ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Friday, September 24, 2010

♦♣ ဆြဲထုတ္မိသမွ် ေရြးေကာက္ပြဲအပိုင္းအစ ♠♥     ဘယ္သူေတြဘယ္လိုပဲဆိုဆို မၾကာခင္မွာက်င္းပဖို႔ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ရွားရွားပါးပါးေရြးေကာက္ပြဲက
ေတာ့ လုပ္ျဖစ္ဖို႔႔နဲ႔ လက္ရွိအာဏာဆုပ္ကိုင္ထားသူေတြကေနၿပီး သူတို႔လိုခ်င္တဲ့အေျဖကိုရေအာင္အစြမ္း
ကုန္ႀကိဳးစားသြားမွာကေတာ့ လယ္ျပင္မွာေဂၚဇီလာသြားသလို အထင္အရွားနဲ႔႔ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေန
ပါၿပီ။ အခ်ိန္နီးကပ္ေနၿပီး ေငြ၊ အာဏာ၊ လက္နက္ေတြနဲ႔ေထာင့္ေစ့ေအာင္ က်ိဳးစားကာကြယ္ထားတဲ့
ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ရလဒ္ေျပာင္းသြားေအာင္ ဘယ္လိုမွလုပ္လို႔မရႏိုင္ေတာ့ဖူးလို႔ ထင္သူေတြရွိႏိုင္ပါ
တယ္။ ေျပာင္းလဲလို႔႔ရႏိုင္ေကာင္းမွရႏိုင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ က်ိဳးစားခ်င္ေသးသူေတြ၊ ေနာင္အတြက္ အသင့္
ျပင္လိုသူေတြအတြက္ေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူစုစည္းလို႔႔ရႏိုင္သမွ်အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ

     ေရြးေကာက္ပြဲကိုၾကည့္ရင္ ဒါဟာျပည္သူ႔သေဘာထား ေကာက္ခံခ်က္တစ္ရပ္၊ တနည္းအားျဖင့္ျပည္
သူေတြကိုကိုယ္စားျပဳသူေတြေရြးခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ဆိုတာ သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္။ ပထမဆံုး
ဥပေဒျပဳျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေရြးေကာက္မယ္၊ အဲဒီအထဲကမွအစိုးရဖြဲ႕ၿပီး ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္
တဲ့အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္လာပါမယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္ လက္ရွိအာဏာရွင္ေတြဟာျမန္မာျပည္ကို သူ
တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူေတြရဲ့သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္လိုတယ္ (သို႔႔မဟုတ္ ဟန္ေဆာင္ရယူဖို႔လိုတယ္)
ဆိုတာကိုလက္ခံတယ္လို႔ ရွင္းရွင္းႀကီးအေျဖထြက္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္
လို႔ ဘယ္စံဘယ္ပံုထဲဝင္ေနတယ္၊ ဦးတည္ရာနဲ႔ လုပ္ကိုင္လို႔႔ရမွာေတြစသည္ျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးေတြးၾကည့္ၾက
ရေအာင္။

အေနာက္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ျပန္ေတာ့

     ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ အစိတ္ပိုင္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖၚတာပါ။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဘယ္မွာစခဲ့သလဲ။ ေရာမကေနစခဲ့တယ္လို႔ အေလာသံုးဆယ္ေျဖသူေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ာမဏီကေနလွိမ့္ဝင္လာတဲ့ Goth အပါအဝင္ ဂ်ာမန္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြေၾကာင့္ အ
ေမွာင္ေခတ္လို႔ေခၚတဲ့ကာလေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး ဒီစနစ္လည္းေပ်ာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဒုတိ
ယအႀကိမ္ျပန္လည္အသက္ဝင္လာဖို႔႔ရာမွာ ဥေရာပကေန အထူးသျဖင့္အဂၤလန္မွာ Magna Carta လို
ဒီမိုကေရစီဘိုးေအလို႔႔ေခၚႏိုင္မယ့္ စာတမ္းေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး အစတည္ခဲ့တယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ ကမၻာ့
သမိုင္းကို တစ္ဝက္တပ်က္ေလာက္ပဲသင္ၾကားတာခံခဲ့ၾကရတဲ့ ျမန္မာျပည္သားအခ်ိဳ႕အေနနဲ႔ သိႏိုင္ဖို႔
မဟုတ္ရင္လည္း သတိထားမိဖို႔ အခက္အခဲရွိႏိုင္ၾကပါတယ္။

     ဒီေနရာမွာ ေတြးစရာေပၚလာတာက ျမန္မာျပည္စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ (မဆလ၊ နဝတ၊
နအဖ) တို႔႔ကေန အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့တိုးတက္မႈကိုအားက်သူနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို “နယ္
ခ်ဲ႕အားကိုး ပုဆိန္ရိုး” လို႔႔ဆိုထားတာလူတိုင္းအသိပါ။ ဒီေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံေတြကေနတဆင့္ အတုယူရ
တာျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုတည္ေထာင္မယ္ဆိုရင္ ဒီစစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႔ေျပာတဲ့ပုဆိန္ရိုး
ေတြမ်ား ကိုယ္တိုင္ျဖစ္မသြားဖူးလားလို႔ပါ။ လစ္ဘရယ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ေရွးရိုးစြဲစတဲ့ ၾကံ့ဖြံ႕အပါအဝင္
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ကင္းလို႔မရတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာသေႏၶတည္ခဲ့တဲ့ ဝါဒေတြအေၾကာင္းပါေျပာ
ရရင္ေတာ့ ဆိုဘြယ္ရာမရွိေတာ့ပါဘူး။

     ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ အထက္တုန္းကေျပာခဲ့သလို ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားေကာက္ယူတယ္ ဆို
တာလည္း “လူလူခ်င္းတန္းတူပဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ့သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္၊
ျပည္သူအမ်ားစုလက္ခံမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြဟာတရားဝင္တယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမွာအကန္႔႔အသတ္
ရွိတယ္” စတဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ေတြးေခၚတည္ေဆာက္လာခဲ့တဲ့ အေနာက္တိုင္းအေတြးအေခၚေတြ
ရဲ့အေပၚ အေျခခံထားတာပါ။ ဒါေတြဆက္ေျပာရင္ အာဏာရွင္ေတြရွက္ရမ္းရမ္းၿပီး ျမန္မာျပည္မွာရွိခဲ့
တဲ့အစဥ္အလာအတိုင္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ျပန္လွည့္သြားႏိုင္တယ္လို႔ေတာင္စိတ္ပူရမလိုျဖစ္ေနပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူေတြဒီေလာက္နဲ႔႔ေတာ့ ရွက္မယ့္ပံုမေပၚပါဘူး။

လိုရင္းရည္ရြယ္ခ်က္

     ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြအားလံုးလိုလိုမွာ အဂၤ ါရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ေတြ႕ႏိုင္တာကေတာ့ တစ္က႑နဲ႔တစ္
က႑ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာေတြအေနနဲ႔႔ထိန္းညိွေပးထားတဲ့ အာဏာပိုင္ ၃ ရပ္ျဖစ္ၾကတဲ့ -

(၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔႔စီမံခန္႔႔ခြဲေရးကိုကိုင္တြယ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၊
(၂) ေဆြးေႏြးအဆိုျပဳဥပေဒျပ႒ာန္းမဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ၊
(၃) ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုအာမခံမယ့္ တရားေရးက႑တို႔႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

     ဒါ့အျပင္ ျပည္သူလူထုရဲ့သေဘာထားအေပၚ ၾသဇာေညာင္းႏိုင္မယ့္ သတင္းနဲ႔စာနယ္ဇင္းက႑ကို
ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ စတုတၳအုတ္ျမစ္ရယ္လို႔ ဒီဘက္ေခတ္မွာအဆိုျပဳလႈပ္ရွားေနေစၾကပါၿပီ။ ဒါ့ျပင္
ဒီကေန႔အိႏိၵယလိုႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ လာဟ္စားမႈကင္းေဝးေရးကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ပဥၥမအုတ္ျမစ္ဆိုၿပီး
ေဆာ္ၾသလာၾကတဲ့အေနအထားအထိ ေရာက္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ စနစ္တိုင္း၊ ဝါဒတိုင္းဟာ ေခတ္
နဲ႔အညီတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနၾကတဲ့ ျပယုဂ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚနဲ႔ ေျပာင္း
လဲတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္သမိုင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္တဲ့ျမန္မာျပည္မွာ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီရယ္
လို႔ တီထြင္သြတ္သြင္းဖို႔က်ိဳးစားတာကေတာ့ အရင္ “ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္” လိုပဲ
လိုရာဆြဲလုပ္ရပ္တစ္ခုပါ။ (ေနာင္မွပဲ အာဏာရွင္ေတြတီထြင္ခဲ့တဲ့ ဟန္ျပဒီမိုကေရစီစနစ္အခ်ိဳ႕ကို တင္
ျပပါအံုးမယ္။)

     ေနာက္ဆံုးအေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႒ာနအဖံုဖံုပါဝင္တဲ့
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔႔မဆိုင္သလိုျဖစ္တည္ရွိေနေပမယ့္ ဒီယႏၱယားႀကီးကေန
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ့ကံၾကမၼာကို အမ်ားႀကီးလမ္းေၾကာင္းေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြရွိေနပါတယ္။ (ဒီမိုကေရစီ
ထြန္းကားတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေပမယ့္
သူတို႔႔ကိုယ္ကိုျပည္သူၾကားက ျပည္သူ႔႔ဝန္ထမ္းေတြဆိုတာ နားလည္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို
ေရွ႕ရႈလုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။)

     အထက္က က႑ေတြကိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိစစ္အာဏာရွင္မ်ားကေန အစိုးရအဖြဲ႕၊ တရား
ေရး၊ သတင္းစာနယ္ဇင္းက႑နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးထားတာေတြ႕ၾကရပါ
မယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳက႑ (လြတ္ေတာ္ေတြ) ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး
လက္ရွိရထားတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္၊ ကမၻာကလည္းလက္ခံလာေအာင္ တည္
ေဆာက္ဖို႔႔က်ိဳးစားေနတာ အထင္အရွားပါပဲ။ ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ တစ္ခုတည္းက်န္တဲ့ခံတပ္ကို
အသိမ္းခံရမယ့္အေရးပါ။ ႏိုင္ငံအဝွမ္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့အေရးကိစၥ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ့ဘဝေတြနဲ႔ သမိုင္းလမ္း
ေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုလံုးေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္တဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ကို အလြယ္တကူအေလွ်ာ့ေပးလိုက္မလားဆိုတာ
ေလးေလးနက္နက္ေတြးေတာဆံုးျဖတ္သင့္တဲ့ အေနအထားမွာေရာက္ေနပါတယ္။

ဘယ္သူေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ

     ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆိုျပန္ေတာ့ တရားတယ္ဆိုၿပီးေျပာႏိုင္ေအာင္ အေျခခံဥပေဒေကာက္ေရး၊
စိတ္ႀကိဳက္ဥပေဒေတြထုတ္၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ပါဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ေနၾကျပန္ပါတယ္။
အနီးဆံုး ကရင္ျပည္နယ္ကိုၾကည့္လိုက္ပါ။ အထင္ရွားဆံုးနမူနာတစ္ခုကိုၾကည့္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္ဥကၠ႒ဟာ အရင္္ကရင္ျပည္နယ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးေစာေအာင္ပြင့္ပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေျပာစရာမရွိ
ေပမယ့္ တခ်ိန္ကစစ္အာဏာရွင္စနစ္တျဖစ္လဲ မဆလလက္ထက္မွာ က်ိဳးက်ိဳးႏြံႏြံနဲ႔႔က်ရာတာဝန္ ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့တဲ့ သူ႔လိုလူေတြကိုစင္ျပန္တင္ထားတာေထာက္ရင္ အာဏာရွင္ေတြဟာ လက္ညိွဳးေထာင္
ေခါင္းညိမ့္မယ့္သူမ်ိဳးေတြကိုျပန္လွည့္သံုး၊ ဒီမိုကေရစီရယ္လို႔႔ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ကိုယ္ေတြ႕
မၾကံဳဖူး၊ မခံစားဖူးတဲ့ သူလိုကိုယ္လိုလူမ်ားကို ဒိုင္လူႀကီးလုပ္ခိုင္း၊ စစ္ဗိုလ္ေတြခ်ည္းလိုလိုေခါင္းေဆာင္
တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႕လိုအဖြဲ႕ကိုပါတီေထာင္ ဝင္ၿပိဳင္ခိုင္း၊ အတိုက္အခံယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ဆိုၿပီး သစၥာခံတိုင္းရင္းသား စစ္
ထြက္ေတြကိုတြန္းထည့္နဲ႔ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေနတာလည္း ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္ျမဲ
ၿပီးျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကေန အကူအညီအၾကံဥာဏ္မေျပာနဲ႔ ေလ့လာသူေတြေတာင္မပါတဲ့ ဒီေရြးေကာက္
ပြဲႀကီးကို ဘယ္လိုမ်ားေဝဖန္ရမလဲဆိုတာ စကားလံုးမ်ားလည္းမရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ အနီးစပ္ဆံုး
အေနနဲ႔ကေတာ့ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္စရာမရွိတဲ့ (ဆင္လံုး) မတရားေရြးေကာက္ပြဲလို႔သာ ေခၚဆိုလို႔႔ရႏိုင္
ပါမယ္။

ေၾကာက္ရင္ မဲမေပးပါနဲ႔

     အခ်ိဳ႕သူေတြကေျပာလာပါမယ္၊ ေၾကာက္လို႔႔မဲေပးရတယ္တဲ့။ ဒါကိုေတြးၾကည့္ရေအာင္။ မဲထည့္ထည့္
မထည့္ထည့္ ရွိခဲ့ဖူးတဲ့သခၤန္းစာေတြအရ ကိုယ္ရည္ရြယ္တဲ့အတိုင္း၊ မဲထည့္တဲ့အတိုင္းျဖစ္လာဖို႔ အာမခံ
ခ်က္မရွိတာ (တနည္းအားျဖင့္ မဲလိမ္ႏိုင္တာ) က ပထမတစ္ခ်က္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က မဲထည့္တာရဲ့
ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ဟာ ကိုယ့္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္အစိုးရကိုေရြးတာပါ။ ကိုယ္ေရြးရမယ့္သူေတြထဲမွာ ၾကံ့ဖြံ႕နဲ႔
စစ္တပ္လူထြက္ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသူေတြအျပင္ စစ္တပ္လုပ္သမွ်ကိုေခါင္းငံု႔ခံမယ့္ (ခံရမယ့္) သူေတြကပဲ
တမိုးလံုးေဖ်ာက္ဆိတ္ဆိုသလို ေနရာတိုင္းမွာအမ်ားစုျဖစ္ေနတာမို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမဲသြားေပးမွာလဲ။ ေရွ႕က
ေျပာတဲ့သူေတြကို ေရြးမိတာဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုဒုကၡေပးမယ့္သူေတြကို ေနာက္နာမည္တစ္မ်ိဳးနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္
ဖို႔ ကိုယ့္ရဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေပးလိုက္သလိုသာ ျဖစ္သြားပါမယ္။ ဒီေတာ့ ေၾကာက္ရင္လည္းအရမ္းသာ
ေၾကာက္လိုက္ၾကပါ၊ မဲသြားမထည့္ျဖစ္ေအာင္ေၾကာက္လိုက္ၾကပါလို႔ အၾကံေပးလိုပါတယ္။

ဒါဆိုရင္

     လူထုထဲမွာ အထူးသျဖင့္တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာမလည္ပတ္ဖူး၊ နားမလည္ဖူးလို႔ အေျပာ
မ်ားၾကပါတယ္။ ဟုတ္ေကာင္းဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူေတြအားလံုးကို ႏိုင္ငံေရးအသိေတြလက္
ဆင့္ကမ္းၿပီး ကို္ယ္ပိုင္အေတြးအေခၚေတြကိုထုတ္ႏႈတ္အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြရေအာင္လုပ္ေပး၊
က်ိဳးစားေပးခဲ့ၾကည့္ၾကၿပီးၿပီလားလို႔ ေမးလိုပါတယ္။ လက္ရွိအာဏာရွင္ေတြမလုပ္ခ်င္တဲ့ ဒီတာဝန္ဝတၱရား
ဟာ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာဝင္ႏႊဲလိုတယ္ဆိုတဲ့ပါတီေတြအေပၚမွာ က်ေရာက္တင္ရွိေန
တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာစရာေတာင္လိုလိမ့္မယ္မထင္ပါဘူး။ အဆိုးအေကာင္းနဲ႔ ေသြးခ်င္းသားရင္း
ျပည္သူေတြအေပၚ စိတ္ေစတနာဘယ္သူကဘယ္ေလာက္ရွိခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာေတြကို သမိုင္းကသက္ေသ
ထူပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔႔အားလံုး လူရယ္လို႔႔ျဖစ္လာၾကရာမွာ အဟိတ္တိရိစာၦန္ေတြထက္သာလြန္ဖို႔႔ရာ
အတၱေကာ ပရအတြက္ပါ က်ရာတာဝန္ဝတၱရားကိုယ္စီကို ေက်ပြန္စရာေတာ့ လိုၾကပါလိမ့္မယ္။

     ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္စရာအေျဖတစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံ
ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အရာရာကိုအၿပီးအျပတ္အဆံုးအျဖတ္ေပးမယ့္ ေနာက္ဆံုးပြဲမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္လုပ္
စရာရွိတာလုပ္ၾကပါ။ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ျပင္ဆင္ၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္တာေအာင္ျမင္
လို႔႔ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္မျပဳလို႔႔ျဖစ္ေစ၊ နအဖအလိုက်အေျဖထြက္မလာလို႔႔ျဖစ္ေစ၊ အပစ္
ရပ္ထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ၾကလို႔႔ျဖစ္ေစ၊ ဒီတစ္ႀကိမ္အေရြးခံရတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္
သူေတြရဲ့ သက္တမ္းျပည့္သြားလို႔႔ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို မလြဲမေသြ
ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရအံုးမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အေျခအေနထပ္ေပးလာလို႔႔မွ ထပ္ၿပီးအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးျပန္ပါဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာစကား
မ်ားမ်ားမရွိေတာ့ပါဘူး။ အားလံုးၾကားဖူးထားတဲ့စကားေလးတစ္စုကိုပဲ အသံုးျပဳလိုက္ပါရေစ။
“ေသေသာ္မွတည့္ ေအာ္ေကာင္း၏”။


မန္းကိုကို
၂၀၊ ၀၉၊ ၂၀၁၀

 -  ဒီစာစုဟာ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေတြးစရာတစြန္းတစအျဖစ္ မတည္ေဆြးေႏြးေပးတယ္လို႔သာ
    သေဘာထားေစလိုပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ဘဝမွာ ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
    လုပ္ကိုင္ဖို႔ရာကေတာ့ စာဖတ္သူမ်ားရဲ့အပိုင္းျဖစ္တာမို႔ ျပည့္စံုေအာင္ျမင္ပါေစလို႔႔သာ ဆႏၵျပဳ
    လိုက္ပါတယ္။
 -  တနည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ ဒီစာစုဟာ ပို႔ခ်ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း
    စိတ္ဆႏၵရွိသူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

21 comments:

 1. နအဖက ကုလားေတြနဲ႔ ေပါင္းျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီမုိငတုံး မေဗဒါကလဲ ကုလားမကုိ ႏုိင္ငံေရး ဇတ္ခုံေပၚမွာ ေနရာရေအာင္ ကူညီေပးေနပါတယ္။ တကမာၻလုံးမွာ ကုလားေတြ ဒုကၡေပးေနတာကုိ အားလုံးျမင္ေနၾကတာပဲ။ အဲဒါကုိ လုံး၀ဂရုမစုိက္ပဲ ဒီမုိနဲ႔ နအဖေတြဟာ ကုလားေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ေနပါတယ္။ ကုလားကလဲ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ညာေပါင္းျပီးခြစားေနပါတယ္။ ကုလားကုိ ေျမွာက္ပင့္ေနတဲ့ ဒီမုိငတုံး မေဗဒါလုပ္ရပ္ကုိ ေကာ္မန္႔ကေန ဆန္႔က်င္ေပးၾကပါ။

  http://mabaydar88.blogspot.com/2010/09/blog-post_3555.html
  http://www.lanpyakye.org/2010/09/blog-post_25.html
  ကုလားေျမွာက္ပင့္သူမ်ားႏွင့္ ကုလားထိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေနသည့္
  ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★

  ReplyDelete
 2. ကိုေဇာ္မ်ိဳးခင္ဗ်ား၊

  က်ေနာ့္ဘေလာ့ကို လာလည္သူအားလံုးကို တန္းတူရည္တူပဲ သေဘာထားပါတယ္။ ဘယ္သူမွတံုးတယ္လို႔ မယူဆသလို ဘယ္လူမ်ိဳးဘာသာကိုမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ဒီဘေလာ့မွာတိုက္ခိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ေနာက္လိုက္ေတြကိုေတာင္မွ ေထာက္ျပေရးသားတာမ်ိဳးကလြဲရင္ ထိန္းသိမ္းသြားမွာပါ။ ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ ခ်စ္ခ်စ္ မုန္းမုန္း ေရြးခ်ယ္လို႔မဟုတ္ပဲ ျမန္မာျပည္မွာေမြးဖြားခဲ့ၾကသူခ်င္းအတူတူေတာ့ မုန္းတီးသတ္ျဖတ္ဖို႔ထက္ သက္သာေျပေလ်ာ့မယ့္လမ္းေတြကို ပိုေတြးရွာၾကံပါမယ္။

  ေရွ႕မွာတုန္းက ျမန္မာျပည္ဟာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ ဆက္သြယ္ကူးလူးေတြ႕ၾကံဳရတာ နည္းခဲ့လို႔ ထပ္သိလာရသမွ် အေနာက္ဖက္ကသူေတြကို ကုလားဆိုၿပီးနာမည္ေတြတပ္ရင္း အမ်ိဳးေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အိႏိၵယသားဆိုရင္ အမ်ိဳးေပါင္းကိုအမ်ားႀကီးကြဲေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အသားလတ္တဲ့ မီဇိုလူမ်ိဳး(ခ်င္း) ေတြေတာင္ ပါလိုက္ပါေသးတယ္။ အာရပ္လို႔ဆိုရင္လည္း သူတို႔ရဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုသီးျခားစီနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာကို ဂုဏ္ယူၾကတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါမယ္။ ဥေရာပသား မ်က္ႏွာျဖဴေတြမွာလည္း အားလံုးကို အဂၤလိပ္ဆိုၿပီးသြားလုပ္လို႔ မရပါဘူး။

  အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ပို႔စ္နဲ႔ဆိုင္တာမဆိုင္တာ အပထား၊ အျမင္မတူသူေတြရဲ့ သေဘာထားေတြကို အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔ မွတ္ခ်က္ကိုတင္ထားပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ အလည္လာေရာက္ဖတ္ရႈသူ အမ်ားစုနဲ႔မသင့္ေတာ္တာေတြပါလာရင္ေတာ့ ဦးစားေပးရမဲ့အရာေတြကို ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္သြားဖို႔ရွိတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ အသိေပးထားလိုပါတယ္။

  ReplyDelete
 3. ဟားဟား
  ကိုမန္းေရ
  အြန္လိုင္းနယ္ထဲ ေျခမဆန္ ့ျဖစ္ခဲ့တဲ ့ ၄လေလာက္အတြင္းကိုမန္းလဲေခတ္မီေနျပီဘဲ ၊ က်ည္ကြယ္မ်က္ကြယ္ဆိျုျပီး တေနရာက လူ၂ေယာက္ကို ဒီဘက္သိုက္ေျပာင္းဘို ့ ေခၚမိတာ ခုေတာ့ဒိဘက္လဲဆူဆူဆူဆူပါဘဲလား http://simpleviewsonmyland.blogspot.com/2010/09/blog-post_22.html#comments

  ဟားဟား
  ျပန္ျပီးေကြးတာဘဲေအးထင္ပါရဲ ့

  ReplyDelete
 4. သုိ႔
  မန္းကုိကုိ

  ဒီေခတ္မွာ အားလုံးက စကားလုံးေတြ လွလွပပေျပာျပီး လိမ္ညာေကာက္က်စ္ေနတာခ်ည္းပဲ။ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္က ရုိရုိေသေသေျပာမေနနဲ႔။ အေျခာက္သံနဲ႔လဲ မေျပာနဲ႔။ စိတ္ထဲရွိတာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ပဲေျပာစမ္းပါ။ ကုလားကုိ ေၾကာက္ရင္ ေၾကာက္တယ္ေပါ့။ ကုလားေတြ ဆုိးသြမ္းေတာ့ ဘာမွ အသံထြက္ရဲဘူး။ ကုလားကုိ လုပ္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ သူေတာ္ေကာင္းလုိလုိ.. ဘာလုိလုိ အထာနဲ႔ ၾသ၀ါဒေပးၾကတယ္။ အဲဒါမင္းတုိ႔က ဘာသေဘာလဲ? နာမည္ေကာင္းရမလားဆုိျပီးလုပ္တာလား?

  ေတာ္တဲ့သူကုိ လူေတာ္လုိ႔ ေခၚခြင့္ရွိသလုိ တုံးတဲ့သူကုိလည္း ငတုံးလုိ႔ေခၚခြင့္ရွိတာေပါ့။ (ဆဲတာမွ မဟုတ္တာ။) မင္းတုိ႔မွာ စဥ္းစားဥာဏ္မရွိဘူးဆုိတာ သိေနလုိ႔.. ဒီမုိငတုံးလုိ႔ေခၚတာပဲ။ မင္းတုိ႔ ေတြေျပာတဲ့စကားတုိင္းဟာ မီဒီယာေတြ နဲ႔ စာအုပ္ေတြက စကားေတြကုိ ၾကက္တူေရြးလုိ ရြတ္ျပတဲ့ အဆင့္ပဲရွိတာ။ အဲဒါကုိ ငါက ငတုံးလုိ႔ေခၚတာ မွားလုိ႔လား? အမွန္ကုိေျပာလုိ႔ ဘေလာ့လာဖတ္တဲ့သူမရွိမွာကုိ စုိးရိမ္တယ္ဆုိ ဒီေကာ္မန္႔ကုိ မတင္နဲ႔ေပါ့။


  ၾကက္တူေရြးလုိ မီဒီယာမွ စကားလုံးေတြကုိ လုိက္ရြတ္ျပေနသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္
  ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★

  ReplyDelete
 5. ဆရာကိုတင့္၊

  ေရာက္လာတာ ဝမ္းသာပါတယ္ဗ်ာ၊
  ၄ လေလာက္က ဘာေတြလုပ္ေနတာတံုး၊ တရားစခန္းဝင္တာလား၊ ေတာထြက္တာလား၊ ျမန္မာျပည္ျပန္ၿပီး ကဠဳန္ဆားခ်က္ေနတာလားဗ်။

  ဆရာလုပ္လိုက္တာ “ခုတ္ရာကတျခား ရွရာကအဖ်ား” ဆိုလား ျဖစ္သြားတယ္ထင္ပါရဲ့ :-)
  က်ေနာ္ကေတာ့ ေခတ္မမွီ(မတိုးတက္)လွပါဘူး၊ သိမွတ္မိတာေလးထဲကအခ်ိဳ႕ကို တစ္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ စကားေျပေရးေဆြးေႏြးၾကည့္တာပါဗ်ာ။

  ေအာက္မွာေတာ့ ဆရာေပးတဲ့လင့္မွာ ကြန္မန္႔ေပးခဲ့တာကို ကူးၿပီးထည့္ထားလိုက္ပါတယ္။
  ----------------------

  “ကိုမန္းဘေလာ့ကို သိုက္ေျပာင္းၾကရေအာင္” တဲ့လား ဆရာရယ္၊ လုပ္ရက္တယ္ :-)

  က်ေနာ့္ကို ဘာစီရင္ခ်က္မ်ားခ်မလည္းဆိုတာလည္း အမိန္႔ရွိပါအံုး၊ သမိုင္းလား၊ သိုက္လား။

  သမိုင္းက ကိုယ့္ကရင့္သမိုင္းေတာင္ မနည္းရွာစုေနရတာခင္ဗ်၊ တစ္ျပည္လံုးက်ေတာ့ ဆင္ေခါင္းကို ပုရြက္ဆိတ္မခ်ီပါရေစနဲ႔ဗ်ာ။ ဆက္စပ္မႈနဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ကေလးေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ေသေဖၚပါပါ့မယ္။

  သိုက္ကိစၥကေတာ့ အင္မတန္ေဝးပါတယ္ ဆရာရယ္။ တစ္ခုပဲၾကားဖူးတာက ဂ်ပန္ေခတ္ကျမွဳပ္ထားခဲ့တာေတြ (သိုက္လို႔ဆိုၾကပါစို႔) ကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕က်ံဳးထဲမွာ ရွာေဖြတူးယူဖို႔လူတစ္ဦး က်ိဳးစားခဲ့ဖူးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ တူးသူက ဘားအံျမိဳ႕ကမ္းနားလမ္းမွာေနသူျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ဆီကခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္ ယူထားခဲ့(ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းေတြဘာေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးတူးခဲ့) တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလူႀကီးအေၾကာင္းၾကားမိထားၿပီး ကိုယ္တိုင္ေတြ႕၊ အတည္ျပဳခ်က္ယူခဲ့သူ ရင္းႏီွးတဲ့အျငိမ္းစားဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာျပလို႔သိခဲ့ရတာပါ။

  အပိုအေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီသိုက္ကိုတူးလို႔ရကာနီးတစ္ရက္မွာ သိုက္ေစာင့္အမ်ိဳးသမီးေတြ (ဂ်ပန္ေတြသတ္ခဲ့တဲ့ အထမ္းသမားေတြ) က လာေတြ႕ၿပီးဆက္မတူးဖို႔ ေျပာတယ္ဆိုပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ရွိသင့္တဲ့ေနရာမွာ ဘာမွမရွိပဲ သိုက္ကြယ္သြားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ (ယံုလိုသူေတြအတြက္ပါ။)

  ReplyDelete
 6. ေအးဗ်ာ။
  ပြဲဆူေနတဲ ့ ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို ့က အေဟာင္းအေဆြးေတြေျုပာေနတယ္ဆို တူတူခံၾကတာေပါ့ ။
  ၄လကေတာ့ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ေဘာ္ခ်က္ေနတာပါဗ်ာ ။
  ခု ၂ပါတ္ေလာက္ေတာ့ နားမယ္စိတ္ကူးတာဘဲ ( စိတ္ကူးတာပါ။ကိစၥမ်ားရာလူတို ့ေဘာင္မွာ တကယ္နားျဖစ္မျဖစ္ေတာ့ ေငြေရာင္ပိတ္ကားေပါ့ဗ်ာ )
  သိုက္ သိုက္ သမိုင္း
  အင္း လူသားအတြက္ စတဲ ့ အစက ၂ခုကိုး
  ေလာေလာဆယ္ကိုမန္းက တည္ေပးေတာယ့ သိုက္တိုလီမိုလီဆက္ၾကေကာင္းမလားဘဲ ။
  ေတာ္ေတာ္ေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ ့ ယံုၾကည္မွဳအစဥ္အလာတရပ္ဘဲ ။
  ဒါက ဗမာျပည္တခုထဲရွိတယ္ထင္တယ္။ ( အိႏၵိယမွာအဲလိုဆင္ဆင္ရွိနိုင္မလား?? )ဗမာဆို တမင္သံုးတာပါ.။
  သိုက္ဆန္ဆန္ပါးစပ္ရာဇ၀င္ကို မွတ္တမ္းအေနနဲ ့ ေခတ္အေစာဆံုးေရးတာကိုေတြ ့ဘူးတာက စစ္ကိုင္းဦးိုဘိုးသင္းဘဲ ။ သူ ့အဆိုက ပန္းေတာင္းသက္သာတဲ ့ ။ မင္းတုန္းနားမွာ ရွိခဲ ့တဲ ့ပုဂံမတိုင္ခင္ေခတ္ ျမိဳ ့ေဟာင္းေတြမွာ အဲမ်ိဳးဆန္ဆန္ရွိခဲ ့ဆိုကိုး ။
  သိုက္ဇာတ္ေတြဟာ တိုက္ပစ္ကယ္စတိုရီလိုင္းရွိတယ္ဗ်။

  ReplyDelete
 7. အေဖၚမက္လို႔ ေဘာ္မခ်က္ရင္ ေရရွည္မွာအေတာ္ခက္အံုးမွာဗ်ေနာ၊ ေနာင္မွအျပစ္တင္ခံရမယ့္သူ က်ေနာ္ေတာ့မျဖစ္ပါရေစနဲ႔။

  ဆရာေျပာတဲ့သိုက္ကိစၥက ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္ထဲေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေရးခ်မျဖစ္ပါဗ်ာ၊ အျခားဟာေတြလည္း အားလံုးလိုလို ကူးခ်ထားတာပဲဟာ (ေဘးဘီေလး နည္းနည္းၾကည့္အံုးမွ) အဟီး။

  ရုပ္ရွင္ေတြထဲေတာ့ အိႏိၵယ၊ ေဟာင္ေကာင္(တရုတ္)၊ ယိုးဒယား ၾကည့္မကုန္ ရႈမခန္းပါ။ အထူးသျဖင့္ ၾကာၾကာေနဖူးတဲ့ယိုးဒယားမွာ ရွမ္းေတြနတ္၊ သရဲ၊ သဘာဝလြန္ေတြကိုယံုၾကည္ပံုမ်ား ၾသခ်ရေလာက္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၈-၉ ႏွစ္ဝန္းက်င္တုန္းကေတာင္ ဝန္ႀကီခ်ဳပ္တပ္ခ္ဆင္ကိုယ္တိုင္ ဂ်ပန္ေတြဝွက္ခဲ့တဲ့ ရတနာသိုက္ေတြ႕ပါတယ္ဆိုၿပီး ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ကိုယ္တိုင္သြား၊ ေဒၚလာ တစ္သန္းတန္စကၠဴေတြနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာ့ပြၿပီဆိုတာမ်ိဳးေျပာတာ သတင္းထဲေတာင္ပါတယ္ဆိုပဲ။

  “သိုက္ဇာတ္ေတြဟာ တိုက္ပစ္ကယ္စတိုရီလိုင္းရွိတယ္” ဆိုေတာ့က လြန္ခဲ့တဲ့လပိုင္းကပဲ fairy tale ေရးရဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာေတာ့ တစ္ပုဒ္ေရးလိုက္ရေသးတယ္ဗ်။ ကေလးေက်ာင္းသြားတက္မိမွေတာ့ ကယားေငြေတာင္ဇာတ္လမ္းကို အထြန္႔တက္ျပင္ၿပီးေရးလိုက္ရေတာ့တယ္။ ဆရာေျပာသလိုပဲ genre လား typical storyline လားပဲ သူ႔ form / formulaကရွိထားၿပီးသားဆိုေတာ့ ေဘာင္ဝင္ေအာင္ေရးေပးလိုက္တာ အဆင္ေျပသြားတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာေနရင္ အဂၤလိပ္လိုပံုျပင္တစ္ပုဒ္ေတာင္ ဆံုးေအာင္ဖတ္ဖူးတာမဟုတ္ဖူး။

  ျမန္မာျပည္မွာ ဖတ္ဖူးတာကေတာ့ လိႈင္ထိပ္ေခါင္တင္ကို သိုက္ေစာင့္သူ႔သူငယ္ခ်င္း သိုက္အေျပာင္းမွာ ေနာက္ဆံုးကပါတဲ့ ေရႊလိပ္ေတြကို အရိုက္ခိုင္းရာက ေနာက္ဆံုးအေသးဆံုးေရႊလိပ္ကေလးကိုပဲ ရိုက္လိုက္မိၿပီး ရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘုရင္ေခတ္မွာ ရွိခဲ့တဲ့မွတ္တမ္းေတြကေတာ့ အတည္ယူရလည္း ခပ္ခက္ခက္ပါပဲ။ ဥပမာ ဘုရင္ေမြးခ်ိန္မွာ ေတာ္လဲသံ၊ မိုးၿခိမ္းသံ၊ ေျမငလ်င္လႈပ္၊ က်ီးနား ၿပီးေတာ့ဘာေတြေျမခတယ္ဆိုလား စံုလို႔ဗ်ာ၊ ဒီၾကားထဲ အခ်င္းစလြယ္သိုင္းကလာေသးတယ္၊ မေသလို႔ကံေကာင္း။

  အီဂ်စ္က မံမီနဲ႔ သခ်ိဳ ၤင္းေဖာက္သူေတြလည္း သိုက္တူးသူေတြပါပဲ။ ဆက္စပ္ၿပီးသတိရတာက ၂၀ ရာစုအစမွာ တူရကီမွာ Troy ၿမိဳ႕ေဟာင္းလို႔ထင္ရတဲ့ေနရာကို တူးေဖၚဖို႔က်ိဳးစားခဲ့တဲ့သူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းပါ။ စက္ကရိယာနဲ႔ စစ္ေဆးတဲ့နည္းပညာေတြ ေကာင္းေကာင္းမေပၚေသးတဲ့ေခတ္မို႔လို႔ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္ကုန္းတစ္ကုန္းကိုတူးထုတ္ရာမွာ အခ်ိန္လြန္မွ ၿမိဳ႕ရိုးေဟာင္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ရိုးရိုးေက်ာက္တံုးေတြလို႔ထင္ၿပီး တူးထုတ္မိတာကို သိလိုက္ရလို႔ အေတာ္ပ်က္စီးသြားတာကို မွတ္သားရဖူးပါတယ္။

  ဒါနဲ႔ ပြဲစည္သြားေအာင္ ဆရာဝတုတ္ကိုပါ ဖိတ္ၿပီးျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ဆီသြားၿပီးျဖစ္ျဖစ္ ေျပာၾကရင္မေကာင္းဖူးလားဗ်။

  ReplyDelete
 8. ေကာင္းပ
  ပြဲေတာ့စည္တာေပါ့ ။
  ကို၀တုတ္ဖိတ္တာေတာ့ ေကာင္းပါရဲ ့ ။
  ခုေျပာမဲ ့ထဲ ဘာသာေရးပါေရာညွပ္ပါလာရင္ ဦးဥကၠ႒တို ဦးအာဒိစၥေခၚ ဦးေအာင္ျမတ္ထြတ္တို ့ ့ျပန္ေဖၚလာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေၾကာက္တတ္တယ္ေနာ္ ။ အဲဒါမပါၾကးဆိုရင္ေတာ့ ရပါ့ဗ်ာ ။
  ( ဟိုေန ့က Enter the dragon ထိုင္ၾကည့္ေတာ့ ကာရိုက္တာတေယာက္ေျပာသလိုေလ ။ There is a line I will not cross ဆိုတာေလး :P )
  သိုက္ရဲ ့ ဇာတ္လမ္းေၾကာရိုးက တူတူဘဲဗ်။
  သိုက္ေစာင့္ေခ်ာေခ်ာေလး ( က်ား/မ)ပါမယ္။ အနားက ရြာထဲက ေခ်ာေခ်ာတေယက္နဲ ့ၿကိုက္မယ္။
  သိုက္စာရထားတဲ ့ သိုက္ဆရာပါမယ္။
  ခုနသိုက္က ပါတ္စ္ပို ့တ္နဲ ့လာသူကို ခ်ဳပ္ေနာင္ႏွိပ္စက္မယ္။ အဲမွာ အပူတိုက္ထည့္မယ္ ။ သိုက္ကလာတဲ့သူကလဲငို ၊ တသိုက္လံုူကလဲငို၊ခုနသိုက္ေစာင့္ရီးစားကလဲငို ၊ ေနာက္ဆံုး သိုက္ေစာင့္ကနိုင္လို ့ သိုက္ေျပာင္း၊သိုက္ဆရာေျပး၊ လူက အလွဴလုပ္အမွ်ေ၀။
  အဲေဖၚျမဴလာက ပံုေသဘဲ ။ ကိုက္လဲကိုက္တယ္ ။
  သိုက္ဆိုတဲ ့စကားနဲ ့ ပစၥည္းစုကိုတူးတာနဲ ့ကို ၂ပိုင္းခြဲရမယ္ထင္တယ္ ။
  ျမန္မာစကားသိုက္ဆိုတာက ပရေလာကသား ( အသူရကယ္အႏြယ္ေတြ) ေစာင့္တဲ ့ ပစၥည္းစုမွ သိုက္ေခၚသလားလို ့
  ေရွးေဟာင္းပစၥည္းရွာတဲ ့သူေတြကို သိုက္စာရင္းထဲထည့္မလား ??
  ခုကိုမန္းတင္လိုက္တဲ ့ပါးစပ္ရာဇ၀င္အတည္ယူမရဆိုတဲ ့ စကားေလးဟာ သိပ္ေဆြးေႏြးဘို ေ့ကာင္းတာေပါ့
  အတည္ယူမရသလို လစ္လ်ဴျပဳမရပါေၾကာင္း
  ခုန Troy ဆိုတာလဲ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ကို Homer ျပန္ေရးတာကို ဖတ္မိတဲ ့ Schliemann ကသြားတူးခဲ့တာမဟုတ္လား ။
  တခုရွိတာက သိပ္လွတဲ ့ ဟယ္လင္တို ့ ေျခဖေနာင့္ကလြဲျပီးတဲ ့ အာခိလိတို ့ ၾသဒိစီးယပ္တို ့တကယ္ရွိမရွိေတာ့ ခုထိ မေသခ်ာၾကေသးပါ။
  ဒီေတာ့ အေျခခံျငင္းမရတဲ ့အခ်က္နဲ ့ အတည္မျပဳနိုင္တဲ ့အခ်က္ေတြကို သတိနဲ ့ ခြျရတာ ေပ်ာ္စရာအလုပ္ပါဘဲ ။
  ခုန ကိုမန္းေျပာတဲ ့ အခ်င္းစလြယ္သိုင္းဆိုတာလိုေပါ့ စၾကာမင္းေခၚတျ ့ေမာင္ေဖခင္ရွိခဲ့တာအမွန္ ။ အခ်င္းစလြယ္ဆိုတာက်ေတာ့ ျပႆနာက စကားလံုးဘဲ
  umbilical cord လား ၊ Placenta ကိုေျပာခ်င္တာလား ၊ amniotic membrane remnant လား ။ ဘာေျပာလဲမသိေတာ့ အေျဖရွာရခက္ေနတာကိုး ။ umbilical cord ကို ခ်က္ၿကိုးလို ့ျမန္မာလိုေခၚေပမဲ ့ placenta and amniotic membrane remnant က်ေတာ့ ဗမာက အခ်င္းဘဲလံုးခ်ေတာ့တာဘဲ ။
  ခုက်ေတာ့ ခြက်ေတာ့တာဘဲ ။
  စၾကာနဲ ့ဘိုးဘိုးေအာင္ ဇာတ္ဟာ facts and fiction ေရာေနတဲ ့အေကာင္းဆံုးဥပမာတခုပါဗ်ာ

  ReplyDelete
 9. ဆရာတင့္ ေခၚလို႔ ဒီဘက္လိုက္လာတာဗ်။ ကိုမန္း ေဆာင္းပါးကုိ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္မွာ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ ဘေလာ႔ကိုေတာ႔ ခုမွေရာက္ဖူးတာ ေတာင္းပန္ရေတာ႔မွာပဲ။

  သိုက္အေၾကာင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္နားမလည္ဘူး၊ ဒါေပမယ္႔ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ဆရာတင့္ ေျပာတဲ႔ ပါးစပ္ရာဇဝင္ေတြကုိ အတည္ယူမရသလို လစ္လ်ဴျပဳ၍ မရေၾကာင္းဆိုတာကို ေထာက္ခံပါတယ္။

  ေလးစားစြာျဖင့္
  သူရိန္

  ReplyDelete
 10. ဆရာတင့္ေရ အခ်ိန္မရွိေသးလို႔ အျပန္အလွန္ အခၽြန္ေလးနဲ႔“မ”လိုက္ပါရေစအံုး။ http://drlunswe.blogspot.com/2010/09/blog-post_8819.html ဆရာအပ်င္းေျပသြားမွာပါ။

  ReplyDelete
 11. ဟိုက္
  နဲတဲ ့အခၽြန္ၾကီးဘဲ
  အင္း
  မိုးၿကိုးပစ္ တန္းလက္ကာဗ်ာ ။
  ခုျဖစ္ေနတဲ ့ ျပႆနာေတြက ျငင္းေနခုန္ေနရင္း ျပီးသြားေကာင္းသားဗ်။
  ကၽြန္ေတာ္ေတာ့အဲလိုမထင္ဘူး
  ျဗဳန္းကနဲ စိ္တ္ထဲေပၚလာတာေကာက္ေရးမယ္ဆိုရင္
  ၁၉၄၈လြတ္လပ္ေရးရဲ ့ နီးေသာအေၾကာင္းကို ၾကည့္ရင္ ၄၂ဘီအိုင္ေအနဲ ့ ၄၄ဖတပလ(ဖဆပလ)ဗ်ေနာ္ ။ အဲဒါကိုျငင္းမဲ ့လူေတာ့ ရွိမထင္ဘူး
  ခုေနက ေနာက္ ၄၈ျဖစ္ဘို ့ရာ အဲဒီနီးေသာအေၾကာင္းေတြတခုမွမရွိဘူးေလဗ်ာ။
  ကဲေ၀းေသာအေၾကာင္းေတြၾကည့္ရင္
  ၁၈၈၅မွုာ တက္လာတဲ ့ ျဗိတိသွ်တပ္ေတြကို ခံခ်ရာကေန ဟိုက ဘဂၤလားက Governor's commissioned officers ေတြပါတဲ ့ အိႏၵိယတပ္ေတြနဲ ့မေလာက္လို ့ Queen's commissioned officersေတြပါတဲ ့ royal liverpool regiment, Queen's Irish regimentေတြပါ ဗမာစစ္မ်က္ႏွာပို ့ျပီး ႏွိမ္တာမွာ စူမရေအာင္ကိုပ်က္ခဲ့တယ္ေနာ္ ။
  အဲကေန ၁) ၁၉၂၀ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းမ်ား
  ၂)၁၉၁၁ေလာက္ကစလာတဲ ့ nutritious journalism
  ၃)၁၉၁၁ေလာက္ကဘဲ ၀ိုင္အမ္ဘီေအကစတဲ ့ လူငယ္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ( ေနာက္ လူငယ္မ်ားၾကီးပြားေရးအသင္း၊ကာယဗလဦးရွိန္နဲ ့ေျခလ်င္ဦးအုန္းခင္လွဳပ္ရွားမွဳေတြ၊စာဖတ္သင္းေတြ )
  ၄)၀ံသာနုကစလို ့ အမ်ိဳးသားေရးေဆာင္ေသာ နိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ဒို ့ဗမာအစည္းအရံုးထိဆိုပါေတာ့ေလ
  အဲလို ေ၀းေသာအေၾကာင္းေတြ ရွိခဲ့တယ္ ။
  ခုေန ျပန္စစ္ေတာ့အဲေ၀းေသာအေၾကာင္းေတြလဲတခ်က္မွ ေျမေပၚမရွိပါ။
  အဲေတာ့ အဲဒါေတြမရွိဘဲ ၄၈လုပ္ပါဆိုေတာ့
  အင္း
  ကိုသူရိန္ေရ
  သမိုင္းေတာ့ အူေပါက္ျပၤိထင္ပ ။ :P

  ReplyDelete
 12. က်န္ခဲ့တယ္ဗ်ာ
  ၅)Prof .Luce . JS Fernival ဦးေဖေမာင္တင္တို ့က စခဲ့တဲ ့ဥေရာပပညာလဲရ၊ျမန္မာစရိုက္လဲမေပ်ာက္တဲ ့ပညာတတ္အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား

  ReplyDelete
 13. ကိုသူရိန္ ေရာက္လာတာဝမ္းသာပါတယ္။ ေတာင္းပန္စရာေတာ့မလိုပါဘူးဗ်ာ။ လူမသိသူမသိ၊ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳေလးအနည္းအက်ဥ္းကိုမွီၿပီး ေတာင္ေရးေျမာက္ျခစ္နဲ႔လုပ္ေနတဲ့လူ၊ ဘယ္သူကအလြယ္တကူသိႏိုင္မွာမို႔တုန္း။ ဒါနဲ႔ ကိုသူရိန္ရဲ့နာမည္ကေတာ့ ပအိုးဝ္ဆန္တယ္ေနာ။

  ဆရာတင့္ေရ၊
  umbilical cord ကို ခ်က္ႀကိဳး၊ placenta and amniotic membrane remnant တို႔ကေတာ့ အခ်င္းနဲ႔ အပိုထြက္အသားစလိုဟာေတြ ထင္မိတာပါပဲ။ ဆရာဝန္ ပညာျပေတာ့လည္း ခံရျပန္ၿပီဗ်။ အမွန္ေျပာရရင္ ခ်က္ႀကိဳးနဲ႔ အခ်င္းကို တေပါင္းတည္းလို႔ထင္မိတာတစ္ေၾကာင္း၊ ခ်က္ႀကိဳး(သို႔မဟုတ္ အခ်င္း) ရႈပ္ရင္ ကေလးမွာ အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ နားလည္ထားမိတာလည္း ပါပါတယ္။

  ဘာသာေရးကေတာ့ က်ေနာ္ဘာမွနီးပါး မသိနားမလည္သလို မပါေရးခ်မပါပါ၊ ဒါေပသိ စူပါဆရာတင့္တစ္ေယာက္ ကၽြဲပါးေစာင္းသြားတီးခဲ့တာေတြလည္း ဖတ္ရပါတယ္ခင္ဗ်။ ဆရာရွင္းျပသေလာက္ မလိုက္ႏိုင္သူေတြကို ဆရာကထပ္ထပ္ၿပီး က်ိဳးစားရွင္းတာကိုလည္း အသာၿပံဳးဖတ္ၿပီး တိတ္တိတ္ကေလး ျပန္ျပန္လာပါတယ္ခင္ဗ်။

  သိုက္ကိစၥကေတာ့ ေရးစရာနည္းေနလို႔ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္သိုက္၊ ရတနာသိုက္နဲ႔ ပရေလာကသိုက္ေတြကို ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေရာေမႊလိုက္တာပါဗ်ာ၊ ဆရာက Schliemann ကိုသိၿပီးသားဆိုေတာ့ ဆက္ရႊီးရခပ္ခက္ခက္။ ဒီလူက တန္ခ်ိန္ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ေက်ာက္၊ ေျမေတြကို တူးဖယ္ခဲ့တာေတာ့ လက္ဖ်ားခါတယ္ဗ်ာ၊ အခိ်န္နဲ႔ ေငြကုန္အေတာ္ခံခဲ့သူပဲ။ ဒီလိုတူးဆြသူေတြထဲမွာ အႀကီးက်ယ္ဆံုးလို႔မ်ား ေခၚလို႔ေတာင္ ရမလားပဲ။ ဟယ္လင္၊ အာခီးလိစ္တို႔ကေတာ့ တကယ္ရွိခဲ့ပံုရပါတယ္။ နတ္ဘုရားေတြကေတာ့ ဘိုးဘိုးေအာင္နဲ႔ နီးစပ္ပါလိမ့္မယ္။ documentary တစ္ခုထဲၾကည့္ရတာေတာ့ ဒီစစ္ပြဲျဖစ္ရျခင္းဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ သူတို႔မဟာမိတ္ေတြရဲ့ဖိအားက အဓိကလို႔အဆိုျပဳပါတယ္။ အလယ္ေခတ္အလြန္မွာ မူဟာေမဒင္(မြတ္ဆလင္) ေတြကိုေက်ာ္ၿပီး စီးပြားကြက္ေတြ သေဘာၤနဲ႔လိုက္ရွာၾကတဲ့ ဒတ္ခ်္နဲ႔ စပိန္ေတြကို သြားယွဥ္ၿပီးသတိရမိတယ္။ စီးပြားေရး အေရးပါပံုမ်ားေျပာပါတယ္။

  ဆရာ ထန္းလက္နဲ႔ကာတဲ့ဟာကိုေတာ့ ေျပာရအံုးမယ္။
  ဆရာေျပာတာေတြက ေတာ္ေတာ္မွန္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အသိပညာျဖန္႔ေဝေရးဖက္မွာ စိတ္အားသန္သူပါ။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနကေတာ့ မတူေတာ့ဖူးလို႔ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၈၈ ၿပီးစႏွစ္ပိုင္းမွာ (၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုၾကပါစို႔) ျပည္သူေတြရဲ့ စိတ္ဓါတ္မာန္အဟုန္ဟာ အကင္းမေသေသးလို႔ ဒီလိႈင္းကိုသာ အလိုက္သင့္စီးႏိုင္ခဲ့ရင္ ပြဲသိမ္းႏိုင္ေခ်တစ္ခုပါ။ ဒီဖက္က်ေတာ့လည္း အနည္းဆံုးေတာ့ ခံရတဲ့နင္းျပားလူထု (၅၀%နဲ႔အထက္) ဟာ ကယ္တင္ရွင္ (သို႔မဟုတ္) ဦးေဆာင္သူေတြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ ျပတ္သား၊ စနစ္က်၊ အေျမွာ္အျမင္ရွိရွိ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားပီပီလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရင္ အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ ထပ္ဝင္လာခဲ့ေသးပါတယ္။ မသိတာလား၊ မလုပ္ခ်င္တာလားပဲ လက္လြတ္ခဲ့ရၿပီးေတာ့ ခုအခ်ိန္အထိ ေရာက္လာခဲ့တာပါ။

  ဆိုလိုတာက အဲဒီလြတ္သြားတဲ့အခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြကို ရလာရင္ယူဖို႔၊ မရွိရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာေတြကို အဆံုးစြန္အထိက်ိဳးစားဖို႔ အက္ဆစ္ဆိုသူက ေထာက္ျပသတိေပးတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ မလုပ္လို႔မျဖစ္ခဲ့တာကို ေရာင့္ရဲ့မယ့္အစား၊ လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ မရဖူးဆိုတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ေျဖသာလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေျပာခ်င္တယ္လို႔ နားလည္မိပါတယ္။

  ၄၈ အေနထားနဲ႔က ေခတ္လည္းမတူေတာ့တာ ထည့္တြက္ရပါမယ္။ ၉၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားတို႔ေခတ္နဲ႔ေတာင္ တူတယ္လို႔ေျပာရခက္တဲ့ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကို က်ေနာ္တို႔ေရာက္ေနၾကတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တစ္ခုပဲစိုးရိမ္စရာကေတာ့ က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးၿပီးမွ ေျပာင္းလဲသြားမွာမ်ိဳးကိုပါ။ ဒါကိုပဲ ဖားကေလးအခ်ိဳ႕က စနစ္ေျပာင္းလို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ အဓိကထား ဆုပ္ကိုင္ထားတာမ်ိဳးက်ေတာ့ က်ိဳးေၾကာင္းမက်ျပန္ဖူး။

  ေအးဗ်ာ၊ ေျပာရင္းနဲ႔ ကိုးကား၊ အခ်က္လက္ေတြေလ်ာ့ၿပီး အျမင္ေတြခ်ည္း ျခံဳငံုေရွ႕တန္းတင္သလို ျဖစ္ေနေတာ့မယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဒီေလာက္နဲ႔ ေတာ္ထားပါအံုးမယ္။

  ReplyDelete
 14. ဉာဏ္မမွီလွတဲ့ အေၾကာင္းေတြမို႔ ကၽြန္ေတာ့္ဉာဏ္ေလးနဲ႔ ဘာမွေတာ့ ဝင္မေျပာလိုပါဘူး။ ၄၈ လိုမျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ အမွန္ပဲ၊ ၄၆၊ ၄၇ ေလာက္က ဖဆပလလို ျပည္သူတရပ္လံုး နီးပါးကို အမိန္႔ေပးႏိုင္တဲ႔ အေနအထား ရွိသလား၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္လို အမာခံ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ရွိသလား။ ဆိုေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ အလွမ္းေဝး ေနဦးမွာပါပဲ။ တခုရွိတာက အာဏာရွင္စနစ္ကေတာ႔ ကမၻာမွာ က်ဆံုးသြားပါပီ။ ဒီပံုစံ အတိုင္းဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ႔ တာကေတာ႔ အမွန္ပဲ။ ဘယ္ပံုစံနဲ႔ ေျပာင္းမယ္ ဆိုတာ မသိႏိုင္ေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကေတာ့ ျဖစ္ရေတာ့မွာပဲ၊ ေသြးထြက္သံယိုေတြ မျဖစ္ရရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ဗ်ာ ေနာ။

  ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ကိုမန္းေရ၊ ကၽြန္ေတာ္သိမွီသေလာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မ်ိဳးရိုးထဲ ပအိုဝ္း မပါဘူးဗ်၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚဘက္က မြန္-ဗမာ အဆက္ေတြပါ။ ဦးႀကီး လုပ္သူက ကရင္နဲ႔ရေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲဗ်ိဳ႕။ တကယ္ေတာ့ တေျမတည္း ေနမွေတာ့ အားလံုး ဆိုးတူ ေကာင္းတူ အမ်ိဳးေတြပဲေပါ့ဗ်ာ ဟုတ္ဘူးလား။

  ReplyDelete
 15. ကိုသူရိန္ေရ၊ ဥာဏ္မမီဖူးလို႔ေတာ့ မႏွိမ့္ခ်လိုက္ပါနဲ႔အံုး၊ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသိအတတ္ပညာနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးေတြရဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြဟာ လြယ္လြယ္ကူကူ လက္တစ္လံုးအကြာေလးမွာ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ အခြင့္မၾကံဳလို႔သာ အခြင့္မရလိုက္တာ၊ မရေသးတာလို႔ ယူဆလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

  ၄၈ နဲ႔သေဘာသဘာဝမတူဖူးလို႔ အေပၚကေျပာတာက အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ေဒၚစုရဲ့အရွိန္အဝါက မေသးလွပါဘူး။ ေျပာရရင္ေတာ့ အရွည္ခ်ဲ႕ရမွာမို႔ ပို႔စ္တစ္ပုဒ္ေရးၾကည့္အံုးမယ္ စိတ္ကူးပါတယ္။ မိေက်ာင္းမင္းေရကင္းျပရမလို အကြက္ျဖစ္ေနလို႔လည္း ခက္ေတာ့ခက္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ဘဝမွာတာဝန္ေက်ေအာင္ လုပ္စရာကိုေတာ့ လုပ္လိုက္ရမွလို႔ သေဘာထားလို႔ လုပ္မွာပါပဲ။ ဒီလိုေျပာတာကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕နဲ႔ သက္ရွိသမိုင္းေတြရဲ့ မွ်ေဝမႈေတြေၾကာင့္လည္း ပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။

  ကိုသူရိန္ေျပာတဲ့ ဆိုးတူေကာင္းတူအမ်ိဳးေတြလို႔ လူအမ်ားစုကေန သေဘာထားႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလမ္းဆီကိုပဲ က်ေနာ္လည္း ေလွ်ာက္ေနတာပါ။ အေကာင္အထည္ေပၚဖို႔က ၾကာေတာ့ၾကာပါအံုးမယ္။

  ReplyDelete
 16. အလြန္ကိုေဆြးေႏြးစရာေကာင္းလွတဲ႕ေပ်ာ္ေမြ႕ရာေနရာတစ္ခုပါသကား..
  အခုမွေ၇ာက္ဘူးတယ္။သိသင္႕သိထိုက္တာေတြလဲသိသြားရတယ္။
  သိုက္..ဆိုတာတကယ္ရွိသလားဆိုရင္၊တကယ္ရိွတယ္လို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕လက္ခံရလိမ္႕မယ္။

  မင္းလွျမိဳ႕၊မင္းလွခံတပ္ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕တိုင္းတာမွုအတြက္သြားေရာက္စဥ္က။
  ဗိႆႏိုးမင္းသမီးရဲ႕သိုက္တစ္ခုကိုေတြ႕ရိွခဲ႕တယ္။သိုက္အေႀကာင္းေျပာရင္
  ေတာ႔မျပီးႏိုင္မစီးႏိုင္ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။တစ္ခုေတာ႕ရိွတယ္ခင္ဗ်ပါးစပ္ရာဇ၀င္ဆိုျပီးလစ္လ်ဴရွဳလို႕မရဘူးဗ်။သမိုင္းတစ္ခုကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႕ပါးစပ္ရာဇ၀င္ကိုအ
  ရင္ယူရတယ္။ဇမၼဴဒီပါလက္ယာေတာင္ကၽြန္းႀသဘာနိမိတ္ထြန္းတဲ႕ကၽြန္းလို႕
  နာမည္ရတဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဟာတစ္ျခားေသာႏိုင္ငံေတြထက္အံႀသစရာတပံုတပင္
  ႀကီးဆိုတာကိုလက္ခံရမယ္ဗ်။

  အေပၚမွာသိုက္ေတြတယ္ဆိုျပီးဒီေကာင္ေဒါင္းမင္းခ်မ္းသာေနျပီမထင္နဲ႕အစိုးရကပဲတူးေဖာ္သြားေႀကာင္း...
  ခင္မင္စြာျဖင္႕
  ေဒါင္းမင္း

  ReplyDelete
 17. လာလည္တာ ဝမ္းသာပါတယ္ဗ်ာ၊ ေျမွာက္တာတစ္ခုပဲ နည္းနည္းဆိုးပါတယ္။

  သိုက္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ခဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ပို႔စ္ျဖစ္ျဖစ္ေရးၿပီး ေျပာျပပါလားခင္ဗ်၊ အားလံုးလည္း ဗဟုသုတရတာေပါ့။ တစ္ဖက္မွာလည္း ကိုေဒါင္းမင္းတစ္ေယာက္ အစိုးရရဲ့ ဆုေငြေတြရခဲ့ၿပီး အခုလိုထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္၊ အင္တာနက္ေပၚ တက္လာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အသင့္အတင့္ ခ်မ္းသာသြားတယ္လို႔ ယူဆရေတာ့မွာပဲထင္တယ္ :-)

  ပါးစပ္ရာဇဝင္ကေတာ့ မွန္ပါတယ္၊ လစ္လ်ဴလို႔မရပါဘူး။ အေပၚမွာပါတဲ့ ကိုတင့္ဦး (နဲ႔ ဇီဇဝါက ကိုဝတုတ္တို႔) ကိုလည္း သြားေဆြးေႏြးစဥ္က က်ေနာ္ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္ သမိုင္းဆရာႀကီးဆိုသူေတြကိုယ္တိုင္ သူတို႔ရဲ့ေကာက္ခ်က္ေတြကို စာဖတ္တဲ့သူ ခ်ိန္ဆႏိုင္ေအာင္ ပါးစပ္ရာဇဝင္ေတြနဲ႔ တြဲၿပီးေဖၚျပေလ့ရွိတတ္ၾကတာ ေတြ႕မိခဲ့ရဖူးလို႔ပါ။ ေနာက္ၿပီးအေပၚက ကိုတင့္ဦးေျပာခဲ့သလိုပဲ ကမၻာေက်ာ္ကဗ်ာဇာတ္လမ္းႀကီးကို မီးခိုးႂကြက္ေလ်ာက္လိုက္ၿပီး Troy ၿမိဳ႕ႀကီးကို ျပန္တူးေဖၚႏိုင္ခဲ့တာမ်ိဳးေပါ့။

  စကားမစပ္ က်ေနာ္တို႔ သထံုနဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္ ေရွးကရင့္ၿမိဳ႕ေဟာင္း ၃ ေနရာေလာက္ကိုလည္း အခြင့္ၾကံဳရင္ ဝါသနာတူသူေတြနဲ႔အတူ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ၾကည့္ပါဦးမယ္။ အမွန္ကေတာ့ အနည္းဆံုး ၈ ေနရာေလာက္နဲ႔ ထပ္တိုးျဖစ္ႏိုင္ေခ် အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ေအးဗ်ာ မဆိုင္တာေတြ ေျပာေနမိသလားပဲ။ ကိုေဒါင္းမင္းအေနနဲ႔ သိထားတာေလးေတြကို ေဝမွ်ေဆြးေႏြးသြားႏိုင္ရင္လည္း ဝမ္းသာရမွာပါပဲ။

  ReplyDelete
 18. သုိ႔
  ကုိမန္းကုိကုိႏွင့္ Sun

  စစ္အဏာရွင္စံနစ္ ျပဳတ္က်ဖုိ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္သိမွဳနဲ႔ အရည္အခ်င္း အေပၚမွာ မူတည္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဦးသန္းေရႊ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ NLD နဲ႔ ဒီမုိအုပ္စုေတြအေပၚမွာ မမူတည္ဘူး။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက တာ၀န္မဲ့ေနမယ္.. အရည္အခ်င္းမရွိဘူးဆုိရင္ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ၂ ေယာက္ကုိ ေ၀ဖန္ျခင္းက လက္ေတြ႔က်တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ မီဒီယာေတြက ဘာေျပာေျပာအကုန္ယံုတယ္။ မီဒီယာေတြက စကားလုံးေတြ ရြတ္ျပရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔က ၾကက္တူေရြးလုိ လုိက္ျပီးေအာ္တယ္။ ဟုတ္လားမွန္လား ဘယ္တုံးကမွ မစဥ္းစားဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔မွာ ေဆးမရွိတဲ့ ၾကက္တူေရြးေရာဂါ ခံစားေနရတယ္ဗ်။

  အက္ဆစ္ေဆာင္းပါးကုိ သံရုံးက ဘာသာျပန္ခုိင္းတယ္ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ရဲ႕လား ဦးေဏွာက္သုံးျပီး စဥ္းစားပါ။ သံရုံးတုိင္းမွာ ေဒသဆုိင္ရာ ဘာသာစကားကေန အဂၤလိပ္လုိ ျပန္ေပးႏုိင္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရွိတယ္ဗ်။ ျမန္မာျပည္က သံရုံးေတြမွာ အဂၤလိပ္လုိဘာသာျပန္ေပးႏုိင္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ စာတစ္မ်က္ႏွာပဲရွိတဲ့ အက္ဆစ္ေဆာင္းပါးေလးကုိ အဲဒီ ျမန္မာ၀န္ထမ္းေတြကုိ ဘာသာျပန္ႏုိင္ ပါတယ္ဗ်ာ။

  သံအမတ္ဆုိတာ သံရုံးမွာ ရာထူးအၾကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္။ သူ႔ေအာက္မွာ ၀န္ထမ္းေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။ သူ႔လက္ေထာက္လဲရွိတယ္။ ေဆာင္းပါးေလးတစ္ခုကုိ ဘာသာျပန္ဖုိ႔ သံအမတ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ရတယ္ဆုိရင္.. ျဖစ္ႏုိင္သလားဗ်ာ? တျခား၀န္ထမ္းေတြ က အဲဒါေလးေတာင္ အားမကုိးရဘူးလား?

  ဘေလာ့ေပၚမွာ လူတုိင္းဖတ္ေနတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးကုိ လူမသိသူမသိ ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕နဲ႔ သံအမတ္ခမ်ာ ဘာသာျပန္ခုိင္းရတယ္ဆုိပဲ။ ၀ါးဟားဟား…. ဘယ္သူ႔ကုိ သံအမတ္ကေၾကာက္တာလဲ? သူတုိ႔ေပးစာ ကမ္းစာ စားေနတဲ့ NLD အဖုိးၾကီးေတြကုိေၾကာက္တာလား? သူတုိ႔ကုိ ပေထြးေတာ္ခြင့္ရေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကိဳးစားေနတဲ့ နအဖကုိ ေၾကာက္တာလား? ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္.. က်ဳပ္တုိ႔ေတြက အက္ဆစ္ ေဆာင္းပါးကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ခ်င္းကင္းစြာနဲ႔ဖတ္ခြင့္ရတာ.. ဂုဏ္ယူရမလုိျဖစ္ေနျပီ။ ၀ါးဟားဟား

  ၾကက္တူေရြးေရာဂါ ဖိဆီးခံေနရေသာ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားကုိ သနားေနတဲ့
  ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★


  p.s သံအမတ္ကုိ ဒီစာအုပ္ေလး ဖတ္ခုိင္းလုိက္ပါ

  http://moemaka.com/shop/product_info.php?products_id=272

  ReplyDelete
 19. ကိုမန္းေရ
  ဖြတုန္းကဖြျပီး လစ္ေျပးတယ္လို ့ေတာ့မထင္လိုက္ပါနဲ ့ဗ်ိဳ ့
  မေအာင့္နိုင္ေသာ ဒုကၡသစၥာ (မဟုတ္ေသးပါဘူး )
  အစိုးမရနိုင္ေသာ သခၤါရဓမၼေပါ့ဗ်ာ
  ၂ပါတ္နားမယ္ စိတ္ကူးတုန္းဘဲ ။ ေခ်ာမိေနလို ့ ေခါင္းထဲ သမိုင္းေတြ၊စာေတြ ခဏထုတ္
  ကိန္းဂဏန္းေတြ ၊ manpower schedules , acqisition schedules ေတြနဲ ့ နပန္းလံုးေနရပါေၾကာင္း

  ReplyDelete
 20. ဆရာတင့္ = ဖြကိုကုိ :-)

  ေနာက္တာပါဗ်ာ၊ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း သိပ္မအားလို႔ လာသမွ်လူေစ့ေအာင္ေတာင္ ဧည့္မခံႏိုင္ပါဘူး။

  အေပၚမွာေတြ႕ရတဲ့မိတ္ေဆြ “ေဒါင္းမင္း” ေတာင္မွ က်ေနာ္စာမျပန္ႏိုင္ခင္ သူ႔ကြန္မင့္ကို ျပန္လာဖ်က္သြားတယ္။ သိုက္က ရတနာေတြရလာတာ ဥစၥာေစာင့္ေတြသိမွာစိုးလို႔လား၊ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္တုန္း ႏိုင္ငံေရးစကားေတြေျပာတဲ့ (တိုင္းရင္းသား) ဘေလာ့ေတြမွာ လက္ေဆာ့မွားမိမွာ စိုးရိမ္ေနသလားပဲ :-D

  ===========================

  ဆရာတင့္၊ ခုပဲ ဆရာတို႔ Public Health in Myanmar ဆိုဒ္ကျပန္လာတယ္။

  ေနာက္တာလား ဆရာရယ္၊ က်န္းမာေရးဆိုဒ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္ ေဆာင္းပါးလင့္ကို သြားတင္ထားတယ္ဗ်ာ၊ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့လူပဲ :-)

  ReplyDelete
 21. ဒါကေတာ့ ပိုစည္သြားေအာင္ ဆရာဘိုရဲ့ ေဖ့ဘြတ္မွာ က်ေနာ္လင့္တင္ထားေပးလို႔ သြားမန္႔ထားတာကို ျပန္ထည့္ထားေပးတာပါ။ အဲဒီမွာ ဆရာတင့္ရဲ့ အေပၚက ကြန္မန္႔ႀကီးကို ျပဴးေနေအာင္ထည့္ၿပီး ကိုယ့္ကိုေဆာ္ထားသဗ်၊ လာဖတ္သူေတြကို ကိုယ္ညံ့မွန္းေသခ်ာေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးခ်က္ကေတာ့ျဖင့္ ကမ္းကုန္တယ္ :-D

  --------------------------------------

  မိတ္ေဆြမ်ားအား အခၽြန္ျဖင့္ “မ”ေလေသာ လူထုဆရာဘို :-)

  ျမန္မာျပည္အတြက္ အေျပာင္းအလဲေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္ ဆရာရယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ မလိုခ်င္တဲ့ ခေရာင္းလမ္းကို ျဖတ္ရမွာပါ။ အဲဒီလိုအေျခအေနကို တြန္းပို႔ေနတာကေတာ့ လူမ်ားစုေပါဗ်ာ။ အေသးစိတ္ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး၊ ကိုယ္က ပုရြက္ဆိတ္ကေလးေလာက္ သာသာမဟုတ္လား။ မိုးၿပိဳမွာသိေပမယ့္ ကိုယ္လည္းမတတ္ႏိုင္ဖူးေလ။ ၿပီးရင္ မိုးမၿပိဳလည္း မပူနဲ႔ဆရာ ေရေတြက တက္လာၿပီ။ အားလံုးေရစီးနဲ႔ ေမ်ာၾကမွာပဲ။

  ReplyDelete