ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Tuesday, March 12, 2013

ႏိုင္ငံေရး ကႀကီးခေခြး (၁)
  ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ၾကားမိၾကရင္ျဖင့္၊ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကေန နားလည္တယ္လို႔ ယူဆမိ
ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဟာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ ေလ့လာေနတဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္၊
ကိုယ္သိထားၿပီးသားေတြနဲ႔ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ ဒီဘာသာရပ္အေပၚ နားလည္
ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ စုစည္းတင္ျပမႈေတြကို တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

  ေန႔စဥ္ဘဝထဲက ႏိုင္ငံေရး
  ပထမဆံုး ေမးစရာကေတာ့ “ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသင္ယူျခင္းဟာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အမႈကိစၥ
တစ္ခုလား” ပါပဲ ။

  ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေတြကို ၾကည့္ရႈသူတိုင္းကေန ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ ထိေရာက္မႈ
ညီမွ်မႈနဲ႔ ၾကာရွည္ခံမႈေတြမွာ ကြဲျပားၾကတာကို သတိထားမိႏိုင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာတူညီမွ်မႈကို
ေရွ႕ရႈတဲ့ ဆြစ္ဇာလန္နဲ႔ ဆြီဒင္လို ႏိုင္ငံေတြကေန စၿပီး၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေမရိကန္ရဲ့ အေျခေနမ်ိဳး၊
အဲဒီကေနမွ ကြဲရွလြယ္တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပနဲ႔ ေတာင္အေမရိကက ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္က်င့္သံုးစ ႏိုင္
ငံေတြကို ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ အာကာသထဲကို ပထမဦးဆံုး ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻတစ္ျခမ္း
ေလာက္ လြမ္းမိုးထားခဲ့တဲ့ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံဟာဆိုရင္၊ လူနည္းနည္းေလာက္ကပဲ ႀကိဳျမင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အင္
အားစုေတြေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲခဲ့ရၿပီး၊ ခုဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ေတာင္ ထြန္းကားလာေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအျဖစ္
ပ်က္ေတြဟာ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရႏိုင္ဘူး၊ သာမန္ျပည္သူေတြကေန နားမလည္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္
မ်ိဳးေတြဟာလည္း ျငင္းပယ္ဖို႔ အေတာ္ခက္ပါတယ္။

  ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ေစ၊ သာမန္ျပည္သူေတြဟာ ၿပိဳကြဲဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ျမင္ခဲ့ရတဲ့ အစိုးရေတြကို
ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ကူးေတြအတြက္လည္း အသက္စြန္႔ခဲ့ၾကတယ္။ ယူကရိန္းက လိေမၼာ္
ေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဆားဗီးယားက အမ်ိဳးသားလကၡဏာ အေၾကာင္းျပခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး လူ
မ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ခဲ့တဲ့အျဖစ္ေတြဟာ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကအခ်ိဳ႕ ျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ အဲ
သည္လို သာမန္ျပည္သူေတြရဲ့ လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြကိုပဲၾကည့္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသင္းအပင္း
အဖြဲ႕စည္း (political institutions) ေတြရဲ့ သေဘာသဘာဝနဲ႔ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုလုပ္
ရမလဲ ဆိုတာေတြကို လစ္လ်ဴရႈမယ္ဆိုရင္လည္း မွားသြားပါလိမ့္မယ္။

  ဒီလို အေဝးက ႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းလဲနဲ႔ အျဖစ္ပ်က္ေတြကို အသာထားၿပီး ကိုယ့္ေတြရဲ့
ဘဝနဲ႔ ဒါေတြကို သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ အနီးအနားက ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြဟာလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္
ထိုက္တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ။

  ဆိုၾကပါစို႔၊ ခင္ဗ်ားဟာ တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ပက္ပ္စီကိုလာ (Pepsi Cola) စက္ရံုမွာ
အလုပ္လုပ္ေနသူ လူငယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔ နမူနာၾကည့္ရေအာင္။ ခင္ဗ်ားဟာ အိပ္ယာကေန အ
စိုးရပိုင္ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရက လိုင္စင္ခ်ထားေပးတဲ့ ေရဒီယိုသံနဲ႔အတူ ႏိုးထလာမယ္။ မၾကာခင္ အိမ္
ေရွ႕ရုပ္ျမင္သံၾကားထဲက အစိုးရ ေထာက္ပံ့မႈယူထားတဲ့ မိုးေလဝသဌာနရဲ့ ရာသီဥတု ခန္႔မွန္းခ်က္ကို
လွမ္းၾကားရမယ္။ မနက္ေရခ်ိဳးဖို႔ရာ နယ္ေျမခံအစိုးရရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ေရေပးေဝေရးဌာန
ကလာတဲ့ေရကို သံုးရျပန္တယ္။ ၿပီး မနက္စာ ပဲျပဳတ္နံျပားစားေတာ့ အရည္ေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ ဥ
ပေဒနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဆီကို ဆမ္းစားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီကေန ၿမိဳ႕ထဲသြားဖို႔ ထြက္လာရင္း ခံ
တြင္းခ်ဥ္လာေတာ့၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရယ္ရွိေၾကာင္း စာတန္းပါတဲ့ ေဆး
လိပ္ဗူးကို ဝယ္လိုက္တယ္။ ၿမိဳ႕ထဲမွာ တေနကုန္ေနရင္း ဆာေလာင္လာတာမို႔ ျပည္ပကေန မၾကာ
ခင္ကမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လာလုပ္တဲ့၊ မက္ေဒၚနယ္ (Mc Donald) ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္မွာ ဝင္စားလိုက္
မိျပန္တယ္။

  အျခားတစ္ဖက္ကို ၾကည့္ျပန္ရင္ - ခင္ဗ်ားတက္မယ့္ တကၠသိုလ္မွာ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လက္ခံ
သင္ၾကားေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ကိစၥမွာ အစိုးရရဲ့ အခန္းက႑ ပါလာရသလို၊ တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ စားရိတ္
စကေတြ အတြက္လည္း အစိုးရေခ်းေငြနဲ႔ တက္ရမလား၊ မဟုတ္ရင္လည္း အစိုးရေထာက္ပံ့ထားတဲ့
အဲဒီ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းကေနေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုကို ရႏိုင္မလားဆိုတာေတြ ရွိလာျပန္တယ္။ တစ္
ခါ ခင္ဗ်ားဘြဲ႕ရၿပီးရင္ အလုပ္တစ္ခု ရလာႏိုင္ဖို႔ဟာလည္း အစိုးရရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြအေပၚ တည္မွီေန
သလို၊ ခုနက ပက္ပ္စီကိုလာတို႔ မက္ေဒၚနယ္တို႔လို ကုပၼဏီေတြကေန ဒီႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္
ႏွံမႈေတြ လာလုပ္ႏိုင္ဖို႔ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ
ျပည္သူနဲ႔ အစိုးရစပ္ၾကား အေၾကာင္းေတြကို စူးစိုက္ထုတ္ႏႈတ္ ျပထားတာပါ။

  တစ္ခါ ဆိုၾကပါစို႔၊ ခင္ဗ်ားဟာ အိမ္ျပန္ေရာက္လို႔ ထၼင္းစားအၿပီးမွာ၊ ဘာမွ မေဆးမေၾကာပဲ ထသြား
တာကို ခင္ဗ်ားအေဖက ျမင္သြားၿပီး၊ ထၼင္းဝိုင္းကို သိမ္းဆည္းဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္ပန္းကန္ကိုယ္ေဆးဖို႔ လွမ္း
ေျပာလိုက္ပါၿပီတဲ့။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး အေျခေနတစ္ခု ျဖစ္လာပါၿပီ။ မိသားစုအတြင္းမွာ မိဘေတြဟာ
သားသမီးေတြအေပၚ တရားဝင္ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ အမိန္႔အာဏာ (authority) နဲ႔
သက္ဆိုင္လာတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ခင္ဗ်ားကေန ကိုယ္ဟာ ကေလးတစ္
ေယာက္ မဟုတ္ေတာ့လို႔ အာဏာသံုးၿပီး အမိန္႔ေပးခိုင္းေစတာကို လက္မခံခ်င္သလို၊ အေဖလုပ္
သူကလည္း အိမ္ကလူတိုင္းဟာ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္စီ ယူသင့္ၾကတယ္ဆိုၿပီး စိတ္သေဘာရွိေနပါ
လိမ့္မယ္။ ဒီ ၾသဇာအာဏာ ပဋိပကၡမွာ တစ္ဖက္ထဲကသာ အသာစီးရ ေအာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

  ဒီလိုပဲ ခင္ဗ်ားဟာ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္ထဲ ဝင္စားရင္းနဲ႔ ဘာေတြ႕ႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ - အဲဒီ
ဆိုင္မွာ မန္ေနဂ်ာလုပ္သူက ခြင့္ယူထားတဲ့အတြက္ အစားထိုးဝင္လုပ္ေနတဲ့ သူ႕လက္ေထာက္က
ေန သူဘယ္လို ပိုေတာ္ပိုေကာင္းေၾကာင္း သူ႕အလုပ္ရွင္ကို လက္စြမ္းျပေနတာ ျမင္ေကာင္း ျမင္ရ
ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ငံေရးပါပဲ။ အာဏာအတြက္ လူႏွစ္ေယာက္ကေန ၿပိဳင္ဆိုင္ေန
ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

  ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေရးဟာ လူတိုင္းအေပၚ အနည္းဆံုး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား သက္ေရာက္မႈရွိတာ
ေတြ႕ရပါမယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးက - အဘိဓါန္ေတြထဲက က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုထားသလို
အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ၿပီး လူေတြကို ေန႔တိုင္း အခ်ိန္နာရီတိုင္းမွာ နက္နက္
ရိႈင္းရိႈင္း သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။

  ေနာက္ထပ္ က်ယ္ျပန္တဲ့ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ - လူေတြဟာ အျခားသူေတြအေပၚမွာ ၾသဇာအာဏာ
(power) ကို အသံုးခ်ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူမႈေရး ဆက္ႏြယ္မႈ၊ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္စပ္မႈ၊ အလုပ္ကိုင္၊
ဘာသာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြရဲ အစိတ္ပိုင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

  ေနာက္အျမင္တစ္ခုကေန ဆက္ၾကည့္ရေအာင္။
  တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူေတြ
ဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ႏိုင္ၾကလို႔ပါပဲ။ လူေတြဟာ သူတို႔ ဘယ္
လိုေနရမလဲ၊ ဘယ္သူ ဘာရသင့္သလဲ၊ အာဏာနဲ႔ သယံဇာတေတြကို ဘယ္လို ခြဲေဝရမလဲ၊ လူ႕အ
သိုင္းဝိုင္းႀကီးဟာ စုစည္းမႈ သို႔မဟုတ္ မတူကြဲျပား တစ္သီးတစ္ျခားစီ ျဖစ္မႈေတြအေပၚ အေျခခံသင့္
သလား စသည္ျဖင့္ေပ့ါ။ ဒါ့ျပင္ အဲဒီကိစၥေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းသင့္သလဲ၊ စုေပါင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေတြ ဘယ္လိုခ်သင့္သလဲ၊ ဘယ္သူေတြက ေျပာဆိုခြင့္ရွိသင့္သလဲ၊ လူတစ္ဦးစီကေန အျခားလူေတြ
အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိသင့္သလဲ၊ စတာေတြကိုလည္း သေဘာမတူၾကျပန္
ဘူး။

  ဒီလို လူသားေတြကေန သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ဘဝေတြကို ျမွင့္တင္ဖို႔နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈအသိုင္းဝိုင္း ဖန္
တီးဖို႔ရာ ႀကိဳးပမ္းၾကတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း၊ ဒီ'ႏိုင္ငံေရး'ဆိုတာကို ေရွးဦး အေတြး
ေခၚပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အရစၥတိုတယ္ (Aristotle) ကေန ပင္မသိပၸံပညာ (master science)
ရယ္လို႔ အမည္သညာ ေပးခဲ့ပါတယ္။

  ျခံဳငံုၿပီး ဆိုရမယ္ဆိုရင္၊ ႏိုင္ငံေရးဟာ “လူမႈေရးအမႈကိစၥတစ္ခု” (a social activity)ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီျဖစ္စဥ္ဟာ အျမဲတမ္း အျပန္သလွန္သေဘာတရား ပါရွိၿပီး၊ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ဦးတစ္ဖက္ထဲ
တစ္လမ္းေမာင္း သြားေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ပံုပမာ ေျပာရရင္၊ လူတစ္ေယာက္ဟာ အထီးက်န္
ေနထိုင္စဥ္မွာ သူအလိုရွိရာကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ထုတ္လုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံ
ေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ လူသားတစ္ေယာက္ ဝင္လာမွသာလွ်င္ ကူးလူး
ဆက္ဆံမႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

  တစ္ခါ၊ ႏိုင္ငံေရးရဲ့ လူေတြတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ‘သေဘာကြဲျပားျခင္း’ဆိုတဲ့ အေျခခံအက်ဆံုး သဘာဝ
ဟာ ဒီဘာသာရပ္အတြင္းမွာေရာ ဒီဘာသာရပ္ကို ဘယ္လို ေလ့လာရမယ္ ဆိုတဲ့အထိပါ သက္ေရာက္
မႈ ရွိပါတယ္။ လူေတြရဲ့ ဘယ္'လူမႈဆက္ဆံေရး' ေတြကေတာ့ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တယ္ ဆိုတာ
သာမက၊ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို ဘယ္လိုပံု ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္ ရွင္းျပ
လို႔ရမလဲ ဆိုတာေတြအထိ သေဘာမတူႏိုင္ၾကတာကို ျမင္ရမွာပါ။


- Man is by nature a political animal. (Aristotle)
- လူသည္ သဘာဝအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါတစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္။ (အရစၥတိုတယ္)


မန္းကိုကို
၁၀ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၃

Heywood A 2007, Politics, 3rd edn, Palgrave Foundations, New York.
Tansey S & Jackson N 2008, Politics: The Basic, 4th edn, Routledge, New York.

4 comments:

 1. ႏိုင္ငံေရးကိစၥမွာ အာဏာတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာတို႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္း ပါ၀င္တယ္။
  လူတစ္ဦးတည္းအထီးက်န္စြာရိွေနတဲ့အခါမွာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတာမ်ဳိးလဲ ရိွတယ္။ ဥပမာတခ်ဳိ႔အေနနဲ႔
  ဥပမာ- အိပ္လိုက္မလား။ ထလမ္းေလွ်ာက္မလား
  ဥပမာ- ဒီေနရာမွာ တံေတြးေထြးသင့္လား မသင့္လား။
  ဥပမာ- အဲဒါကို ေဒါသထြက္သင့္လား၊ မထြက္သင့္ဘူးလား။ ေမ့ထားလိုက္ရမလား။

  တခါတေလ ထိပ္တိုက္ သေဘာထား ႏွစ္ခု၊ တခါတေလ သံုးခု၊ တခါေလ ေလးငါးခု၊ ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ဘယ္တခုကို အာဏာေပး (အသာေပး)ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ရတာမ်ဳိး ရိွတယ္။ တခါတေလ ဘာမွဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘဲ ေယာင္၀ါး၀ါးနဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲလိုက္ရတာမ်ဳိးလဲရိွတယ္။

  ႏိုင္ငံေရး လို႔ ဗမာလို ေ၀ါဟာရေပးလိုက္ေတာ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ခ်ီၿပီးျဖစ္လာတဲ့အေရးမွ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ဆက္ဆံေရးကိစၥမွ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကို အနက္ဖြင့္ေလ့ရိွၾကပါတယ္။

  က်ေနာ့အေနနဲ႔ခံစားမိတာကေတာ့ ဗမာေ၀ါဟာရျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလို႔ ေခၚဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အျဖစ္အပ်က္ဟာ လူတစ္ဦးထဲရိွေနလင့္ကစား ထိုတစ္ဦးတည္းရဲ့ စိတ္အတြင္းမွာတင္ ျဖစ္ေပၚေနႏိုင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

  တစ္ဦးထဲရိွေနေပမယ့္ အဲဒီကိစၥဟာ တခါတေလ
  ဥပမာ- ငါ့ကိုယ္ငါ သတ္ေသလိုက္ရမလား၊ သတ္မေသသင့္ဘူးလား ဆိုတဲ့ ကိစၥအထိ ႀကီးမားသြားႏိုင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

  ေရွာက္သီးခ်ဥ္တာဟာ ေရွာက္သီးျဖစ္မွခ်ဥ္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဲဒီေရွာက္သီးမွာပါတဲ့ အငယ္ဆံုး အက္တမ္ကေလးတစ္ခုကစၿပီး ခ်ဥ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ကိစၥမွာလည္း လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကေနစၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအတြင္းက ျဖစ္စဥ္ဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

  တစ္ဖက္ကေတြးရင္- ကိုင္း လူတစ္ဦးမွ သို႔မဟုတ္ သက္ရိွတခုမွ မရိွတဲ့ ေနရာမွာ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ရိွလား။ အဲဒီအထိကေတာ့ က်ေနာ္လည္း မေဆြးေႏြးခ်င္ေတာ့ပါဘူး။

  မၿပီးေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးခရီးက-

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous ရဲ့ မွတ္ခ်က္ကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေျဖေပးပါ့မယ္ ။

   ပထမတစ္ခ်က္၊ အေပၚက ေရးခဲ့သမွ်ဟာ စာစုေအာက္မွာပါတဲ့ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကေန ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္ေတြရဲ့ တင္ျပမႈကို ၊ စကားလံုး အကန္႔အသတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ ဗမာစကားကိုသံုးၿပီး ဘာသာျပန္ထားေပးတာပါ ။ ဒီေတာ့ စကားလံုးပိုႂကြယ္တဲ့ အျခားဘာသာစကားေတြလို တိက်တဲ့ ပံုေဖၚမႈေတြ မလုပ္ႏိုင္ပဲ ၊ ဟာတာတာ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိမွာပါ ။

   ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အေပၚကစာကို မွီၿပီးေျပာရရင္ ၊ အရင္ဆံုးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဟာ လူမႈေရးအမႈကိစၥတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူႏွစ္ေယာက္ လိုသလို ၊ လူနဲ႔ သက္ရွိေတြ မရွိတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာလည္း မရွိႏိုင္ပါဘူး ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စကားေျပနဲ႔ ေျပာရရင္ - ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာေတာင္မွ လူေတြရွိလို႔သာ ေပၚလာရတဲ့အတြက္ လူတစ္ေယာက္မွမရွိရင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ မရွိႏိုင္သလို ၊ ဘယ္သူ႕နဲ႔မွ ဆက္ဆံစရာ မလိုတဲ့ေနရာ (တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ေယာက္ထဲရွိရာမွာ) လည္း ဘယ္ဘာသာစကားမွ သံုးစရာမလိုတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးေတာင္ ေပၚလာစရာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာရပါမယ္ ။

   ေနာက္တစ္ဆင့္ Anonymous ေျပာတဲ့ “ႏိုင္ငံေရးကိစၥမွာ အာဏာတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာတို႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္း ပါ၀င္တယ္။” ဆိုတာ မွန္ပါတယ္ ။ ေနာက္ေရးမယ့္ အပိုင္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို အယူဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကေန အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ ၊ ဆိုခဲ့တဲ့ အာဏာ (power) ဟာ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ပါလာပါလိမ့္မယ္ ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးဟာ ဒိထက္ပိုပါတယ္ ။ အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္အယူဆ ၃ ဖက္ေလာက္ကေန ျမင္ၾကည့္ႏိုင္တာကို လာမယ့္အပိုင္းေတြမွာ ထည့္ေရးဖို႔ ရွိပါတယ္ ။

   တခါ Anonymous ကေန လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ “ဆံုးျဖတ္ခ်က္” နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ၊ ေျပာလိုရင္းျဖစ္တဲ့ “ႏိုင္ငံေရး”ကေန လြဲေခ်ာ္လာၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ “ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈျဖစ္စဥ္”နဲ႔ “လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ”ဟာ ႏိုင္ငံေရးကို ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြသာျဖစ္ၿပီး ၊ “ပင္မသိပၸံပညာ (master science)”လို႔ေတာင္ တင္စားထားတဲ့ “ႏိုင္ငံေရး”တစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္လို႔ပါပဲ ။ ကားဘီးမပါပဲ ကားသြားလို႔မရေပမယ့္ ၊ ကားဘီးဟာ ကားတစ္စီးလံုး မဟုတ္သလို ပံုစံမ်ိဳးလို႔ နမူနာေျပာလို႔ ရမယ္ထင္ပါတယ္ ။ ။

   Delete
 2. ကိုမန္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ကႀကီးခေခြး က၊ နိဳင္ငံေရးမူၾကိဳသင္ေနတဲ့ ကၽြန္မအတြက္ ဗဟုသုတျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးပါ။ ေနာင္လည္း အခ်ိန္ေပးျပီး လာဖတ္ပါအံုးမယ္။

  ReplyDelete