ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, October 3, 2010

ေတြး၊ ေဆြးေႏြး၊ အေျဖေပးလို႔ ရႏိုင္မလား

     ကေန႔ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြး၊ အေျခအတင္ ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ ကိစၥတစ္ခုရွိတယ္။ အားလံုးလည္း
သိၾကမယ္။ အြန္လိုင္းေပၚက မိတ္ေဆြမ်ား အားလပ္တဲ့ တနဂၤေႏြမို႔လို႔ မီးခဲတစ္စ ခ်ေပးတယ္္လို႔ေတာ့
မယူဆေစခ်င္ဖူး။ မေျပာမၿပီး မတီးမျမည္ဆိုေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ကိုေတာ့ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္လာတ
မ်ိဳးေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ “ေခါင္းၿမီးျခံဳသင့္၊ မျခံဳသင့္” ဆိုတာပါ။
     အမ်ားစုသိၾကတဲ့အတိုင္း လက္ယာအစြန္းေရာက္ေတြ ျပန္အားေကာင္းလာတဲ့ ဥေရာပမွာ ႏိုင္ငံ
အေတာ္မ်ားမ်ား (ဘယ္ဘာသာမဆို) ေခါင္းၿမီးအျပည့္ျခံဳတာမ်ိဳးကို ဥပေဒထုတ္ၿပီး တားျမစ္ဖို႔ ႀကိဳးစား
လာၾကတာေတြ႕မယ္။ အေမရိကန္မွာေတာ့ ၂၀၀၁ တုန္းက ၿပိဳသြားတဲ့ ကမၻာကုန္သြယ္မႈ အေဆာက
အအံုေဘးမွာ ပလီတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ေတြ ျဖစ္ေန
တာကိုလည္း ေတြ႕ရမယ္။

     ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာေတာ့ ေခါင္းၿမီးၿခံဳတာကိုပဲ ဦးတည္ၾကရေအာင္။ အလြယ္တကူ ျမင္ႏိုင္တဲ့
အခ်က္ေတြကို ခ်ျပၿပီး ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္
စပ္ၿပီး ေျပာတာမ်ိဳးနဲ႔ တမင္တိုက္ခိုက္တာမဟုတ္တဲ့ အျမင္ေတြအတြင္းပဲ ကန္႔သတ္ေဆြးေႏြးေစခ်င္
ပါတယ္။ (ဒီေနရာမွာ အခ်ိဳ႕လည္း သိၿပီးျဖစ္မယ့္ အျဖစ္တစ္ခုကို စီအန္အန္က တေလာကတင္ျပ
သြားတာ ေတြ႕လိုက္တယ္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံက ကတံုးလူရမ္းကားေတြအေနနဲ႔ ဂ်ဴးေတြကို မုန္းတီးရိုက္ႏွက
ခဲ့တဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္၊ သူကိုယ္တိုင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဴးဆိုတာ သိလိုက္ရမွ ေနာင္တရတဲ့အျဖစ္ကိုပါ။)

အာဖဂန္နစၥတန္မွာ တာလီဘန္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ေခါင္းမီးျခံဳတာေတာင္ ေျခမ်က္စိ မေပၚရ၊ မ်က္
   လံုးေတြပါဖံုးဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ထားတာ သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။
တီဗီအစီစဥ္တစ္ခုမွာ အေမးအေျဖလုပ္ေတာ့ Sheik တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ
   ဝင္အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ေတာ့ ေခါင္းၿမီးျခံဳခိုင္းဖို႔ မလုပ္ပါဘူးလို႔
   (အာပတ္လြတ္) ေျဖသြားတာ ေတြ႕လိုက္ပါတယ္။
မြတ္ဆလင္ ပညာရွင္တစ္ဦးကေတာ့ ဒီဝတ္ဆင္မႈဟာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ အစအဦးမွာ မရွိခဲ့ဖူး၊
   မျဖစ္မေနဝတ္ဆင္ရမယ့္ အဝတ္အစားမဟုတ္လို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈပါလို႔ ျပန္
   ေျပာပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္မွာပဲ ေခါင္းၿမီးျခံဳ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ အေျဖ
   ထဲက အဓိကေတြကေတာ့ ဒါဟာသူတို႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္တို႔
   ရဲ့ ဓေလ့ျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ဘယ္သူ႔ကိုမွ ထိခိုက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမေပးဖူး၊ ဒီလိုဝတ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ လြပ
   လပ္မႈကို ရရွိခံစားရတယ္လို႔ ေျပာျပၾကပါတယ္။
ဖိတ္ထားတဲ့ လူမႈေရးပညာရွင္တစ္ေယာက္က အေပၚက အမ်ိဳးသမီးေတြေျဖသြားတာဟာ ေခတ္သစ္
   မူဆလင္ လူငယ္ေတြရဲ့ အေနာက္တိုင္းဆန္တဲ့ တံု႔ျပန္မႈျဖစ္တယ္။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ အဓိက အေနာက္
   တိုင္း (ယဥ္ေက်းမႈေတြ)နဲ႔ ဆက္စပ္မိၿပီး သို႔မဟုတ္ ေရာက္ရွိသြားၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ
   ကိုယ့္ရဲ့ပင္ရင္း(လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ) လကၡဏာကို ျပန္ရွာထိန္းသိမ္းလာၾကတဲ့ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈပံုစံပါလို႔
   ဆိုပါတယ္။
လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေခါင္းၿမီးျခံဳတာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ
   ရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ဆံုးရႉံးေစတယ္။ တဖက္လူနဲ႔ ဆက္သြယ္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ မ်က္ႏွာအမူအ
   ယာ ခံစားမႈေတြ မေဖၚျပႏိုင္သလို တဖက္လူမွာလည္း မ်က္ႏွာမျမင္ရလို႔ မတရားေၾကာင္း၊ မိန္မခ်င္း
   ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိသားစုဝင္
   ေတြကလည္း ေခါင္းၿမီးျခံဳဖို႔ ဖိအားမေပးသင့္ေၾကာင္းေတြ ေျပာသြားပါတယ္။
အျမင္ျပင္းထန္သူတစ္ဦးကေတာ့ လံုျခံဳေရးကိစၥေတြကို အဓိကထားေျပာသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
   ေခါင္းၿမီးျခံဳၿပီး ဓါးျပတိုက္သြားတာတို႔၊ ေခါင္းၿမီးျခံဳၿပီး ေရွာင္တိမ္းသြားတဲ့ ရာဇဝတ္သားေတြ၊ ဗံုးခြဲမႈ
   ေတြအေၾကာင္း အေတာ္ေျပာသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ေခါင္းၿမီးျခံဳတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗီဒီယိုအေနနဲ႔ အဂၤလန္က ဘာသာမဲ့သမား Pat Condell ဆိုတဲ့သူရဲ့
   ဆိုဒ္မွာ သြားရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမွာေတာ့ တိုက္ခိုက္တဲ့ပံုေဆာင္ပါတယ္။
   (http://www.patcondell.net/)
ေခါင္းၿမီးျခံဳတယ္ဆိုရာမွာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္ေနေပမယ့္ ခရစ္
   ယာန္သီလရွင္နဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ အိႏၵိယမွာ ဇာမဟုတ္တဲ့ အသားပိတ္နဲ႔ ေခါင္းၿမီးျခံဳတာမ်ိဳးေတြကို
   ပါ အခ်ိဳ႕လည္းထည့္သြင္းထားၾကပါတယ္။

     အလြယ္တကူ ေတြ႕တာေတြကိုေတာ့ ခ်ျပလိုက္ပါၿပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လိုယူဆသလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္
စားမိတယ္။ က်ေနာ္လည္း ထပ္သိတာရွိရင္ ျပန္ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။


မန္းကိုကို
၀၃၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀

 

8 comments:

 1. ဒီကြန္မန္႔ကို Facebook က ခြင့္ေတာင္းၿပီး ကူးလာတာပါ။

  လင္း Lynn said - ျပင္ပကမာ နဲ႕ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈမွာ ( social interaction) သိပ္ေတာ့ သက္ေတာင့္သက္သာ အေနအထား ျဖစ္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး ထင္တယ္။ ၀တ္ျခင္းမ၀တ္ျခင္းကေတာ့ လူတိုင္းမွာ သူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕သူပါ။ လူတေယာက္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကို ျပတင္းေပါက္ေတြျဖစ္တဲ့ မ်က္လံုးကေနတဆင့္၊ မ်က္နွာ အမူအရာ ကေနတဆင့္ ဖတ္ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ခက္ခဲမယ္။ ဥပမာ- အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ ေၾကကြဲေနတဲ့ မ်က္လံုးအစံုကို အလြယ္တကူ က်မတို႕ မသိႏိုင္ဘူး။ အကယ္လို႕ မ်က္ႏွာကို ရိုက္ခံလိုက္ရတယ္ဆိုရင္ ဒီဖံုးကြယ္မႈက က်ဴးလြန္သူကို အသာစီးေပးတာမ်ိဳးဘဲ။ ဘာကာ အျမဲ၀တ္တဲ့ တိုင္းျပည္မွာကေတာ့ အဆင္ေျပေနမွာပါဘဲ။ သူတို႕ပတ္၀န္းက်င္ကကို ေနသားက်ေနျပီ။ အေနာက္တိုင္း စံနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေျပမယ္မဟုတ္ဘူး။ ( ဘာကာ ၀တ္တာကို ေျပာတာပါ။ မ်က္ႏွာေဖာ္ျပိး ေခါင္းျမီွးျခံဳတာကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး)

  ReplyDelete
 2. Wearing Bukhas is showing a signature of oppression on women in some parts of the world still exists in 21st century. Obviously, this is not an Islamic culture. I’m just wondering that how they take driver license photos. If I have sisters, I don’t want to see them in this kind of dress.
  Some muslin men argue that the women can gain the respect for wearing bukhas. I think it is not true, how you are going to give the respect even you don’t see who she is.
  Just because a woman covers, doesn't mean she is automatically entitled to respect, or has already proven the worth of her mind. Respect must be earned regardless of one's appearance and it is not earned through a dress code alone.

  ReplyDelete
 3. သုိ႔

  ကုလားကုိထိရင္ဆတ္ဆတ္ထိမခံသူမ်ား

  ကုလားေတြက ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ခုိကပ္ေနျပီး ျမန္မာမိန္းခေလးေတြကုိ စံနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနတယ္။ ဒါဟာ လူမ်ဳိးေရးအရ ေစာ္ကားေနတာပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ဘုရားေျမေတြကုိ လုယူျပီး ပလီေဆာက္တယ္။ ကုလားေတြ ဘယ္ေလာက္ဆုိးဆုိး .. ဘယ္ေလာက္ ေအာက္တန္းက်က် စိတ္နာရေကာင္းမွန္းမသိတာ ျမန္မာေတြပါပဲ။ က်ဳပ္တုိ႔က ကုလားေတြကုိ စကားနာထုိးေတာ့ .. ကုလားက ဘာမွမျဖစ္ဘူး.. ျမန္မာေတြက ေဒါသထြက္ၾကတယ္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားတယ္။ ဘာသာေရးခြဲျခားတယ္ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲတယ္။ ျမန္မာေတြက ( ျမန္မာဆုိသည္မွာ ဗမာ ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း ၊ ကရင္ ၊ ပအုိ႔ ၊ မြန္ တုိင္းရင္းသား အားလုံးကုိ ဆုိလုိပါသည္ ) ကုလားကုိထိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္ရမွ ေခတ္မွီတယ္လုိ႔ ယူဆေနၾကတယ္။

  ဟဲဟဲ.. ေကာင္းခန္းေရာက္ျပီ။ အရင္အပတ္တုံးက ပါကစၥတန္စစ္တပ္က ကုလား ၆ေကာင္ကုိ မေသမခ်င္း ျပစ္သတ္တဲ့ ဗီဒီယုိကုိ အားေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဒီတခါလည္း ပါကစၥတန္စစ္တပ္ကပဲ ပရိတ္သတ္ မပ်င္းေအာင္ နည္းသစ္ေလးနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။ ပလီဦးထုတ္ေဆာင္းထားတဲ့ ကုလားေတြကုိ ဒုတ္နဲ႔ မေသမခ်င္းရုိက္သတ္ ျပပါတယ္။ အင္မတန္လည္း ၾကည့္လုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ကုလားကုိ ထိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံေသာ ျမန္မာေတြ.. အခုလုပ္ရပ္မွာ ဘယ္လုိ နာၾကမလဲ? ။ ၀ါးဟားဟား ေျဖေပးၾကပါ။ ကဲဗ်ာ.. အခုဗီဒီယုိေလးကုိ ၾကည့္ပါဦး။

  http://www.youtube.com/watch?v=PwwyEiIsugs&has_verified=1


  ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကုိထိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံတဲ့
  ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★

  ReplyDelete
 4. သုိ႔

  မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာမ်ား


  ဒီေခတ္က ဧည့္သည္က အိမ္ရွင္ကုိ အႏုိင္က်င့္ေနတဲ့ ေခတ္ဗ်။ ဧည့္သည္ ကုလားေတြက လုပ္ခ်င္တာလုပ္.. ဆုိးခ်င္သလုိဆုိး အိမ္ရွင္ေတြမွာ ေျပာပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ တကမာၻလုံးမွာ ကုလားေတြဟာ ဘာသာေရး အေရျခဳံျပီး အိမ္ရွင္ေတြကုိ ေစာ္ကားေနတာ လူတုိင္းသိပါတယ္။ အဲဒီလူတုိင္းသိေနတဲ့ အမွန္တရားကုိ ထုတ္ေျပာရင္ Racist ဆုိျပီး အေျပာခံရပါတယ္။ ကုလားေတြက ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကုိ ေခ်းယုိ ေသးေပါက္မက်န္ ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ ေျပာခြင့္ရွိပါတယ္။ လူအခြင့္ေရးႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိသည္ဟု သေဘာထားရတယ္။ ျမန္မာမိန္းခေလးေတြကုိ စံနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ ကုလားေတြလုပ္ရပ္ကုိ မ်က္စိမွိတ္ထားရသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံမွာ ဘုရားေျမကုိ ခုိးျပီး ပလီေဆာက္တာကုိ ျပဳံးျပဳံးေလးခံရသည္။ မေက်နပ္၍ ထုတ္ေျပာလွ်င္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းဖန္တီးတယ္ဆုိျပီး စြပ္စြဲခံရပါတယ္။ လူအခြင့္ေရးႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိသည္ဟု သေဘာမထားပါ။ အိမ္ရွင္ဆုိတာ အႏွိမ္ခံဘ၀ပါလားဗ်ာ။


  ဧည့္ခန္းမွာ ခ်ီးပါေနတဲ့လုပ္ရပ္ကုိ ျပဳံးျပဳံးေလးမၾကည့္၍ အျပစ္တင္ခံေနရတဲ့
  ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★

  ReplyDelete
 5. မလင္းလင္း

  ဟုတ္တယ္၊ မ်က္ႏွာေဖၚတာကေတာ့ ေယဘုယ်လက္ခံလို႔ ရပါတယ္။
  “လူ႔အခြင့္အေရး” ဆိုတာက အမွန္မြတ္ဆလင္ေတြဆီက အေတြးအေခၚမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူမႈေရးပညာရွင္က အင္တာဗ်ဴးမွာ ဒါအေနာက္တိုင္း ပံုစံနဲ႔တုန္႔ျပန္တာလို႔ ေျပာတာေပါ့ (လူမႈေရးေက်ာင္းသူႀကီးကို ဆရာလုပ္ျပသလို ျဖစ္ေနၿပီ)။

  ေနာက္ၿပီး အေပၚက ဥပမာေပးထားတာေတြက မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတြ႕ရတဲ့ အင္တာဗ်ဴးထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဇြတ္ကိုျငင္းေတာ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေနတဲ့ ေနရာက အေနာက္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမွာမို႔လို႔ ေျပာလို႔ရေနတာပါ။ ဘာကာ ဝတ္ေနက် ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တို႔လိုမွာဆို ျပႆနာေတြက လူမသိၾကလို႔သာပါ။ ဒီေခတ္ႀကီးေရာက္ေနၿပီး ေၾကကြဲဝမ္းနည္းစရာေတြက အပံုႀကီး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္လိုပဲ ကိုယ့္အခြင့္အေရးရွိတာနဲ႔ ေတာင္းဆိုရယူဖို႔ မသိတဲ့အခါက် ေျပာရေတာ့ ခက္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 6. Re : Maung Maung

  It's too hard to tell someone he/she is being oppressed if they do not realized themselve. The similar situation is happening in Burma right now. Many people simply do not know they are being oppressed.

  And yes, some men and even women who wear burqa contend that women gain respect by wearing it. I think they are right when they say it among their communities which scattered all over the world but not with people from other cultures.

  I believed this is just a culture thing. You are right when you said that "Respect must be earned" but it is correct only for other cultures including us. Again, of course we won't want our sisters in that clothes and may need to talk with reasons but not to use fear as a tool like some people do.

  Anyway, we'll need to look from every perspective and decide what to do if this is effecting us directly. This matter is part of the driving force that give power to far-rights in Europe and looklike the culture/religious war is on the way.

  p.s - By the way, I think blog owner intentionally left Zaw Myo's comments so that other readers can read some (extreme) contrast ideas.

  tLoMZ

  ReplyDelete
 7. စာေရးမလို႔ စားပြဲေပၚထိုင္ေနတံုး ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား အမူးသမားတစ္ေယာက္ လာရစ္တာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကုန္သြားတယ္။ ေနာက္ေန႔ေတြမွ အားရင္ အေပၚက စာအခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေရးပါအံုးမယ္။

  ReplyDelete
 8. သုိ႔

  အမည္မသိ


  လူမ်ားစုက အိမ္မွာ ခုိကပ္ေနတဲ့ ကုလားေတြ ေစာ္ကားတာကုိ ေခါင္းငုံ႔ခံေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္က တျခားလူေတြလုိ သည္းမခံတဲ့အျပင္ ကုလားေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္ေနေတာ့ အရမ္းကုိ အစြန္းေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အေပါစား စာအုပ္ေတြမွာ ေရးထားတဲ့ မြတ္ဆလင္ဟာ ဘာသာတစ္ခုမုိလုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းတယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ မယုံမၾကည္ျဖစ္ေနတာ မွားတဲ့ကိစၥၾကီးပါ။ ၾကက္တူေရြးတစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ မီဒီယာေတြမွာ ေျပာသလုိ အစြန္းေရာက္ေတြကပဲဆုိးတာ အမ်ားစုေအးခ်မ္းပါတယ္ဆုိတဲ့ စကားၾကီးကုိ ရြတ္ျပခ်င္းလဲမရွိပါဘူး။ က်ဳပ္အမွားကုိ သိပါျပီ.. ျပင္လုိက္ေတာ့မယ္။


  ☀ ကုိယ့္အိမ္မွာ ခုိကပ္ေနတဲ့ လက္တစုတ္စာ ကုလားေတြကုိ အမ်ားနည္းတူ . .. က်ဳပ္လဲ ေၾကာက္ေတာ့မယ္။ ကုလားေတြ ေဆာ္ကားသမွ် ေခါင္းငုံ႔ခံေတာ့မယ္။ ( ကုလားေတြကုိ ေၾကာက္တယ္ဗ်ဳိ႔။ ၀ါးဟားဟား )


  ☀ ျမန္မာေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းပဲ ေစာက္တင္း ေစာက္ဖ်င္းေတြေျပာျပီး ကုလားကုိ ထိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျဖစ္ၾကတယ္။ က်ဳပ္လဲ အဲလုိပဲ ကုလားထိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ လူလိမ္ ျမေအးသမီး ကုလားမကုိ စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားနဲ႔ ။ ဟုိတုိ႔ ဒီတုိ႔လဲ မလုပ္ရဘူးေနာ္ =P .. ငါဘဲလုပ္မယ္ .. ဟဲဟဲ ။


  ☀ တကမာၻလုံးမွာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း ၊ စစ္ ၊ အၾကမ္းဖက္မွဳ စတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ကိစၥတုိင္းမွာ ပတ္သက္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသူေတြလုိ႔ အေကာင္းျမင္ေပးပါမယ္။


  ☀ ဘာသာျခားေတြကုိ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔၊ မုဒိမ္းက်င့္ဖုိ႔ သင္ၾကားေပးတဲ့ ယုတ္ညံ့တဲ့ မြတ္ဆလင္၀ါဒကုိ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘာသာအျဖစ္ မွတ္ယူေပးမယ္ေနာ္။


  ☀ သူ႔ေခြ်းမကုိေတာင္ ၾကာကူလီခုိခဲ့သူ . . မုဒိမ္းေကာင္ ၾကာကူလီ လူသတ္သမား မုိဟာမက္ကုိ သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ သေဘာထားေတာ့မယ္။ ေက်နပ္ေတာ့ေနာ္။ ၀ါးဟားဟား  ေခတ္နဲ႔အမွီ ကုိယ့္အိမ္မွာခုိကပ္ေနသည့္ ကုလားမ်ားကုိ ေၾကာက္ေနသည့္
  ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★

  ReplyDelete