ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, January 8, 2014

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ - မိတ္ဆက္ (Entrepreneur - An Introduction)


   “က်ဳပ္ရဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကို က်ဳပ္ျမင္လို႔ အဲဒါေတြကို က်ဳပ္ရယူခဲ့တယ္”။
   ဒီစကားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ၾသဇာရွိႏိုင္ငံေရးသမား
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ တမူထူး အက်င့္ပ်က္ခ်စားခဲ့တဲ့ George Washington Plunkitt (1842-1924) ဆိုသူ
ကေန၊ သူ႕ရဲ့ ‘ရိုးသားတဲ့အကတိလိုက္စားမႈ’လို႔ တင္စားထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရး ေရာပြမ္းအသက္
ေမြးတဲ့အလုပ္ကို ျခံဳငံုပံုေဖၚၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့စကားစုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ တကယ့္ကို လူလိမ္လူညစ္တစ္
ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္၊ သူ႕ရဲ့ တိုတိုနဲ႔လိုရင္းေရာက္တဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေလးကေတာ့ ကေန႔အခ်ိန္ထိ “စြန္႔
ဦးလုပ္ငန္းရွင္”ဆိုတာကို အဓိပၸါယ္ေဖၚျပတဲ့ေနရာမွာ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနဆဲပါ။

   Entrepreneur ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ ၁၃ ရာစု ျပင္သစ္စကားလံုးျဖစ္တဲ့ entreprendre ဆိုတာကေန
ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ၿပီး၊ တစ္စံုတစ္ခုလုပ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) တာဝန္ယူရန္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ (စကား
ခ်ပ္ - entrepreneur ကို ျမန္မာအဘိဓါန္ထဲမွာ ‘စီးပြားေရးစြန္႔စားသူ’၊ ‘စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္’ စသည္
ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုထားေပမယ့္၊ ဒီေဆာင္းပါးထဲမွာေတာ့ တိုေတာင္းထိေရာက္ေစမယ့္ ‘စြန္႔ဦးလုပ္ငန္း
ရွင္’လို႔ပဲ သံုးစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္)။ ဒီစကားလံုးကို ပညာရွင္ေတြက ၁၈ ရာစုအဦးပိုင္းမွာမွ စတင္သံုးစြဲခဲ့
တယ္လို႔ ယူဆရၿပီး၊ “ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးဆံုးရႉံးႏိုင္မႈတဲ့ စီးပြားေရးစြန္႔စားမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုကို လိုလိုလားလား
တာဝန္ယူတတ္တဲ့လကၡဏာရွိသူ”အျဖစ္ ပံုေဖၚထားခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုဆိုေစ ကေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ‘စြန္႔
ဦးလုပ္ငန္းရွင္’ ဆိုတာဟာ - အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို သတိမူမိရံုတင္မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ အဲသည္အခြင့္အလမ္း
ကို ရယူဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕စည္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးတဲ့သူျဖစ္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ေနၾကပါၿပီ။

   ဒါကို စံနမူနာျပလို႔ရသူေတြထဲ တစ္ေယာက္ကေတာ့ လူသိမ်ားတဲ့ Thomas Edison ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူ
အေတာ္မ်ားမ်ားက သူ႕ကို ဓါတ္ခြဲခန္းထဲမွာ လူေတြသံုးစြဲလို႔ရႏိုင္မယ့္ ဖန္မီးလံုးကို  မနားမေန စမ္းသပ္
ထုတ္လုပ္ခဲ့သူအျဖစ္ သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈအပိုင္းဟာ Thomas Edison ရဲ့ ပါရမီ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ၿမိဳ႕ျပလွ်ပ္စစ္မီးအလင္းေပးဖို႔ဆိုတဲ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းကို
လည္း သိျမင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လူေနအိမ္ေတြကို စီးပြားျဖစ္ အလင္းေရာင္ေပးျခင္းဆိုတဲ့ အေမွ်ာ္အ
ျမင္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚဖို႔ရာ၊ လိုအပ္တဲ့ လူအားေငြအား အရင္းအျမစ္ေတြကို အတူတကြ
ေပါင္းစည္းမိေအာင္ ကုပၼဏီတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္ကုပၼဏီဟာ ဒီကေန႔ အႀကီးမားဆံုး
နဲ႔ စြမ္းေဆာင္အားႀကီးမားတဲ့ ကုပၼဏီႀကီးေတြထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္တဲ့ General Electric Company
(GEC) ရဲ့ ေရွ႕ေျပးပဲျဖစ္ပါတယ္။

   ဒီလို “အခြင့္အလမ္းကိုျမင္ၿပီး အစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕စည္း တစ္ရပ္ကေနတစ္ဆင့္ အထိေရာက္
ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးအေကာင္ထည္ေဖၚ”တဲ့ ပံုေသနည္းေတြကို လက္ေတြ႕ဘဝမွာ မၾကာခဏ ေတြ႕
ေနရပါတယ္။ ေနာက္နမူနာ တစ္ခုေျပာရရင္ေတာ့ Starbucks ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ Seattle ၿမိဳ႕
မွာအေျခစိုက္တဲ့  ဒီေကာ္ဖီဆိုင္စုေလးေတြရဲ့ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Howard Schultz ဟာ ဥေရာပကို အပန္း
ေျဖခရီးထြက္ခဲ့ရာမွာ၊ Milan ရဲ့ espresso ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးေတြ ေရပန္းစားပံုကို သေဘာက်သြားခဲ့ၿပီး၊
အေမရိကန္ေတြဟာလည္း ဒီလို ဆင္တူယိုးမွား ေကာ္ဖီဓေလ့စရိုက္နဲ႔ အဆင့္တန္းျမင့္မားတဲ့ ကုန္ပစၥည္း
မ်ိဳးကို ႏွစ္သက္မွာပဲလို႔ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အေမရိကန္ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ သူ႕အလုပ္ရွင္ကို ဒီပံုစံ
သစ္အယူဆအေပၚ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေန ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကေန
ခြန္အားရလာတဲ့ Schultz ဟာ၊ ကိုယ္ပိုင္ကုပၼဏီတစ္ခုထူေထာင္ၿပီး သူမူလလုပ္ခဲ့တဲ့ Starbucks ဆိုင္စု
ကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ဝယ္ယူလိုက္ပါေတာ့တယ္။ အဲသည္ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ ၁၉၈၇ ကေနစၿပီး ပုဂၢလိက ေငြ
အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္သူေတြရဲ့အကူညီနဲ႔ သူ႕ရဲ့အိပ္မက္ကို အေကာင္ထည္ေဖၚခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အစ
ပိုင္းထဲမွာေတာ့ ကမာၻအႏွံ႔ ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ေရာင္းရေငြစုစုေပါင္း ေဒၚလာ
၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အလားတူပဲ အျမတ္စြန္းမ်ားတဲ့ Southwest Airlines ေလၾကာင္းလိုင္းကို တည္
ေထာင္ခဲ့တဲ့ Rollin King နဲ႔ Herb Kelleher, Microsoft ကိုတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Bill Gates တို႔ဟာလည္း
အင္မတန္လူသိမ်ားတဲ့ အလားတူစံနမူနာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

   “စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္”ဆိုတာရဲ့ အဓိပၸါယ္အျပည့္အစံုကိုၾကည့္ရင္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုလည္း
သိျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “စြန္႔စားမႈ/အရဲစြန္႔ျခင္း(risk)” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရးကမာၻထဲမွာ
စြန္႔စားမႈဟာ ‘အျမတ္အစြန္း’နဲ႔‘ဆံုးရႉံးမႈ’ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ပံုမွန္
အားျဖင့္ သူတို႔ရဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေငြေတြကို ထည့္ဝင္ျမဳပ္ႏွံေလ့ရွိပါတယ္။ စြန္႔စားလိုက္တဲ့လုပ္ငန္းကိုင္
ငန္း အဆိုးဖက္ေရာက္သြားရင္ သူတို႔ရဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ေခၽြးနည္းစာေတြ ဆံုးရႉံးရၿပီး၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ခဲ့ရင္ေတာ့
အေတာ္အတန္ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကို ခံစားၾကရတတ္ပါတယ္။

   မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္
ေတြဟာ ဘယ္သူမွမသိလိုက္ပဲ တိမ္ျမဳပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔တေတြဟာ ပမာ
ဏအားျဖင့္ ငယ္ရြယ္လို႔ေသာ္၄င္း၊ နယ္ေျမအကန္႔အသတ္ တစ္ခုကိုပဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာေၾကာင့္၄င္း
လူသူမသိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္လုပ္ငန္းငယ္ေတြဟာ ဆိုင္ခြဲေလး နည္းနည္းပါးပါးေလာက္ပဲရွိတဲ့
စားေသာက္ဆိုင္မ်ိဳး၊ လူေလးငါးေယာက္နဲ႔လည္ပတ္တဲ့ ကြန္ျပဴတာဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္မ်ိဳး၊ မိသားစုပိုင္ အခမ္း
နားပစၥည္းဌားရမ္းမႈနဲ႔ အခ်က္အျပဳတ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔
ေတြဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားအမြမ္းတင္ခံရတဲ့ အျခားစြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဘာမွမကြာ
ျခားပါဘူး။ သူတို႔တေတြအားလံုးဟာ - ေငြေၾကးအက်ိဳးျမတ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္လမ္းတစ္ခုကိုျမင္ရာက၊ သူ
တို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ အရည္ခ်င္းေတြျဖစ္တဲ့ အတတ္ပညာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လူသားအရင္းျမစ္နဲ႔ ေငြရင္းေငြႏွီးေတြကို
ေပါင္းစပ္စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ အမိအရ ဖမ္းယူဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ၾကတာပါပဲ။ Thomas Edison နဲ႔ Bill Gates
တို႔ကေနစလို႔ စာဖတ္ေနသူရဲ့ လူမႈအသိုင္းထဲက ၾကံရည္ဖန္ရည္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာလဲ ဒီအတိုင္းပဲ
လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႔လည္း သူတို႔လိုျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပတယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီအတိုင္း
လိုက္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

   ဒီေနရာမွာ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြကေန “စြန္႔ဦးလုပ္ငန္း”ေတြကို သူတို႔အေခၚ “lifestyle enterprises
(ဘဝဟန္ပန္/ေန႔စဥ္ဘဝ လုပ္ငန္းမ်ား)” ဆိုတာေတြနဲ႔ ခြဲျခားထားၾကပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးဟာ သင့္
တင့္တဲ့ဝင္ေငြနဲ႔ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြရွိသလို၊ တစ္ဖက္မွာကလည္း စြန္႔
စားမႈနဲ႔မကင္းတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါမ်ိဳးေတြမွာက်ေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ဟာ သူနဲ႔ သူ႔မိသားစုအ
တြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို လံုေလာက္ၿပီးေက်နပ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္လုပ္ငန္းမ်ိဳး ရွာေဖြ
ဖြင့္လွစ္ရံုသာ လုပ္တာျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ကုန္စံုဆိုင္၊ မိသားစုၾကက္ေမြးျခံ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒအက်ိဳး
ေဆာင္လုပ္ငန္း၊ အတိုအစျပင္တဲ့အိမ္ဆိုင္ငယ္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အမည္ခံဆိုင္ခြဲ
ေတြဖြင့္ဖို႔ မရည္ရြယ္သလို၊ ေအာင္ျမင္မႈရလာခ်ိန္မွာလည္း လုပ္ငန္းကို အျခားသူတစ္ေယာက္ဆီ အျမတ္
မ်ားမ်ားနဲ႔ လက္လႊဲေရာင္းခ်ဖို႔ စိတ္မကူးၾကပါဘူး။ ဒါ့ျပင္ ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကိုလည္း
မဖိတ္ေခၚပါဘူး။

   အျခားတစ္ဖက္မွာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ရာကေန ေနာက္တစ္ခုကို
ကူးေျပာင္းသြားတာမ်ိဳး မၾကာမၾကာေတြ႕ရတတ္ၿပီး၊ လုပ္ကိုင္ရာမွာလည္း က်က်နန သတ္မွတ္ထားတဲ့
ျဖစ္ထြန္းတိုးပြားမႈ စီမံခ်က္နဲ႔ ထြက္ေပါက္ဗ်ဴဟာေတြလည္း ပါဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ပညာ
ရွင္မ်ားက်ျပန္ေတာ့ အေပၚကဆိုခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ိဳးကို ခြဲျခားမႈေတြမလုပ္ပဲ၊ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းထဲလို႔ သတ္မွတ္
ထားတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။


စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ့က႑

   စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္အသိုင္းဝိုင္းတိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကေန
ပါဝင္ကျပေလ့ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ Joseph Schumpeter ရဲ့အဆိုအရ - စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ
ဟာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ဆန္းသစ္တီထြင္တဲ့ ဖ်က္ဆီးမႈစြမ္းအားေတြအျဖစ္ ပါဝင္အသံုးခံၾကေလ့ ရွိ
ပါတယ္။ ရွိၿပီးသား စက္မႈပညာေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ လုပ္ပံုကိုင္နည္းေတြကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး၊ တန္ဖိုးပိုရွိၿပီး
ပိုထိေရာက္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ လုပ္ပံုကိုင္နည္းေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ကို အစားထိုးတတ္ၾကတယ္။ ဒီအေနထား
ကိုၾကည့္ရင္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ေျပာင္းလဲမႈရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံၾကတာကို
ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ နမူနာၾကည့္ရင္ - ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွာ အိမ္ေတြမွာ ေရနံဆီမီးအိမ္ေတြအစား ပိုလင္းၿပီး
ပိုသန္႔တဲ့ ဓါတ္ေငြ႕မီးအိမ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးခဲ့တယ္။ တစ္ခါ အဲသည္ဓါတ္ေငြ႕မီးအိမ္ေတြဟာ အယ္ဒီဆင္ရဲ့
စြမ္းေဆာင္ရည္အားပိုေကာင္းၿပီး လံုျခံဳမႈပိုေပးတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးသီးစနစ္နဲ႔ အစားထိုးခံခဲ့ရျပန္တယ္။ ဒီေနာက္
ပိုင္းမွာေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုတဲ့ မီးေခ်ာင္းလို ပစၥည္းအသစ္ေတြက ထပ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာျပန္
တာကို ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

   လက္ေတြ႕ဘဝထဲမွာ ဒီျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြကို ထုတ္ကုန္က႑တိုင္းလိုလိုမွာ ထပ္ခါထပ္ခါ ေတြ႕ေနခဲ့ၾက
ရၿပီးသားပါ။ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ အေဟာင္းေတြေနရာမွာ တီထြင္ဖန္တီးထားတဲ့ အသစ္အသစ္ေသာ
အရာေတြကို လူအမ်ားသံုးစြဲလာေအာင္လုပ္ၿပီး အစားထိုးေနခဲ့ပါတယ္။ မိတၱဴကူးစက္၊ ကြန္ျပဴတာ၊ ေဆး
ဝါးဆိုင္ရာကုထံုးေတြ စသည္ျဖင့္ အားလံုးဟာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတြကေန ဆင့္
ပြားလာတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြပါပဲ။ ဒါတင္မကပါဘူး၊ အရင္က မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္
ေတြကိုလည္း လူအမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးတတ္ပါေသးတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ကဏာန္းတြက္စက္၊ အင္တာ
နက္၊ သေႏၶတားေဆးနဲ႔ ေလဆာခြဲစိတ္ကုသမႈေတြဟာ နမူနာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးဝင္လွတဲ့ မ်က္ကပ္
မွန္၊ အေအးခံစရာမလိုပဲ တာရွည္ထားလို႔ရတဲ့ ႏြားႏို႔ ၊ ကမာၻအႏွံ႔ကေန ပါဝင္လို႔ရတဲ့ အင္တာနက္ေပၚက
ေလလံပြဲ စသည္ျဖင့္ ခုစာဖတ္သူရဲ့ မိဘနဲ႔ဘိုးဘြားေတြ စိတ္ကူးထဲေတာင္ ဝင္မိမွာမဟုတ္တဲ့ အရာေတြ
ကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

   ဒီေနရာမွာ ‘တီထြင္သူ’ေတြနဲ႔ ‘စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္’တို႔ရဲ့ မတူညီတာကေတာ့ - စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ
လူ႕အသိုင္းဝိုင္းထဲကို အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစတဲ့ တန္ဖိုးနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကို သယ္ေဆာင္လာေပးတာ
ပါပဲ။ ဒီလို သယ္ေဆာင္လာေပးတဲ့အပိုင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိတာေၾကာင့္၊ အျမဲတန္း
စြန္႔စားရမႈေတြ ပါရွိေနပါတယ္။

   ေယဘုယ်အားျဖင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႕စည္းအေပၚ အေကာင္းဖက္ဦးတည္တဲ့ အေထာက္
အကူျပဳမႈေတြကို လုပ္ေပးၾကပါတယ္ ။ သူတို႔တေတြဟာ ရွာေဖြလို႔ရလာတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို အျပည့္
အဝ အသံုးခ်ၿပီး အရင္ကမရႏိုင္ခဲ့တဲ့ (သို႔မဟုတ္) အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္တဲ့ ကုန္
ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို စီစဥ္ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ Henry Ford ရဲ့ အဦးပိုင္းၾကံ
ဆမႈဟာ တစ္ခ်ိန္က ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြအတြက္လိုသာ ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားကို သာမန္မိသား
စုေတြ လက္လွမ္းမီတဲ့ အေနအထားဆီကိုေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မကပဲ စြန္႔ဦး
လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ အရည္ေသြးပိုေကာင္းတဲ့ ထုတ္ကုန္နဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း ေစ်းသက္သက္သာ
သာနဲ႔ စီစဥ္ေပးႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းေတြကိုရွာေဖြၿပီး၊ ေတြ႕လာတဲ့နည္းလမ္းေတြကို အျပည့္အဝအသံုး
ခ်လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးၾကပါေသးတယ္။ ဒီအေထာက္ကူျပဳမႈေတြဟာ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရး
စနစ္က်င့္သံုးတဲ့ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းေတြကို ႂကြယ္ဝေစၿပီး၊ အင္တိုက္အားတိုက္နဲ႔ တက္တက္ႂကြႂကြရွိေစ
တာေၾကာင့္၊ လူအမ်ားအတြက္ ပိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဘဝေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္
ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တုန္႔ဆိုင္းေနတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ေတြကို တိုးတက္ပြားမ်ားေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔
အစားထိုးၿပီး ဝင္ေငြပိုျမင့္တဲ့ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစေလ့ရွိပါတယ္။

   အကယ္၍မ်ား တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ အေထာက္ကူျပဳတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈကို
သံသယရွိတယ္ဆိုရင္၊ အေမရိကန္နဲ႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔ရဲ့ ဒုတိယကမာၻစစ္ အၿပီးကစခဲ့တဲ့ အေတြ႕
ၾကံဳေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ႏိုင္ငံဟာ လူဦးေရအားျဖင့္ မတိမ္းမယိမ္းပါ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ
အားေကာင္းတဲ့ ဗဟိုအစိုးရေတြရွိၾကသလို မ်ားျပားတဲ့ သယံဇာတေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမင့္မားတဲ့ စာ
တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းနဲ႔ စက္မႈနည္းပညာေတြလည္း ပိုင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ စစ္ၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ႏွစ္
၅၀ အတြင္း အစားစာထုတ္လုပ္မႈ၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၊ စစ္အင္အား၊ အိမ္ယာ၊ အဆင့္ျမင့္စက္မႈပညာ၊
အေထြေထြက်န္းမာေရးနဲ႔ အသက္ရွည္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ၊ အဆင့္တန္းျမင့္ၿပီး အမ်ိဳးစံုတဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔
ဝန္ေဆာင္မႈစသည္ျဖင့္ အစစအရာရာ အဖက္ဖက္မွာ အေမရိကန္ကေန ဆိုဗီယက္ကို ေနာက္က်က်န္
ရစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

   ျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဆိုဗီယက္ဟာ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ဆန္႔က်င္ျခင္းအားျဖင့္၊ တီထြင္မႈကို
ဆြဲေဆာင္တဲ့မက္လံုးေတြနဲ႔ ေငြေၾကးအခြင့္လမ္းေနာက္ကိုလိုက္တာေတြကို ဖိႏွိပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဗဟိုဦးစီး စီးပြားေရး
စနစ္က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ အေမရိကန္ဟာ မူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ကို ဥပေဒေတြနဲ႔ လံုျခံဳေအာင္ကာကြယ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေဒဝါလီခံမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ထားရွိေပး
ျခင္းအားျဖင့္ က်ရႉံးမႈေတြကိုလည္း သက္သာေစျပန္ပါတယ္။ အရင္းအႏွီး စီးဆင္းမႈေတြကို မခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့
တာေၾကာင့္လည္း၊ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုး စြန္႔စားမႈ (သို႔မဟုတ္) ရလာဒ္ေကာင္းပံုျပတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆီ လို
အပ္တဲ့ ေငြပင္ေငြရင္းေတြ စီးဆင္းေရြ႕ေျပာင္းခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ရဲ့စနစ္က
စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အားေပးရင္း ဂုဏ္ျမွင့္ေပးေနခ်ိန္မွာ၊ ဆိုဗီယက္မွာေတာ့ အၾကံဥာဏ္သစ္ရွိသူ
ေတြရဲ့ စြမ္းအားနဲ႔ ဥစၥာရွာမွီးမႈကို ဖိႏွိပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ ဒီႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ဆံုးရႉံးမႈ
ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဆက္ဆံပံုအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္
ေၾကာင္း ပဏာမ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။


မန္းကိုကို (Melbourne)

မွီးျငမ္းမ်ား
(၁) Harvard Business School Publishing Corporation 2005, Entrepreneur’s Toolkit: Tools and
Techniques to Launch and Grow Your New Business, Harvard Business School Press, Boston,
p.xi-xvi.
(၂) Sobel, R 2008, The Concise Encyclopedia of Economics: Entrepreneurship, Liberty Fund,
Inc., Indianapolis, viewed 16 November 2013, http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html.

No comments:

Post a Comment