ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Friday, September 17, 2010

ကရင္႔ရုိးရာဓေလ႔ ေတးသီပြဲ (သို႔မဟုတ္) ၾသပြဲ - အေၾကာင္းဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္၊

     ကရင္႔ရုိးရာဓေလ႔ ေတးသီပြဲ (သို႔မဟုတ္) ၾသပြဲ အေၾကာင္းဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ “ျမစ္နဒီကိုးသြယ္”
လို႔အမည္ရတဲ့ ဘေလာ့ဆီကိုညႊန္လိုက္ပါရေစ။ ၾသပြဲအေၾကာင္းကို ေလာေလာဆယ္ဆယ္မေရးျဖစ္ေသး
တာမို႔ ယာယီအေနနဲ႔ အဲဒီဘေလာ့က လင့္ကေလးတစ္ခု ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။
http://myitnadekoethwal.blogspot.com/2010/09/blog-post_12.html

ပို႔စ္အသစ္တစ္ပုဒ္ကိုေတာ့ ေနာက္နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ တင္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

မန္းကိုကို

No comments:

Post a Comment