾကာင္းဟာ အမွန္ေတြ ျဖစ္ေနသည္႔အတြက္။


  ကၽြန္ေတာ္သည္ မေလးရွားမွာ ေနပါသည္။သို႕ေသာ္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္သူ၏ လက္ေအာက္ကမွမဟုတ္သလို ခိုလံုခြင္ UN လည္းေလွ်ာက္မထားပါ။
  ယခု ကိုမန္ကိုကို ေရးထားသည္႔ ကြန္မန္းကို ငြန္ငယ္မိုး ဘေလာက္တြင္ ေတြ႔ရွိသည္႔ အတြက္ ေဘးမွသိထားျမင္ထားၾကားထားသည္႔တို႕ကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းေျပာျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ဒီကြန္မန္းေတြကို ေဆာင္းပါးရွင္းကို ပို႕ေပးလိုက္ပါမယ္။

  ကၽြန္ေတာ္သည္မည္သည္႔ဖက္မွ ဘက္မလိုက္ သို႕ေသာ္အမွန္တရားဖက္မွအျမဲ တမ္း ရပ္တည္သူသာ ျဖစ္ပါသည္။

  အမွားရွိခဲ႔ပါက ေစတနာအမွားဟုသာ။
  မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာျပည္သားတစ္ဦး။

  ReplyDelete
 3. မ မွားပါဘူး

  ReplyDelete