ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Saturday, June 12, 2010

ျမန္မာျပည္ရဲ့ ေစလိုရာေစ တရားေရး၊

ေစလိုရာေစ ဆိုသလိုျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့ တရားေရးစနစ္ကို ျမင္ရတာ
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတစ္ခုရဲ့ေဟာေျပာခ်က္ထဲက လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀
ေလာက္မွာထြန္းကားခဲ့တဲ့ “ေအသင္ ၿမိဳ့နိုင္ငံ” (Athens city state) ရဲ့ တရား
ေရးစနစ္ကို ေျပးသတိရမိပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ -

• ေအသင္ၿမိဳ့မွာ အမႈအခင္းေတြကို တရားရင္ျပင္ (လူထုေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း
  က်င္းပရာေနရာ) မွာ တရားစီရင္ပါတယ္၊
• တရားသူႀကီးမရွိပဲ နွစ္စဥ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွက္ထားတဲ့ တရားေရးဝန္ထမ္း
  ေတြသာရွိၿပီး သူတို႔ရဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တစ္နွစ္အတြင္းလည္း လူထုက အႀကိမ္
  ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါတယ္၊
• တရားစီရင္သူေတြက ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ဂ်ဳရီလူႀကီး (Jury Members) ေတြသာျဖစ္ၿပီး
  အမႈတစ္ခု ဆံုးျဖတ္ဘို႔ရာ အမႈအႀကီး အငယ္အေပၚမူတည္ၿပီး ဂ်ဳရီအေယာက္
  ေပါင္း ၅၁ ေယာက္ကေန ၁၅၀၁ အထိရွိပါတယ္၊
• ေရွ႕ေနမရွိပဲ ကိုယ့္အမႈကိုယ္ျပင္ဆင္ၿပီး ေလွ်ာက္္လဲရပါတယ္၊ (ေလွ်ာက္လဲခ်က္
  ေတြကို အခေၾကးေငြနဲ႔ ကူညီေရးသားေပးသူေတြေတာ့ ရွိပါတယ္၊)
• အမႈဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ ေလ်ာ္ေၾကးေပးစရာရွိရင္ နိုင္သူနဲ႔ ရႉံးသူနွစ္ဖက္က အဆို
  ျပဳရၿပီး သေဘာတူ နိုင္မယ့္ အေရအတြက္ကိုဆံုးျဖတ္ပါတယ္၊ မတန္တဆတန္ဖိုး
  မ်ိဳး အဆိုျပဳသူကိုေတာ့ ဒဏ္ေငြ ႀကီးႀကီးရိုက္ပါတယ္၊
• အမႈမွန္သမွ် ေနခ်င္းၿပီးျပတ္ၾကပါတယ္၊

ဒီေတာ့ -

* အမႈနိုင္ခ်င္ရင္ လာဘ္ထိုးဘို႔မလြယ္ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဂ်ဴရီလုပ္ဖို႔
   လူေပါင္း ၆၀၀၀ ေလာက္စာရင္းေပးထားၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းပို႔တဲ့အထဲက ကိုယ့္
   အမႈၾကားနာဖို႔ ခြဲတမ္းက်မယ့္ဂ်ဴရီေတြကို ကိုယ္မသိသလို အမႈႀကီးငယ္အေပၚ မူ
   တည္ၿပီး ၅၁ ေယာက္ ကေန ၁၅၀၁ ၾကားရွိတဲ့ ဂ်ဴရီေေတြကို ဘယ္လိုမွ လာဘ္
   ထိုးဖို႔၊ မမွန္မကန္လုပ္ဖို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ပါဘူး၊
* ေနာက္တစ္ခုက ေအသင္မွာလူတိုင္းလိုလို အပတ္တိုင္းက်င္းပတဲ့ လူထုေဆြး
   ေႏြးပြဲနဲ႔ တရားဆံုးျဖတ္ပြဲေတြကို တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ၾကံဳေနၾကရတာမို႔
   ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ တရားေရးစနစ္၊ နွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုေသာ ေရြး
   ေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ရွိၾကတာမို႔ အသိဗဟုသုတေတြ ႂကြယ္ၿပီးသား
   ျဖစ္ပါတယ္။ လိမ္ခ်င္သလို သြားလိမ္လို႔မရပါဘူး။
* ဒီေနရာမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔
   ျပည္သူမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး နိႈင္းယွဥ္မယ္၊ ေဝဖန္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မတရားလြန္းရာ
   သာ က်မယ္ထင္ပါတယ္။ တရားေရးစနစ္ခိုင္မာတဲ့ အျခားေခတ္ၿပိဳင္နိုင္ငံ
   ေတြကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းရံုဘဲ တတ္နို္င္ပါေတာ့တယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ေတာ့ ဒီလြန္ခဲ့တဲ့အနွစ္ ၂၅၀၀ က အားက်စရာစနစ္ကို မတူနိုင္ေပ
မယ့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုး နိုးနိုးၾကားၾကားနဲ႔ အသိပညာဗဟုသုတေတြ
ျပည့္စံုဖို႔ ျပင္ဆင္ထားနိုင္ၾကရင္ “နအဖ” အပါအဝင္ ဘယ္သူမွကိုယ့္ကို လာၿဖီး
ျဖန္းလို႔ မရနို္င္ဘူးဆိုၿပီး ျမင္မိပါတယ္။

မလြယ္ဘူးလို႔ဆိုခ်င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ မျဖစ္နိုင္တဲ့အရာမဟုတ္ဘူးလို႔ႀကိဳျငင္း
လိုက္ပါရေစ။

အားလံုးဘဲျပည့္စံုနို္င္ၾကပါေစ၊
မန္းကိုကို

- အခ်ိန္မေပးနိုင္ေသးလို႔ ၀၈၊၀၂၊၂၀၁၀ ေန႔စြဲနဲ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းမွာ ေရးထားတဲ့ ကြန္မန္႔ကိုပဲ
  သင့္ေတာ္ေအာင္ တင္လိုက္ပါတယ္၊
- ဒီပို႔စ္ဟာ တကၠသိုလ္တစ္ခုက ပို႔ခ်ခ်က္တစ္ခုရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မိတ္ဆက္သေဘာ
  သာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာင္မွပဲ (ရည္ညႊန္းခ်က္ေတြ အပါအဝင္) ဆိုးကြက္ေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီး ေဖၚျပ
  သြားနိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းပါတယ္၊

No comments:

Post a Comment