ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Monday, June 21, 2010

ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးလိုက္ခ်င္ပါတယ္ …

လူတစ္ေယာက္ခ်မ္းသာလာရင္ … မုဒိတာပြားခ်င္ပါတယ္၊

ေအာင္ျမင္ရင္ … ဆထက္တစ္ပိုးတိုးေအာင္ အားေပးလိုပါတယ္၊

ႀကိဳးစားရင္ … ေထာက္ပင့္ေပးရမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိတယ္၊

က်န္းမာမႈေလ်ာ့ပါးရင္ … ေမတၱာပို႔သေပးသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊


ဒါေပမယ့္ … ကိုခ်စ္သူေရ …

ခ်မ္းသာေနတယ္ၾကားေပမယ့့္ … လူငယ္ေတြကို အတုယူဖို႔ မေျပာရဲဘူး ျဖစ္
                                                                                 ေနတယ္၊

ေအာင္ျမင္ေနတယ္ဆိုေတာ့ … နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး စဥ္းစားမိဖို႔ ေမ့ေနနိုင္
                                                        တယ္လို႔ သံသယျဖစ္မိတယ္၊

စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြၾကားရေတာ့လည္း … ဘုရားတမိပါတယ္၊

က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းေနတယ္ၾကားလို႔ …

ေအာဆြန္႔လားဆိုဒ္ (က်န္းမာပါေစ) ရယ္လို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္ …

 ဒါေပမယ့္ .. ဒါေပမယ့္ …..

မန္းကိုကို

- ၂၃၊၀၃၊၂၀၁၀ ေန႔စြဲႏွင့္ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းပါ “DKBA တပ္မႉး အိမ္သစ္တက္ပြဲ သိန္းရာခ်ီအကုန္ခံမည္”
  သတင္းမွာ ေရးထားခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ထဲကေပၚလာသလို ေရးခ်လိုက္တာသာျဖစ္ၿပီး
  တမင္ တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုလိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါ။
- ၾကက္ေသြးေရာင္နဲ႔စာပိုဒ္ကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ထက္မ်က္လွတဲ့ ဧရာဝတီရဲ့ ဆင္ဆာမိထားတဲ့
  အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment