ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, March 20, 2011

Jim Rohn ရဲ့လက္ေဆာင္     ဒီကေန႔ေခတ္ႀကီးဟာ ဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္ေတြနဲ႔ စကားခ်ီးေတြ လုပ္မေနေတာ့ပါဘူး ။
     လိုရင္းအေနနဲ႔ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး လမ္းညႊန္ဆရာႀကီး Jim Rohn ရဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ေမးခြန္း ၄ ခု
ကိုပဲ သင့္ေတာ္သလိုစကားေတြနဲ႔ မွ်ေဝလိုက္ပါရေစ ။

(၁) ဘာေၾကာင့္လဲ (why?)

     က်ေနာ္တို႔အားလံုးအတြက္ ေမးခြန္းေတြရွိပါတယ္ ။
     ဘာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားအလုပ္ေတြ ႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ေနသလဲ ၊
     ဘာေၾကာင့္မ်ား ခင္ဗ်ားေလ့လာသင္ယူေနသလဲ ၊
     ဘာေၾကာင့္မ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကို သက္လံုေကာင္းေအာင္လုပ္ၾက စည္းကမ္းေတြေစာင့္ထိန္းၾကသလဲ ။

     မေတြးမိေသးရင္ ေတြးၾကည့္ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔မ်ား စိတ္ထဲမထင္မိဖူးလား ၊
     ေမးၿပီး အေျဖရွာၾကည့္ၾကရေအာင္ ။

(၂) ဘာေၾကာင့္ မျဖစ္ရမွာလဲ (why not?)

     အေပၚကေမးခြန္းရဲ့ တုန္႔ျပန္အေျဖလို႔လည္း သေဘာထားလို႔ ရပါတယ္ ။

     ဟုတ္ပါတယ္ ၊
     ဘာေၾကာင့္ မေလ့လာမသင္ယူရမွာလဲ ၊
     ဘာေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ပဲ ေနရမွာလဲ ၊
     ဘာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားစာအုပ္ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ဖတ္ႏိုင္သလဲ ၊ တတ္ကၽြမ္းမႈပညာေတြ ဘယ္
ေလာက္မ်ားမ်ားသင္ယူႏိုင္သလဲ ၊ ခင္ဗ်ားရဲ့ တန္ဖိုးေတြကိုတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္
သလဲ ၊ ဒါေတြကို မဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ဖူးလား ။

     အားလံုးအတြက္ အေျဖရွိပါတယ္ ၊
     အေျဖမရွိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုခုမ်ား ရွိေနၿပီလား ၊
     လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ျပင္သင့္တဲ့လြဲေခ်ာ္မႈ တစ္ခုခုေတာ့ ရွိေနႏိုင္ပါၿပီ ။ မွ်ေဝအေျဖရွာလိုက္ရေအာင္ပါ ။

(၃) ဘာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားမျဖစ္ရမွာလဲ (why not you?)

     လူေတြ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေနၾကတယ္ ၊
     လူေတြ ခ်မ္းသာေနၾကတယ္ ၊
     လူေတြ လိုခ်င္တဲ့ဘဝေတြ ကိုယ္စီရေနၾကတယ္ ။

     ဒီေတာ့ တန္ဖိုးျဖတ္ဖို႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အဖိုးတန္တဲ့ခင္ဗ်ားလိုလူအတြက္ ဘာေၾကာင့္
မရႏိုင္ရမွာလဲ ၊ ဘာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ရမွာလဲ ။

     ခင္ဗ်ားမွာ အေတြးအေခၚေတြရွိပါတယ္ ၊ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔ ခံႏိုင္ရည္ေတြရွိတဲ့အျပင္ ကိုယ့္
အနာဂါတ္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္ ။

     သူမ်ားေတြတတ္ႏိုင္ရင္ ခင္ဗ်ားလည္းတတ္ႏိုင္ပါတယ္ ၊
     သူမ်ားေတြရရင္ ခင္ဗ်ားလည္း ရႏိုင္ပါတယ္ ၊
     သူမ်ားေတြျဖစ္ႏိုင္ရင္ ခင္ဗ်ားအတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ၊
     ဘယ္သူမဆို တတ္ႏိုင္ ရႏိုင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

(၄) ဘာေၾကာင့္ အခုမလုပ္ရမွာလဲ (why not now?)

     အေပၚကေျပာခဲ့တဲအတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ တတ္ႏိုင္ ရႏိုင္ေအာင္ ဘာေၾကာင့္ အခုကိုစမလုပ္ရမွာလဲ ၊
     အခုအခ်ိန္ဟာ စတင္လိုက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါ
     ေျပာင္းလဲဖို႔ ၊ တိုးတက္ဖို႔ ၊ လိုခ်င္တာရဖို႔ ၊ သူတပါးေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ဖို႔ အခုပဲ လုပ္စရာ
ေတြကို စလိုက္ၾကရေအာင္ ... ။မန္းကိုကို
၂၀၊ ၀၃၊ ၂၀၁၁

- ဘာသာျပန္ေတြနဲ႔ ေရာထားတာမို႔ စာေတြမေခ်ာပဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္ ။ သင့္ေတာ္သလိုသာ နားလည္ယူသံုးသြားၾကပါ ။
- မရွိေတာ့ၿပီျဖစ္တဲ့ လမ္းညႊန္ဆရာႀကီး Jim Rohn ရဲ့ ေဟာေျပာခ်က္တစ္ခုကို မွီးျငမ္းပါတယ္ ။

No comments:

Post a Comment