ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Saturday, February 11, 2012

ၾကားဖူးဖတ္စ (၂) ~ ႏိုင္ငံေရးထဲ ဂြမ္းကနဲႏိုင္ငံေရး (နာမ္) ~ ဆိုးယုတ္တဲ့ ၊ အားနည္းတဲ့ ၊ ကိုယ့္ဖက္ကိုယ္ယက္တဲ့လူေတြ လုပ္ေသာအရာမ်ား

    အဲဒီအရာေတြဟာ ဘာေတြလဲဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ၾကတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္မသိပါဘူး ၊ ဒါ
ေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ အေပၚက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္လို စိတ္ထားရွိသူေတြက လုပ္ေနတယ္
ဆိုတာပါပဲ ။ က်ေနာ့္ရဲ့စိတ္ထဲမွာ လူႏွစ္မ်ိဳးပဲ မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္ - အဲဒါေတြကေတာ့ သြက္လက္ပါး
နပ္သူနဲ႔ ညံ့ဖ်င္းသူ ေတြပါပဲ ။

    ဒါေတြဟာ က်ေနာ္ စိတ္ႀကီးဝင္ၿပီး ဗဟုသုတ နည္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္ေတြက အေတြးေတြပါ ။  (ဗဟုသု
နည္းတာနဲ႔ စိတ္ႀကီးဝင္တာႏွစ္မ်ိဳးလံုး မၾကာမၾကာ အတူအကြ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚလာတာဟာ စိတ္
ဝင္စားစရာပါ) ။

    ခုေရးျပတာေတြဟာ က်ေနာ့္ ကိုယ္ပိုင္ေတြ မဟုတ္ပါ ။ Scott Berkun ဆိုသူေျပာခဲ့တာေတြ ျဖစ္
ပါတယ္ ။


    Scott Berkun ဟာ Making Things Happen: Mastering Project Management ဆိုတဲ့ အင္
မတန္ေရာင္းေကာင္းတဲ့စာအုပ္ကို ေရးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။ ကေန႔အခ်ိန္မွာ ဖိတ္ေခၚတဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ
မွာ ေဟာေျပာသူအျဖစ္နဲ႔ေရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကၽြမ္းက်င္သူ အၾကံေပးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းမႈျပဳ ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရေနတဲ့သူပါ ။ သူ႔ကို မသိဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ျငင္းႏိုင္ပါတယ္ ၊
ဒါေပမယ့္ သူ႔လက္ရာေတြကိုေတာ့ အကၽြမ္းတဝင္ ရွိၾကမွာပါ ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူဟာ
Microsoft ကုပၼဏီမွာ  ၁၉၉၄-၂၀၀၃ ခုႏွစ္အေတာအတြင္း Explorer, MSN, Windows ေတြကို
ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြကိုဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လို႔ပါပဲ ။

    ေအာက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို အဆိုးျမင္ခဲ့တဲ့ Scott Berkun ရဲ့ ကုပၼဏီအတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အေပၚ အေျခခံၿပီး အျမင္ေျပာင္းလဲလာေစခဲ့တဲ့ အျဖစ္ပ်က္ အတိုခ်ဳပ္ေလးပါ ။


    ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ဟာ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕အတြက္ အင္မတန္ ကေသာင္းကနင္းအခ်ိန္ေတြရွိခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္ပါပဲ ။

    အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ လွန္ေလွာၾကည့္ဖို႔သံုးတဲ့ browser ေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္လုပ္ေနခဲ့
ၾကတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္ပါဝင္တဲ့ ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ အေတာ္မ်ားတဲ့ အဖြဲ႕စည္း ေျပာင္းလဲဖြဲ႕
စည္းတာနဲ႔ အလုပ္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းမႈေတြမွာ အေျခမက်ေသးခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္တို႔တစ္ဖြဲ႕
လံုး စိတ္ဓါတ္အႀကီးအက်ယ္က်ေအာင္ ျဖစ္ေနေစခဲ့တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တာဝန္ယူရတဲ့အလုပ္ရဲ့
ေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းအတြက္ အင္မတန္ကို ညံ့ည့ံဖ်င္းဖ်င္း စီမံခန္႔ခြဲေနတာေၾကာင့္ပါပဲ ။
ကေနာ္အပါဝင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အမ်ားစုဟာ စိတ္ပ်က္ေနခဲ့ၾကေပမယ့္ ဘာလုပ္လိုလုပ္ရမွန္းလည္း
သိပါဘူး ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ စြမ္းအားမရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ စီမံခန္႔ ခြဲေရးအဖြဲ႕ရဲ့ (ႏိုင္ငံေရးကစားမႈလို႔ ေခၚ
ဆိုလို႔ ရႏိုင္မယ့္) လုပ္ပံုကိုင္ပံု အသြားအလာေတြကိုသာ အျပစ္တင္ေနခဲ့မိပါတယ္ ။ ပိုဆိုးတာက အဲ
ဒီအခ်ိန္က က်ေနာ့္ရဲ့ (အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ) ႏိုင္ငံေရးအေပၚအျမင္ဟာ အထက္မွာ ဖြင့္ဆိုျပထားတဲ့
အဓိပၸါယ္မ်ိဳးကို ခံယူထားတာပါပဲ ။

     ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို က်ေနာ္မသိသလို ၊ အဲဒါေတြကို ဘယ္လိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္
သလဲဆိုတာကိုလည္း မသိပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ထဲေသခ်ာေပါက္ စြဲမွတ္ထားမိတာကေတာ့ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ထဲက ဆိုးယုတ္တဲ့ ၊ အားနည္းတဲ့ ၊ ကိုယ့္ဖက္ကိုယ္ယက္တဲ့လူေတြဟာ ဒီအရႈပ္ပံုႀကီး
အတြက္ တာဝန္ရွိတယ္ ဆိုတာပါပဲ ။

     က်ေနာ့္အတြက္ ကံၾကမၼာ မ်က္ႏွာသာေပးတာတစ္ခု ရွိလာပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ Internet
Explorer အဖြဲ႕ရဲ့ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာျဖစ္တဲ့ Chris Jones နဲ႔ အခန္းခ်င္းကပ္လ်က္မွာ ေနရာက်ခဲ့
တာပါပဲ ။ အဖြဲ႕ရဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့က်ေနာ္ဟာ သူ႔နဲ႔ၾကံဳရခိုက္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ
ေတြအေၾကာင္းကို ဖြင့္ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ သူက စိတ္ရွည္လက္ရွည္နားေထာင္ၿပီး ေန႔လည္ (ထၼင္း)
စားခ်ိန္မွာ စကားစျမည္ေျပာၾကဖို႔ အဆိုျပဳလိုက္ပါတယ္ ။

     ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ကို ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ ။
     အစာစားခန္းထဲမွာ Chris Jones ဟာ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္တာထက္ အင္မတန္ အံ့အားသင့္သြား
ေလာက္ေအာင္ အမ်ားႀကီး ပိုရွင္းျပခဲ့ပါတယ္ ။ က်ေနာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာေတြကို သူ႕အျမင္ကေန
ၿပီး ခ်ျပပါတယ္ ။ အဖြဲ႕တြင္းက အျခားသူေတြရဲ့ ယံုၾကည္မႈေတြကိုလည္း မထိခုိက္ေစပဲ ၊ က်ေနာ္
နားလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခခံက်တဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ အခ်က္လက္ေတြကို ေျပာျပပါတယ္ ။
ျပႆနာေတြကို သူ႔ရဲ့ တစ္ဆင့္ျမင့္တဲ့ အေနအထားကေန သံုးသပ္ျပပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ ဒီျပႆနာ
ကို ေျဖရွင္းဖို႔ရာ သူ႔မွာရွိတဲ့ မတူညီတဲ့ နည္းလမ္းသံုးခုကိုလည္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္ ။ သူ႔ရဲ့လုပ္ရပ္ဟာ
က်ေနာ့္ရဲ့ ပိတ္ဖံုးေနတဲ့အျမင္ကို ဖြင့္ေပးခဲ့ပါေတာ့တယ္ ။

     သူ႔ဆီမွာ က်ေနာ္မျမင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ေဘာင္အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္ ။ လို
အပ္ခ်က္ ၊ လိုအင္ဆႏၵနဲ႔ အဖြဲ႕စည္းရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြမွာ - သူ႔နဲ႔ သူ႔ရဲ့ ရာထူးတူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
ေတြ ၊ မန္ေနဂ်ာေတြ ၊ ကုပၼဏီ ဒုဥကၠ႒ေတြ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ကြဲျပားေနၾကပါတယ္ ။ သူ႔ဆီ
မွာ ခ်ိန္ဇယားအလိုက္ လုပ္ကိုင္စရာေတြအျပင္ ၿပိဳင္ဖက္ကုပၼဏီေတြရဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဖိအားကလည္း
ရွိေနပါတယ္ ။

     က်ေနာ္ ျမင္မိခဲ့တာက - သူ႔ရဲ့ကမၻာဟာ က်ေနာ့္ထက္ ပိုလြတ္လပ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့
သူ႔အေနထားဟာ က်ေနာ့္ထက္ ပိုလို႔ေတာင္ ခက္ခဲေနတာ သိလာရပါၿပီ ။ အကယ္၍မ်ား က်ေနာ္
တို႔ရဲ့ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ၊ အကန္႔အသတ္ေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေတြရဲ့
ဆိုးက်ိဳးေတြကိုနားမလည္ပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြသာ ခ်မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ပိုဆိုးသြားႏိုင္မလဲဆို
တာ ျမင္လာပါၿပီ ။


     က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ စကားဝိုင္းမွာ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ က်ေနာ္ လံုးဝေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့တာ
တစ္ခုကို သူလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေတာင္းခံခဲ့တာပါပဲ ။ က်ေနာ့္ရဲ့
အျမင္ ၊ က်ေနာ့္ရဲ့ က်ိဳးေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေတြးေခၚပံုကို ေဖၚထုတ္ၿပီး ၊ သူလုပ္ရမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေတြအတြက္ အၾကံေပးဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္ ။

     အဲဒီအခ်ိန္ပိုင္းေလးဟာ က်ေနာ့္ဘဝရဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမွာ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့အျမင္နဲ႔ ျမင္ကြင္းထဲ
ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ေစခဲ့တဲ့ အခိုက္အတန္႔ကေလးပါပဲ ။ Chris Jones ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေနအ
ထားဟာ ခက္ခဲပါတယ္ ။ တကယ့္တကယ္ကိုပဲ ခက္ခဲပါတယ္ ။ က်ေနာ့္ရဲ့အျမင္ကို ေတာင္းခံၿပီး
စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ နားလည္းေထာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမုန္းတရား
အေပၚအေျခခံၿပီး လက္ညိွဳးထိုးအျပစ္တင္တတ္တဲ့ က်ေနာ့္ကို အျမင္ၾကည္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေစ
ခဲ့ပါေတာ့တယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ဟာ တစ္ကိုယ္လံုးေတာင့္တင္းၿပီး ဘာေျပာရမွန္းမသိ
ေလာက္ေအာင္ ေခ်ာက္ျခားသြားခဲ့ပါတယ္ ။ အသိဥာဏ္ျမင့္မားတဲ့ အေျဖမ်ိဳး တစ္ခုမွ မေပးႏိုင္ပဲ ၊
စားလက္စ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႔ကိုသာ ေငးစိုက္ၾကည့္ေနမိခဲ့တဲ့အျဖစ္ဟာ ေမ့ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး ။

     ဒိေနာက္မွာေတာ့ Chris Jones ရဲ့ အျခားသူေတြနဲ႔ စကားစျမည္ေျပာဆိုတာေတြ ၊ လွ်ပ္တစ္ပ်က္
ေဆြးေႏြးတာေတြ ၊ သူ႔ဆီမွာ အၾကံဥာဏ္လာေတာင္းတာေတြကို တစ္စြန္းတစ္စနားေထာင္ရင္း ပို
က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အျမင္နဲ႔ ေတြးေခၚမႈေတြကို ျဖန္႔က်က္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ က်ေနာ့္ရဲ့ ေျပာင္းလဲျမင္လာတဲ့
ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တာ ေတြကို အတိုခ်ဳပ္ျပရရင္ေတာ့ ေအာက္ကအတိုင္းပါ ။

  (၁)  ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ညစ္ပတ္တဲ့ စကားမဟုတ္ပါ ။
  (၂)  ေခါင္းေဆာင္အားလံုးမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းအားေတြ အကန္႔အသတ္ ရွိၾကပါတယ္ ။
  (၃)  လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းအားနဲ႔ တာဝန္ယူရမႈေတြဟာ အျမဲတန္း အခ်ိဳးက်ပါတယ္ ။
  (၄)  ႏိုင္ငံေရးဟာ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းတစ္နည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

     ဒါေတြအျပင္ အခ်က္တခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါေသးတယ္ ။

*  စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခ်က္တိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခ်က္ေတြပါ ။
*  လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းအားဟာ အၾကမ္းဖ်င္းဆိုရရင္ - လူတစ္ေယာက္ကေန အျခားလူတစ္ေယာက္အ
ေပၚ လြမ္းမိုးႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္ ။
*  ႏိုင္ငံေရးမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းအားဟာ အထက္က ခ်ေပးတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အေမြခံရရွိႏိုင္သလို ၊ တည္
ေဆာက္ယူလို႔လည္း ရႏိုင္တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္ ။
*  လက္ညွိဳးထိုး အျပစ္တင္တာမ်ိဳးေတြဟာ ဘာမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါဘူး ။ ေသခ်ာတာက ခင္ဗ်ားကို
အဓိကအေၾကာင္းရင္းခံနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ရမယ့္ အေျဖေတြကေနေတာင္ ပိတ္ဆို႔ကြယ္ထားတတ္ပါေသး
တယ္ ။
  *  ျပႆနာေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကို အျပစ္တင္တာဟာ ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ စိတ္ပ်က္စရာအရာ
ေတြကေန ေရွာင္ပုန္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္ ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရး
တစ္ခုထဲကို အၾကံဳးဝင္တာ မဟုတ္ပါဘူး ။ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ေစ်း
ကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေတြ စသည္ျဖင့္ ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႕ႏိုင္ ၊ သက္ဆိုင္ပါတယ္ ။၁၁ ၊ ၀၂ ၊ ၂၀၁၂
မန္းကိုကို

note ~ Scott Berkun ရဲ့ Making Things Happen: Mastering Project Management စာအုပ္ထဲက
           အစိတ္ပိုင္းတစ္ခုကို နားလည္သေလာက္ အတိုခ်ဳပ္ ျပန္ေရးထားတာပါ ။ ျပည့္စံုမယ္လို႔ တာဝန္
           မယူပါ ၊ သူ႕ ဆိုလိုရင္းအတိုင္း ထပ္တူမယ္လို႔ အာမ မခံပါ ။ အားရေက်နပ္မႈေတြ မရွိဘူးဆိုရင္
           - အျခား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကို ကိုယ္တိုင္စဥ္းစား ေဖြရွာၾကည့္ပါ ။ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြး
           တိုင္ပင္ နည္းလမ္းရွာၾကံႏိုင္ၾကပါတယ္ ။

No comments:

Post a Comment