ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, July 24, 2011

ညီငယ္ ဖိုးသဒါး ... သို႔


   ညီငယ္ ဖိုးသဒါးေရ .. ။
   မင္းရဲ့ ငါတို႔အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုးအတြက္ ဦးတည္ေရးခဲ့တဲ့စာကို တေလာက ဖတ္လိုက္ရတယ္ ။
   မင္းၾကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနေတြအေပၚ အားမလို အားမရမႈေတြနဲ႔အတူ ၊ တစ္ခါတစ္ခါလည္း
စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈေတြအထိ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ထင္မိလို႔ ဒီစာကို ေရးလိုက္တာပါ ။

   ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းတယ္ရယ္လို႔မဟုတ္ေပမယ့္ မင္းလုပ္ခဲ့ၿပီးတာေတြအတြက္ ငါဂုဏ္ယူတယ္
လို႔ အရင္ေျပာခ်င္တယ္ ။ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာ ABSDF ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီး လက္ရံုးရည္
အရ ၾကံ့ၾကံ့ခံခဲ့သလို ၊ အခုလည္း ႏွလံုးရည္ပိုင္းနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္မဆင္းရံုတမယ္
စည္းလံုးေရးအတြက္ လိုက္ေဆာ္ၾသေနတယ္ဆိုတာေတြဟာ တို႔အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ အင္မတန္လို
အပ္ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပါ ။

   ဒါေပမယ့္ မင္းရဲ့ႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ အရာမထင္သလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ မင္းထင္ေနတယ္ဆိုတာ ငါ
နားလည္မိတာေၾကာင့္ ၊ အရင္ကမင္းနဲ႔ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားအခ်ိဳ႕ကို စားၿမံဳ႕ျပန္ရင္း ထပ္ေတြးမိတာ
ေလးေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး အားေပးလိုက္ခ်င္တယ္ ညီငယ္ ။

   ပထမ မင္းေမ့ေကာင္းေမ့ေနႏိုင္တာက မင္းဟာ ငါ့ထက္ငယ္ရြယ္ေပမယ့္ ဒုတိယအရြယ္နဲ႔ နီးလာ
ၿပီဆိုတာ သတိထားဖို႔ပဲကြ ။ ဒီအရြယ္ေရာက္လာတဲ့ တို႔တေတြရဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ဆင္ေတြလိုပဲ
တစ္လွမ္းဆိုရင္ တစ္လွမ္းဆိုသလို သိသိသာသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ထိေရာက္ဖို႔လိုလာၿပီလို႔
မင္းစိတ္ထဲမွာ မဝင္မိဖူးလား ။ ထင္သေလာက္မေပါက္ ၊ လွမ္းသေလာက္မေရာက္ျဖစ္ေနတယ္
ဆိုရင္ေတာ့ မင္းလုပ္ေနကိုင္ေနတာေတြ ကို ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ လိုလာလိမ့္မယ္ ။ မွားေနတာ
ေတြရွာၿပီးျပင္ ၊ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ၾကည့္ ၊ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး တုိင္ပင္လုပ္ကိုင္ၾကရင္ ၊ မင္းျဖစ္ခ်င္
တဲ့ အလုပ္နဲ႔ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝလာလာလိမ့္မယ္လို႔  ငါယံုၾကည္တယ္ ။

   ငါျမင္တာကိုေျပာရရင္ လူထုႀကီးဟာ (စားသံုးသူ) ေစ်းကြက္တစ္ခုလိုပဲ ။
   အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သူေတြဟာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ သယ္ယူေရာင္းခ်
ေနသူေတြနဲ႔ မျခားဘူးကြ ။

   ဒီေတာ့ ငါေျပာခ်င္တာက ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေကာင္း ဝယ္တဲ့သူမရွိရင္
အလုပ္မျဖစ္ဘူးကြ ။ ဆိုလိုတာက အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္ ၊ အျမတ္အစြန္းမရွိတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေရာင္း
တဲ့သူလည္း ေဒဝါလီခံရရံုပဲေပါ့ကြာ ။

   ဒီေတာ့ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ ။
   ငါျမင္တာေတာ့ ေစ်းကြက္ကို ေနာေၾကေနေအာင္ သုေတသနလုပ္ ၊ ၿပီးေတာ့မွ ျဖန္႔က်က္ထိုးေဖါက
ၿပီး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ရမွာပဲ ။ ဒီလိုလုပ္ရာမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေသးစိတ္က
အစ ကုန္ပစၥည္းကို ေကာင္းေအာင္လုပ္တာ ၊ ေစ်းကြက္ရဲ့ ဆႏၵနဲ႔လိုအပ္မႈေတြကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ျဖစ္ေအာင္ တြက္ခ်က္ၿပီးနဲ႔ ထိုးေဖါက္ပံုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ဝင္တာ ၊ ၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္မယ့္
အင္အားစုေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဘို႔နည္းလမ္းေတြ ၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြကိုလည္း အေကာင္းဆံုးမျဖစ္
င္ေတာင္ လုပ္လို႔ရတဲ့ ၊ လုပ္သင့္တဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ ျပတ္သားတဲ့ဦးတည္ခ်က္ေတြ
နဲ႔အတူ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြရွိသင့္တယ္လို႔ အေျခခံအားျဖင့္ျမင္မိတယ္ ။

   အဲဒီ အေပၚကဟာေတြကို စကားလံုးႀကီးႀကီးသံုးေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာ ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြဆိုၿပီး ျဖစ္
သြားတာပဲ ။ သိပ္ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး စဥ္းစားမေနနဲ႔ ။

   တခါ ေစ်းကြက္နဲ႔ ထုတ္ကုန္လို႔ ဆိုၾကရာမွာလည္း ...

* ရွိၿပီးသားေစ်းကြက္နဲ႔ ေစ်းကြက္အသစ္ေတြ ၊
* ထုတ္ကုန္အေဟာင္းနဲ႔ ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြ အေပၚမူတည္ၿပီး ...

  (က) ရွိၿပီးသား ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဝယ္လိုအားျမင့္လာေအာင္လုပ္တာ ၊
  (ခ)  ေစ်းကြက္သစ္ကို ထိုးေဖါက္တာ ၊
  (ဂ)  ပစၥည္းအေဟာင္းကို ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ျပန္တင္တာ ၊
  (ဃ) ပစၥည္းအသစ္ေတြ ထုတ္လုပ္မိတ္ဆက္ေပးတာေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္ ။

   ေနာက္ၿပီး ေစ်းကြက္ေတြလို႔ ဆိုရာမွာလည္း ၊ အၾကမ္းဖ်င္း ပိုင္းျခားလို႔ရႏိုင္မွာေတြက ...

(၁)   ကယားျပည္နယ္ဘက္ကစလို႔ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ေၾကာအစု ၊
(၂)   ေရး ၊ ဘိတ္ ၊ ထားဝယ္အစု ၊
(၃)   ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚအစု ၊
(၄)   နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ ခိုလႈံေရးစခန္းေတြကတစ္စု ၊
(၅)   ထိုင္းႏိုင္ငံအပါအဝင္ မေလးရွား ၊ စကၤာပူေတြမွာ ယာယီလုပ္ကိုင္ေနထိုင္ၾကသူေတြနဲ႔ တတိယ
       ႏိုင္ငံေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကတဲ့အစုေတြလို႔ ေယဘုယ်ခြဲျခားႏိုင္လိမ့္မယ္ ။

   ေနာက္တစ္ဆင့္မွာက ပိုၿပီးအေသးစိတ္မယ့္ ေဒသႏၱရ ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၊ အနီးကပ္ေန
ထိုင္ေနတဲ့ အျခားလူမ်ိဳးစု ၊ ပညာေရးနဲ႔ ဘာသာေရးေတြရဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြကိုလည္း တြက္ရမွာ
ေတာ့အမွန္ပဲ ။ ဥပမာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚဖက္က လာသူေတြကို တို႔တေတြ သံုးစြဲေျပာဆိုေနတဲ့စကား
မ်ိဳး ေျပာတတ္ကိုတတ္ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရသလို ၊ ဘာသာေရးမွာလည္း သာသနာတစ္ခုက
လူက အျခားသာသနာနယ္ေျမထဲလာၿပီး စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္နဲ႔ ဘုရားအတူဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကလိမ့္
မယ္လို႔ အထင္ေတြမရွိသင့္ဘူး ။

   စီးပြားေရးသေဘာတရားအရ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈေနာက္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုတာလည္း တပါတည္း
ပါသင့္ရင္ ပါရပါေသးတယ္ ။ ေခတ္ကေျပာင္းသလို ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြဟာလည္း လိုက္ေျပာင္းသင့္
ရင္ ေျပာင္းလဲရတာလည္း ရွိပါေသးတယ္ ။ မဟုတ္ရင္လည္း အနည္းဆံုးေတာ့ တံဆိပ္ေျပာင္းကပ္
သင့္ရင္ ကပ္ရတာပါပဲ ။ အေရးအႀကီးဆံုး တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ “ငါ့ကုန္ပစၥည္းဟာ လူအားလံုး
အတြက္ထုတ္တာ” ၊ “အရည္အေသြးလည္းေကာင္းတယ္” စသည္ျဖင့္ေတြးၿပီး လူေတြႀကိဳက္ရမယ္ ၊
လူေတြဝယ္ရမယ္လို႔ “ထင္ ” ရုံနဲ႔ေတာ့ မရဘူးကြ ။

   စားသံုးသူေတြ “ျမင္ၾကမွ ၊ “ဝယ္” ၾကမွ ၊ “အျမတ္” ရမွ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရမွာ
ကိုး ။ ဒီေခတ္ဟာ “ဝယ္တဲ့သူ” ရဲ့ေခတ္ကို ေရာက္ေနၿပီဆိုတာ စီးပြားေရးပညာမတတ္လည္း သိၾက
ၿပီးသားပါ ။ ငါက မင္းသတိရေအာင္ ေျပာျပရံုတင္ပါ ။

   ဒီေတာ့ တဆက္ထဲမွာ မင္းတို႔ ငါတို႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ လိုေနတာကေတာ့ “အေရာင္းစာေရးေကာင္း
ေတြပဲကြ ။

   ဘယ္လိုလဲ ၊ မင္းမ်က္စိလည္သြားသလား ။
   ငါဆိုလိုတာက ေစ်းကြက္အတြက္လိုအပ္ေနတာကေတာ့ ေကဒါလို႔ ေခၚလို႔ရမယ့္ ဘက္စံုစြမ္းရည္
ရွိတဲ့ အမာခံေျခလ်င္စစ္သားကေလးေတြပဲ ။ စစ္သားဆိုတာကေတာ့ တင္စားေခၚလိုက္တာပါကြာ ၊
တကယ္ စစ္သားလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လို႔ရတယ္ ၊ မဟုတ္ရင္လည္း ေဒါင္က်က် ျပားက်က် ပစ္တိုင္း
ေထာင္လို အရာရာကို ရင္ဆိုင္ဖို႔အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားသူအဖြဲ႕ဝင္ေလးေတြကို ဆိုလိုတာေပါ့
ကြာ ။ ေအး ၊ သူတို႔ေဖၚေဆာင္ဖို႔ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြကိုေတာ့ တို႔တေတြလို သက္လတ္
နဲ႔ သက္ႀကီးပိုင္းေတြက လမ္းေၾကာင္းေပးရမွာေပါ့ ။

   ဒါေပမယ့္ အသက္ႀကီးတိုင္း အခ်ိန္စီးတတ္တာ မဟုတ္ေလေတာ့ ၊ လိုက္ၿပီးေတာ့ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္
မေနဖို႔ ေတာ့ သတိထားရမွာေပါ့ ။ မင္းကိုယ္ကိုယ္လည္း ငါမသိဘူး ၊ မတတ္ဘူးလို႔ ႏွိမ့္ခ်ေတြးေန
တာထက္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ၾကည့္ရင္ေကာင္းမလဲ ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရရင္ေကာင္း
မလဲလို႔ စဥ္းစားအေျဖရွာၾကည့္ဖို႔ အၾကံေပးခ်င္တယ္ ။ မင္းမယံုႏိုင္ေလာက္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြ
မင္းဖာသာေတြးထုတ္လာႏိုင္တာကို မင္းအံၾသသြားရႏိုင္တယ္ ။ တစ္ဖက္မွာလည္း အနည္းဆံုး
ေတာ့ လူႀကီး ၊ လူငယ္ ၊ လူလတ္အားလံုး အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈေလးေတြေတာ့ လိုမွာ
ေပါ့ကြာ ။

   ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ သတိထားဖို႔မွာခ်င္တယ္ ။
   အေရာင္းသမားတစ္ေယာက္ဟာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကိုခ်ဥ္းကပ္မွ သူ႔ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုေလာက္
ေရာင္းထြက္တတ္တယ္ဆိုတာပဲ ။ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး အေယာက္ ၁၀၀ ခ်ဥ္းကပ္မွ ၁
ေယာက္ေလာက္ပဲ မင္းကိုလက္ခံတာမ်ိဳးေတြ ၾကံဳလာရရင္ စိတ္အားမေလ်ာ့ဖို႔ပါ ။ အေရာင္းသမား
ေတြကေန လူတိုင္းကို သူတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္သလို လုပ္လို႔သာရၾကေၾကးဆိုရင္ ၊ ကမၻာေပၚမွာ အေရာင္း
သမားေတြနဲ႔ ျပည့္သြားမွာေပါ့ကြာ ။

   ေနာက္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခု ငါေျပာခ်င္တာရွိတယ္ ။
   အျခားေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ။ တို႔တေတြ တစ္ေျမထဲေနၿပီး တစ္ေရထဲေသာက္ေနၾကသူေတြထဲမွာ
ငါတို႔တစ္ေတြပဲရွိတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးကြ ။ လူမ်ိဳး ၊ ဘာသာ ၊ စီးပြား ၊ ပညာ ၊ ေဒသနဲ႔ အျခား
ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးက လာၾက ေနၾကသူေတြလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္ေလ ။ အဲဒါေတြကို
ကိုယ့္ေသြးကိုယ့္သား ညီအစ္ကိုေတြလိုပဲ သေဘာထားႏိုင္ၾကဘို႔ကို တို႔အသိုင္းအဝိုင္းထဲက မ်က္
လႊာေတြဖံုးေလာက္ေအာင္ ေဝဝါးေနၾကသူေတြကိုလည္း ဥာဏ္ခၽြန္း ေလးေတြ ေဝဌထိန္းအုပ္ႏိုင္
ေအာင္ မွ်ေဝအသိေပးစည္းရံုးၾကဖို႔ လိုမွာလည္းအမွန္ပဲ ။

   ဒါ့ျပင္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္ရာမွာလိုပဲ သူတစ္ပါးပစၥည္း ညံ့တာ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈနိမ့္က်
တာ ၊ တာဝန္ယူမႈမရွိတာ ၊ ေအာင္ျမင္မႈမရွိတာေတြကို လက္ညိွဳးထိုးအျပစ္ေျပာေနဖို႔ထက္ ကိုယ္
ကိုယ္တိုင္က အဲဒါေတြထက္ သာဖို႔ ၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔က အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ ၊ အခက္အခဲနဲ႔ စိန္ေခၚ
မႈေတြကို ေနာက္တစ္ ေန႔အထိမေရႊ႕ပဲ ဒီကေန႔ပဲ ရင္ဆိုင္လိုက္ၾကေအာင္လို႔ ေျပာလိုက္ခ်င္တယ္
ညီငယ္ ဖိုးသဒါးေရ ... ။


ဇြဲကပင္ေတာင္ေျခမွာ
ကၽြဲခ်ိဳသံလိႈင္လႈိင္နဲ႔ျပန္ဆံုႏိုင္ၾကဖို႔
ယံုၾကည္ေနဆဲ မင္းရဲ့အစ္ကို ...

မန္းကိုကို
၂၄ ၊ ၀၇ ၊ ၂၀၁၁

4 comments:

 1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘေလာ့မွာ ပို႔စ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ေတြ႕ရတယ္။ “အခ်င္းခ်င္းတိုုက္တာ မဆံုုးနိုုင္ေတာ့ပါလား? စဥ္းစားၾကပါဦး ဘယ္သူေၾကာင့္လဲဆိုုတာ” တဲ့။

  မေန႔ကေတာ့ ေသာသီးခိုစီေဘာက္မွာ ခရစ္ယာန္က်မ္းခ်က္ေတြကို လူတစ္ေယာက္ လာရိုက္ထည့္သြားတယ္။ ျပန္ဖ်က္လိုက္ေပမယ့္ အက်ိဳးဆက္က ဘာသာေရးသမားေတြကို တိုက္ခိုက္ခ်င္တဲ့ စကားေတြ အခ်ိဳ႕ထြက္လာတယ္။ ေျပာခ်င္တာ လွ်ာကို ယားေနတာပဲ။

  တိုတိုေျပာရင္ ကရင္ေတြဟာ ကိုယ့္အရိပ္ကိုယ္ လိုက္ကိုက္တဲ့ ေခြးေတြလိုပဲ။ ေခြးနဲ႔ႏိႈင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ အသံုးမက် လမ္းလြဲေနတာကို ပံုပမာျပဳ ေျပာတာ။

  ကရင္ေတြ ျမန္မာျပည္ထဲ ဝင္လာတုန္းက ဘာ“ဘာသာ”မွ မရွိဘူး။ နတ္စားတာပဲ ရွိတယ္။ အခုမွ ဟိုဘာသာကိုးကြယ္ ဒီဘာသာကိုးကြယ္ၿပီး သူမွန္တယ္ ငါမွန္တယ္ လုပ္ေနၾကတာ။ အဲဒီေလာက္ မွန္ေနၾကရင္လည္း ဘာသာေရးပဲ လုပ္ၾကပါလား။ မွန္ေၾကာင္း လူတိုင္းလက္ခံေအာင္ သက္ေသ လိုက္ျပၾကပါလား။ ခုေတာ့ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပလို႔မရတဲ့ အရာေတြအတြက္ အေကာင္အထည္ရွိတဲ့ (ေတြ႕ထိ ကိုင္တြယ္လို႔ ရတဲ့) လူေတြက အေသခံ ေနၾကရတယ္။

  ဒါတင္ဘယ္ကမလဲ၊ ခိုင္မာတဲ့ အေတြးအေခၚ ဝါဒနဲ႔ အျမင္ေတြက မရွိရတဲ့ၾကားထဲ၊ ေကာင္းေကာင္း ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကမရွိ၊ လုပ္လည္း မလုပ္ခ်င္ၾက၊ ရွိလာရင္လည္း အေလးမထား၊ သူတပါးက လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေစခ်င္လို႔ ဘာသာေရးနဲ႔ ေသြးထိုး၊ ယဥ္ေက်းမႈကို ကန္႔သတ္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ့ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ စာေပကို ေရာသမေမႊၿပီး ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ေဘးတီးေပးလိုက္ရံုနဲ႔ ေဝွးတက္ေအာင္ မဟုတ္တဲ့ဖက္မွာ လိုက္“က”ေနၾကတာ တကယ့္ကို အားရစရာ။ ေျပာင္းျပန္မ်ား လုပ္လိုက္ၾကရင္ တိုးတက္လိုက္မယ့္ျဖစ္ခ်င္း။

  မမွန္တာေတြကို ဂရုမစိုက္ပဲ စိတ္ေစတနာေကာင္းနဲ႔သာလုပ္ရင္ မေကာင္းတာ မျဖစ္သင့္တာေတြ သူ႔ဖာသာ ေဘးေရာက္သြားမွာပဲလို႔ ေတြးၿပီးလုပ္ရင္ မေကာင္းဘူးလား။ စိတ္ထား မမွန္သူျဖစ္ျဖစ္၊ သူလ်ိဳဒလန္ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတာေတြ အားေကာင္းလာရင္ သူတို႔ဘာမွ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ေရလိုက္ငါးလိုက္နဲ႔ အကူအညီေတာင္ ဝိုင္းေပးၾကရမွာ။

  ReplyDelete
 2. ေနာက္ေတာ့ စည္းလံုးေရး လုပ္ခ်င္တဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ လုပ္စရာရွိတာကို လုပ္သာလုပ္။ ေဘးမၾကည့္နဲ႔ ေနာက္ကိုလွည့္မၾကည့္နဲ႔။ စိတ္ပါတဲ့လူ လိုက္လာလိမ့္မယ္။ ကိုယ္လုပ္တာသာ မွန္ပါေစ။

  ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စည္းလံုးေရးဆိုၿပီး ခြဲျခားတဲ့စိတ္ထားနဲ႔ တၿပိဳင္ထဲလုပ္ေန တတ္တဲ့လူေတြ ရွိလို႔ပဲ။ အမ်ိဳးစစ္မွ၊ စကားနဲ႔ စာတတ္မွ၊ ငါ့လိုျဖစ္မွ၊ ငါေျပာတာ လက္ခံမွ၊ ငါလုပ္သလို လိုက္လုပ္မွလို႔ စိတ္ထဲရွိရင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးစကား မေျပာတာက ပိုေကာင္းတယ္။ ဒီထက္ပိုေကာင္းတာက သီးျခားသြားေနတာ ပိုေတာင္ေကာင္းေသးတယ္။ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေရမေနာက္ေတာ့ဘူး၊ အဆိပ္မသင့္ေတာ့ဘူး။

  ေနာက္ပီး သူမ်ားကို လက္ညွိဳးေလွ်ာက္ထိုး မေနနဲ႔၊ လက္ေညာင္း အခ်ိန္ကုန္တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္လို႔ ေကာင္းလာမယ္ဆိုရင္ေျပာ လိုက္လုပ္မယ္။ ကခ်င္ေတြလုပ္တာၾကည့္ ကို္ယ္ေတြထက္ အမ်ားႀကီးသာတယ္၊ ေငြေၾကး ျပည့္စံုလို႔ကေတာ့ ျပည္မအစိုးရ ေခၽြးအေတာင့္လိုက္ ထြက္မယ္။ “ဝ” ေတြကိုၾကည့္၊ သူတို႔လည္း ျပတ္တယ္။ သိန္းကဏန္းေလာက္ရွိတဲ့ သူတို႔လူမ်ိဳး ရပ္တည္ေရးအတြက္ လုပ္သြားတာေတြက အတုမခိုးသင့္ေပမယ့္ သခၤန္းစာယူသင့္တယ္။

  ကရင္ေတြဆီမွာ ေရြးစရာလမ္း အနည္းဆံုး ၃ ခုရွိတယ္။ (၁)ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို မရအရ လုယူ၊ (၂) လံုးဝအရႉံးေပး အညံ့ခံလိုက္၊ (၃) ေနာက္ဆံုးတစ္နည္းကေတာ့ အရႉံးလည္းမေပး အႏိုင္လည္း မခံတဲ့နည္းပဲ။ အဲဒါက ဗမာေတြနဲ႔ အတင္းဝင္ပူး၊ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊ ဓေလ့၊ စာေပ၊ အေတြးအေခၚနဲ႔ အျမင္ေတြကို ေရာသမ ေမႊေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းပဲ။ အဲဒီနည္းက မိတ္ေဆြ ရန္သူ မရွိေတာ့ဘူး။ အားလံုးဟာ ဖားတစ္ပိုင္း ငါးတစ္ပိုင္းနဲ႔ ခြဲျခားလို႔ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ နည္းပဲ။

  ဘယ္နည္း၊ ဘယ္လမ္းေရြးေရြး အားလံုးမွာ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ အသိ၊ ဥာဏ္၊ ပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ အစီအစဥ္နဲ႔ အင္အားေတြ လိုတယ္။

  လုပ္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ရင္ အျပဳတ္ပဲ။


  **ေခ်ာင္ထဲက ကရင္**

  ReplyDelete
 3. အေကာင္းဆုံးက ဦးမန္းကုိကုိလုိ တတိယႏုိင္ငံထြက္ေျပးျပီး ဟုိဟာလုပ္ပါလား ဒီဟာလုပ္ပါလား အထက္ေလသံနဲ ့ဘေလာ့ေလးေပၚမွာ ေအာ္ေနဒါ ပုိ ေကာင္းပါတယ္။

  ReplyDelete
 4. မွတ္ခ်က္ျမင္ေတာ့ အခ်ိန္လည္း နည္းနည္းရလို႔ စာျပန္ေပးမလို႔ပါပဲ ။
  ဒါေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ မသဲကြဲတာေၾကာင့္ ဂဃနဏ ျပန္ေရးလို႔ မရဘူး ျဖစ္သြားပါတယ္ ။

  အေၾကာင္းရင္းခံကေတာ့ ဘာသာစကားကေန စေျပာရပါမယ္ ။ စာေပနဲ႔ ဘာသာစကားဟာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ တီထြင္ဖန္တီးထားေပမယ့္ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ လိုရင္းအဓိပၸါယ္ကို အတိအက် မေဖၚျပႏိုင္ပဲ နားလည္မႈလြဲတာေတြ မၾကာမၾကာျဖစ္တတ္ၿပီး သာမန္ကိစၥရပ္လိုေတာင္ ျဖစ္လာပါတယ္ ။

  ဥပမာ လူတစ္ေယာက္က “သရက္သီး” လို႔ေျပာရင္ ၊ ပထမၾကားတဲ့သူက သူစားဖူးေနက် “မခ်စ္စု” သရက္သီးမ်ိဳးကို တန္းၿပီးျမင္ေယာင္မယ္ ၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က သူ႔အိမ္ေဘးက “မႏြယ္ႏြယ္” သရက္သီးမ်ိဳးကို ထင္မယ္ ၊ ေနာက္လူေတြက “တစုမိတ္” နဲ႔ “ရင္ကြဲ” ေတြလို႔ နားလည္သြားႏိုင္ပါတယ္ ။

  ဒါေၾကာင့္ အေပၚကေျပာတဲ့ တတိယႏိုင္ငံထြက္ေျပးတယ္ ဆိုတာဟာ အခ်ိဳ႕လူအတြက္ ေဘးလြတ္ရာကို ခိုလံႈတာ ၊ အခ်ိဳ႕အတြက္ကေတာ့ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာရွာတာ ၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း သူမ်ားေျပာတဲ့အတိုင္း သံေယာင္လိုက္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အားကိုး ပုဆိန္ရိုးလို႔ ေခၚႏိုင္ၾကပါတယ္ ။

  တခါ အခ်ိဳ႕က ဒီလူဟာ သူသိတာေတြကို ေဝမွ်ေပးေနတဲ့လူပဲ ၊ အခ်ိဳ႕ကတခါ ဒီလူက ေစတနာနဲ႔ ေထာက္ျပေနတဲ့လူ ၊ အခ်ိဳ႕က ငါတို႔တေတြကို သိကၡာက်ေအာင္ အပုပ္ခ်ေနသူ ၊ ဒါတင္မက အခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီေကာင္ ငါတို႔နဲ႔ေနတုန္းက ငေျမာက္ငေခ်ာက္ပါကြာ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကတာလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္ ။

  ဘယ္သူမဆို ကိုယ့္ရႈေထာင့္ ၊ ကိုယ့္ခံယူခ်က္နဲ႔ ကိုယ္ရပ္တည္ရာ ေနရာကေန ျမင္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္ ။ ကိုယ့္အေနအထာားကို ျမွင့္တင္ၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကလို႔ ရသလို ၊ ႏွိမ့္ခ်ၿပီးေတာ့လည္း ရန္လို အျပစ္တင္လို႔ ရပါတယ္ ။ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈေတြပါ ။ ဒါေပမယ့္ မျပည့္စံုတဲ့ အျပစ္တင္စာကို ဘယ္လိုေျဖရမွန္း မသိတာေတာ့ အမွန္ပါ ။

  အခုလို ေရးတာဟာ ၊ စာျပန္တယ္လို႔ သေဘာထားလို႔ ရသလို ၊ လာလည္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအားလံုးကို က်ေနာ့္သေဘာထားနဲ႔ သိတာေလးအခ်ိဳ႕ တင္ျပတယ္လို႔ မွတ္ယူႏိုင္ၾကပါတယ္ ။ အေပၚေလ ရိုက္သလို ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ စာကို ရွင္းေအာင္ မတင္ျပႏိုင္တဲ့ က်ေနာ့္ အျပစ္ပါ ။

  ReplyDelete