ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, October 5, 2011

ေရႊတစ္ေခတ္ မေျပျပစ္ခဲ့တဲ့ ပံုရိပ္လႊာ

   ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာ ေတြ႕ရတာ လပိုင္းေလာက္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ကန္႔သတ္လို႔မရတဲ့ အခ်ိန္အတိုင္း
တာ တစ္ခုအထိ ဆက္မွန္သြားဦးမွာျဖစ္တဲ့ စာတစ္စုကို တင္လိုက္ပါတယ္ ။ မမီလိုက္တဲ့ သူမ်ားအ
တြက္ ဗဟုသုတ တိုးစရာျဖစ္သလို မၾကာခင္က ေဒါက္တာလိႈင္ျမင့္ေရးခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပို႔စ္တစ္ပုဒ္ေရးဖို႔ရာ အႀကိဳျပင္ဆင္မႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။

             ========================================

(ကြယ္လြန္သူ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဇန္ထာဆင္၏ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းျပန္ စာအုပ္မွ
ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  ၁၉၅၁-၅၂ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအၿပီး ေပၚေပါက္လာ
သည့္  ျမန္မာျပည္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအေပၚ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္
ဦး၏ ခံစားခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ေလ႔လာႏိုင္ေစလိုေသာေၾကာင္႔ ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။)
by Thant Ko Ko Maung on Monday, August 1, 2011 at 5:20pm (မူရင္း facebook လင့္)လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေတာင္ေပၚသားမ်ား ရရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ

   ၁၉၅၁-၅၂ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြး
ခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၄ ဖြဲ႕ရွိရာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္အဖြဲ႕သည္ အားလံုးေသာအဖြဲ႕မ်ား
ထက္ အမ်ားဆံုးရရွိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင္႔ အမတ္မ်ား၏ ယံုၾကည္
ခ်က္မွာ ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို မိမိတို႔က ရရွိလိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ႔ၾက၏။

   ယံုၾကည္ခဲ႔သည့္အေလ်ာက္ ဖဆပလ အဖြဲ႕မွ အေရြးခံေသာ ဖဆပလ အမတ္ငါးေယာက္အား ေတြ႕
ဆံု၍ မိမိတို႔ႏွင္႔ပူးေပါင္း၍ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ေစ႔စပ္ေတာ႔၏။ ျပည္နယ္တြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္
လည္း ေကအင္စီ အဖြဲ႕ႏွင္႔သာ ပူးေပါင္းလိုေၾကာင္း၊ ေကအင္စီအဖြဲ႕၏ ဝါဒလမ္းစဥ္သည္ ဖဆပလ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကခ်မွတ္ေသာ လမ္းစဥ္ႏွင္႔ ဝါဒအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ
ဖြဲ႕ေရးတြင္ ေကအင္စီႏွင္႔ ေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾက၏။

   ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးေခၚ၍ ျပည္နယ္အမတ္မ်ားအားလံုး ရန္ကုန္သို႔
ေရာက္လာၾက၏။ ေကအင္စီအမတ္မ်ားသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ခင္ႏုႏွင္႔ေတြ႕ဆံု၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အဖြဲ႕သည္ ကခ်င္ျပည္
နယ္လူထု အမ်ားဆံုးေထာက္ခံ၍ အမတ္အမ်ားဆံုးရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သျဖင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ရသင္႔ေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ သခင္ႏုကေျပာသည္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔အဖြဲ႕ကို မ
ယံုၾကည္၍ေတာ႔ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း က်ဳပ္အေနႏွင္႔ ဆမားဒူဝါကိုပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥကၠ႒
အျဖစ္ ဆက္လက္ခန္႔ခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း ျပည္မမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ပါလီမန္အတြင္းဝန္ တစ္
ေနရာကိုယူပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဆမားကို အတိုက္အခံမလုပ္ၾကပါနဲ႔။ ခင္ဗ်ားတို႔အခ်င္းခ်င္း ညီ
ညြတ္ၾကပါလို႔ ေျပာပါသည္။

   ေကအင္စီ အမတ္မ်ားက ျပန္ေျပာသည္မွာ “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္။ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္ ျဖစ္တဲ႔အတိုင္း
အမတ္မ်ားရာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ရရမယ္မဟုတ္လား အခုေတာ႔ အမတ္ေလးေယာက္ပဲရ
တဲ႔ ဆမားကို ျပည္နယ္ဥကၠ႒ျပန္တင္ေတာ႔ ဒီမိုကေရစီက်ပါ႔မလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင္႔က အ
မတ္အမ်ားဆံုး ရထားတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္က အေရြးခံရတဲ႔ ဖဆပလ
အမတ္ငါးေယာက္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းရန္ ေျပာထားၿပီးျဖစ္တဲ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္
တို႔အဖြဲ႕က ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပဲ ရရမယ္ လို႔ ျပန္ေျပာပါသည္။

ဒီေတာ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုဟာ “ခင္ဗ်ားတို႔အဖြဲ႕က အမတ္အမ်ားဆံုးရတာေတာ႔ ဟုတ္ပါၿပီ။ က်ဳပ္
လည္း မျငင္းဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ျပည္နယ္က ဖဆပလအမတ္မ်ားဟာ သူတို႔သေဘာႏွင္႔ လုပ္လို႔မရဘူး။
ဖဆပလ ဌာနခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း လိုက္ရမယ္။ ဖဆပလ ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း တစ္ျခား
ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး။ ယခု ငါေျပာတဲ႔အတိုင္း ဆမားကိုပဲေထာက္ခံဖို႔ ေျပာမွာပဲ ဟု ျပန္ေျပာလိုက္
သည္။

   ဒီေနာက္မွာ ေကအင္စီ အမတ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မွ ဖဆပလ အမတ္ ငါးေယာက္ဆီသြားၿပီး
ဘယ္႔နဲ႔လဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဟိုျပည္နယ္မွာတုန္းကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေပါင္းမယ္ဆိုတယ္ မဟုတ္
လား။ ယခု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဆမားဒူဝါကိုပဲ ေထာက္ခံခိုင္းမယ္ဆိုပါလား ဟု
သြားေျပာၾကသည္။ ျပည္နယ္က ဖဆပလ အမတ္ငါးေယာက္သည္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနႏွင္႔ ခင္
ဗ်ားတို႔ ေကအင္စီအဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဖဆပလ
ဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္တဲ႔ သခင္ႏုရဲ႕အမိန္႔ကိုေတာ႔ ဘယ္လြန္
ဆန္ႏိုင္မလဲ ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။

   ဒါေၾကာင္႔ ေနာက္ဆံုးတြင္ “ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္လိုက္တဲ႔ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
ဆႏၵအရ မဟုတ္ပါလား။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္တဲ႔သူရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္းပါလားလို႔ ဝမ္းနည္းစြာႏွင္႔ ေက
အင္စီအမတ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အတိုက္အခံအဖြဲ႕ ျဖစ္လာရေပသည္။ မေရွးမေႏွာင္း
ေသာ အခ်ိန္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအျဖစ္ ဆမားဒူဝါ ဆင္ဝါးေနာင္သည္ အစိုးရဖြဲ႕စည္း
ႏိုင္ေတာ႔၏။ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုက ေကအင္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သူ၏ ပါလီမန္
အတြင္းဝန္ရာထူး တစ္ေနရာယူ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကာင္စီတြင္လည္း ေကာင္စီ သဘာပတိယူရန္
တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ ဆမားဒူဝါကို ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံရန္ နားခ်ခဲ႔သည္။

   ေကအင္စီ အမတ္မ်ားအေနႏွင္႔က ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမိန္႔ရွိခဲ႔သလို
ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး အစစအရာရာ၌ အင္မတန္ ေအာက္က်ေနာက္က်
ျဖစ္ခဲ႔သျဖင္႔ ရရွိသမွ်ေသာ ဘ႑ာေတာ္ေငြမ်ားျဖင္႔၄င္း လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္
ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾက၏။ ဆမားဒူဝါအေနႏွင္႔ ၄င္း ပထမလုပ္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို
လ်စ္လ်ဴရႈခဲ႔၍ သူ၏ ယာယီအစိုးရအခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကား တည္ေဆာက္ရန္စီမံကိန္း၊ ဂ်က္ေလ
ယာဥ္ပ်ံ တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း၊ မီးသေဘၤာ မီးရထားေခါင္းတြဲ လုပ္ရန္ စီမံကိန္း၊ ေရႊတူးရန္
ေငြတူးရန္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ပထမခ်ခဲ႔၏။

   ဤကိစၥမ်ားေၾကာင္႔ ေကအင္စီအဖြဲ႕သည္ ဆမားဒူဝါအား မေထာက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
သခင္ႏုအားေျပာျပခဲ႔ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က “ေအးကြာ ဒါေတြက သူမွားတာပဲ။ သူရဲ႕ ဒီစီမံကိန္းေတြကို
ငါရပ္ခိုင္းပါ႔မယ္။ ယခုကစၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ လိုလားတဲ႔ လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေတြကို ပထမလုပ္ဖို႔
ငါေျပာပါ႔မယ္ဟု ေျပာ၏။ တစ္ဖန္ ေကအင္စီအမတ္မ်ားက “ေကာင္းၿပီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သူ ဒီစီမံကိန္း
ေတြကိုရပ္ၿပီး တကယ္ ျပည္နယ္လူထုအတြက္ ေလာေလာဆယ္ အေရးႀကီးတဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို
စတင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္တာႏွင္႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာက္ခံပါမယ္ဟု ကတိေပး
ထားခဲ႔၏။

   သို႔ရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုသည္ ဆမားဒူဝါ၏ စီမံကိန္းမ်ားကို မရပ္ေစႏိုင္သည္ သာမက
ဆမားဒူဝါ၏ ၈ မိုင္ မရမ္းကုန္းစက္ရံုဖြင္႔ပြဲတြင္ သခင္ႏုသည္ ဆမားဒူဝါႀကီးအား ဟိမဝႏၲာ ခ်ီးမြမ္း
ခန္းဖြင္႔ေတာ႔သည္။ ေကအင္စီ အမတ္မ်ားအေနႏွင္႔ကား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုသည္ အေျပာတစ္မ်ိဳး
အလုပ္တစ္မ်ိဳးဟူ၍ ဤအခါက စသိခဲ႔သည္။

   ကခ်င္ျပည္နယ္ထက္ ပိုမိုဆိုးေသာ ကိစၥ ရွိပါေသးသည္။ ၄င္းမွာ အျခားမဟုတ္။ ခ်င္းမ်ား အေရး
ပင္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းေတာင္သည္ ျပည္နယ္မဟုတ္ဘဲ ျပည္မတြင္ပါဝင္ေသာ ဝိေသသတိုင္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ထို ၁၉၅၁-၅၂ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ခ်င္းေတာင္၌ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံေသာ
ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ ၂ ခု ရွိခဲ႔သည္။ ဦးဇာရဲလ်ံ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္အဖြဲ႕သည္
အမတ္ ၁၀ ေယာက္ရ၍ စစ္ဗိုလ္ထြက္ ကပၸတိန္ မန္တံု႔ႏံုးက သူႏွင္႔ေပါင္း အမတ္ ၂ ေယာက္သာ
ရရွိခဲ႔သည္။

   ခ်င္းအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ အေနႏွင္႔ သူတို႔သည္ အမတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ ခ်င္းေရးရာဝန္ႀကီးကို
သူတို႔ ရႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင္႔ ရန္ကုန္ဆင္းလာၾက၏။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုႏွင္႔ေတြ႕
ေသာအခါ ခ်င္းကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သူတို႔က အမတ္အမ်ားဆံုးရ၍ လူထုဆႏၵ အမ်ားဆံုး
ေထာက္ခံမႈ ရရွိေသာေၾကာင္႔ မိမိတို႔ အဖြဲ႕သာလွ်င္ ခ်င္းေရးရာဝန္ႀကီးကိုရ၍ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၾက၏။

   ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုက ခ်င္းကြန္ဂရက္၏ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဇာရဲလ်ံသည္ အသက္ငယ္ေသးသည္။
အိမ္ေထာင္ မရွိေသးဘူး၊ ႏိုင္ငံေရး ဗဟုသုတ မရွိေသးဘူး၊ ဒါေၾကာင္႔ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လက္မခံႏိုင္ပါ။
ကပၸတိန္ မန္တံု႔ႏံုးကိုသာ ဝန္ႀကီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာလိုက္၏။

   ခ်င္းကြန္ဂရက္ အမတ္မ်ားကလည္း ထိုသို႔လုပ္ျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ မက်ေၾကာင္း၊ အမတ္မ်ားရာ
အဖြဲ႕သာလ်င္ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သင္႔ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆႏၵအရ မဟုတ္ဘဲ လူထု၏ ဆႏၵအရသာ ျဖစ္
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ သခင္ႏုက “မင္းတို႔ ဘာနားလည္သလဲ၊ တိတ္ပါ ဟု ေငါက္ငမ္း
ခဲ႔၏။

   ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုအေနႏွင္႔ အမတ္ႏွစ္ေယာက္သာရွိေသာ ကပၸတိန္မန္တံု႔ႏံုးကို ဝန္ႀကီးခန္႔လ်င္
အရုပ္ဆိုးမည္ဟု ျမင္လာေသာ အခါ ညီညြတ္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ ခ်င္းကြန္ဂရက္အဖြဲ႕မွ ဦးရွိန္ထန္းကို
တိတ္တဆိတ္ေခၚယူ၍၊ ဝန္ႀကီးေနရာႏွင္႔ေတာ႔ ခင္ဗ်ားပဲသင္႔ေတာ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားက အသက္လည္း
ႀကီးၿပီး ဗဟုသုတလည္း ရွိတယ္ဟု၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ခြဲထုတ္ခဲ႔၏။ ထိုအခါ ညီညြတ္ၿပီးသား
ခ်င္းအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္အဖြဲ႕သည္ ၂ ျခမ္း ကြဲသြားခဲ႔၏။ ကြဲလာေသာအခါ ဦးရိွန္ထန္းကို ခ်င္းေရး
ရာဝန္ႀကီး ခန္႔ခဲ႔၏။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏု၏ အခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ဤတြင္ ေအာင္ျမင္သြား၏။

   သို႔ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဦးရွိန္ထန္းဘက္မွ အမတ္ဦးေရနည္း၍ ဦးဇာရဲလ်ံဘက္မွ အမတ္ဦးေရ မ်ားသျဖင္႔
ေကာင္စီတြင္ အလုပ္လုပ္လို႔ မျဖစ္ေသာအခါ၊ အခ်ိန္ မၾကာမီအတြင္း ဦးရွိန္ထန္းကို ျပည္မ အျခားဌာန
တစ္ခုေပး၍ ခ်င္းကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ဇာရဲလ်ံကိုပင္ ခ်င္းေရးရာဝန္ႀကီး ခန္႔ေပးရ၏။

   ခ်င္းႏွင္႔ ကခ်င္ကိုသာ ဤသို႔လုပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ ကရင္ကိုလည္း ထိုထက္ ပိုဆိုးရြားေအာင္ လုပ္
ခဲ႔၏။ ကရင္ျပည္နယ္သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ေန႔မွာ ျပည္နယ္ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ကရင္ျပည္
နယ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေခၚ ကရင္ျပည္နယ္ ဥကၠ႒
ခန္႔ရေပမည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ခန္႔ရာ၌ ကရင္ျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားထဲက ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား ရေပမည္။ အေျခခံဥပေဒက
လည္း ထိုသို႔ခြင္႔ျပဳထား၍ ထိုသို႔ ျဖစ္မွသာလွ်င္ သဘာဝက်ေပမည္။

   သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ကရင္ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွ အေရြးခံ
ေသာ ဦးေအာင္ပကို ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ခန္႔ခဲ႔သည္။ ဤသို႔ လုပ္ခဲ႔
ရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ လူထုသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း
မေက်နပ္၍ ကန္႔ကြက္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ခဲ႔သည္။

ေနာက္ဆံုး၌ ေကာင္စီတြင္ အလုပ္လုပ္၍ မျဖစ္ေတာ႔မွ ဦးေအာင္ပကိုေခၚယူၿပီး ျပည္မတြင္ က်န္းမာ
ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေပး၍ ကရင္ျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ႔ေသာ ေဒါက္တာေစာလွထြန္းကို
ကရင္ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ခန္႔ခဲ႔သည္။

   ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုသည္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႕တဲ့
အခါတိုင္း၊ မင္းတို႔အားလံုးကို ငါခ်စ္ပါတယ္၊ သနားပါတယ္၊ မင္းတို႔ အေပၚမွာ ေသြးခြဲစနစ္ (Divide
And Rule) ကို သံုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူးဟု မၾကာခဏ ေျပာေလ႔ရွိေသာ္လည္း တကယ္႔
လက္ေတြ႕က်ေသာအခါ ညီညြတ္ၿပီးသား ျပည္နယ္သားမ်ား၊ ညီညြတ္ၿပီးသား လူနည္းစုမ်ားကို ကြဲ
ျပားေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ႔သည္။ ဒီမိုကေရစီ အစစ္ကိုမေပးဘဲ ဝါမိုကေရစီ ကိုသာေပးခဲ႔၏။

Thant Ko Ko Maung
             =========================================

   အေပၚက အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့စဥ္က အျဖစ္အပ်က္
ေတြပါ ။

   ဒါကို ပို႔စ္အျဖစ္တင္တာဟာ ရႈတ္ခ်ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး ။ သခၤန္းစာယူႏိုင္ဖို႔ အဓိကပါ ။ တခ်ိန္တည္းမွာ
လည္း တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြအၾကား ဘာေၾကာင့္
ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ဖို႔ ခက္ခဲေနသလဲဆိုတာကို ၊ အထူးသျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ ယထာဘူတက်
က် ျပန္သံုးသပ္ႏိုင္ေစဖို႔ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပခ်င္တဲ့ ဆႏၵလည္း ပါပါတယ္ ။

   ကရင္ေတြအေနနဲ႔ ျမင္ၾကည့္ပါ ။ ၁၉၄၉ ေလာက္ကတည္းက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ စေနခဲ့
ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းခ်င္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ပါလီမန္စနစ္ထဲမွာ ရပ္တည္
လႈပ္ရွားေနသူေတြ ရွိေနခဲ့ပါေသးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အေပၚက အျဖစ္အပ်က္ေတြက ယံုၾကည္မႈကို
အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခိုက္ေစတာေတာ့ အမွန္ပါ ။ ရွိၿပီးသား သံသယေတြကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အ
တည္ျပဳေပးသလိုလည္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ ။

   ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အေျခခံအက်ဆံုး ယံုၾကည္မႈကိုေတာင္ မတည္
ေဆာက္ႏိုင္ေသးတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္ ။ အေျဖကလည္း အမ်ားႀကီး
ရွိပါတယ္ ။ ေဒါက္တာလိႈင္ျမင့္ကို ဦးတည္ေရးတဲ့ပို႔စ္ထဲမွာေတာ့ နည္းနည္းပါးပါး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေရးမယ္လို႔ စိတ္ကူးပါတယ္ ။ ေဒါက္တာဇာနည္ေရးတဲ့ေဆာင္းပါးမွာ လူတစ္ေယာက္မွတ္ခ်က္ေပး
ထားတာကို အတုယူေျပာရရင္ေတာ့ - စိတ္ကိုအရွင္ဖြင့္ထားၾကဖို႔ေတာ့ လိုပါမယ္ ၊ မဟုတ္ရင္ေတာ့
က်ေနာ္ေရးတဲ့ အခ်ိဳ႕စာေတြဟာ ဆားလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္ ၊ အနာရွိရင္ စပ္တတ္ပါတယ္ ။ ဗမာ
တစ္မ်ိဳးထဲကို ေျပာတာမဟုတ္ပါ ၊ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ပါပါတယ္ ။မန္ုးကိုကို
၀၇ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment