ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Thursday, May 6, 2010

မွတ္တိုင္ေလးတစ္ခု၊

“ေသြးခ်င္းေတြ ေသြးခ်င္းခ်င္းမနီေစခ်င္” ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးကို သတင္း႒ာနေတြကို
ပို႔ရင္းပို႔ရင္း (မသံုးရင္း မသံုးရင္း) နဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အနည္းဆံုး သတင္း႒ာန ၃ ခုမွာ
ဆက္တိုက္ ပါလာပါတယ္။

မပါ၊ မပါနဲ႔ ျပံဳၿပီးပါလာျပန္ေတာ့ မ်က္လံုးျပာၿပီး ငါေတာ့ၿဂိဳလ္ဝင္ၿပီလို႔ သိလိုက္ပါ
တယ္။ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတာကေတာ့ ပထမဦးဆံုး လက္ခံရရွိတဲ့ ဂုဏ္ျပဳစာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ေရးလိုက္တဲ့စာကိုပါ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။
------------------------------------------------
စာကေတာ့ -
Dear .....,

ေဆာင္းပါးတိုေတြ ေပးပို႔လာတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ။
ဒါေပမဲ့ ဒီေဆာင္းပါးကို အျခားသတင္းဌာနမ်ားတြင္ တင္ဆက္အသံုးျပဳထားသည္
ကိုလည္း ဖတ္ရႈရပါသည္။
ထိုသို႔ ေနရာစံုပို႔တာကိုေတာ့ ....... အေနနဲ႔ ဆက္လက္ မပို႔ေပးေစလိုေတာ့ပါ။
...... သည္ ....... သတင္းဌာနတခုျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းဌာန၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္
အညီ သူတပါးဌာနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဆက္လက္
လက္ခံသြားမယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ မန္းကိုကိုထံ ျပန္လည္ အသိေပး
အပ္ပါသည္။

ေလးစားလွ်က္
တာ၀န္ခံ
..... (.... သတင္းဌာန)
 
----------------------------------------------
ျပန္ေရးလိုက္တာကေတာ့ -
 
(...) ခင္ဗ်ား၊

အဦးဆံုးအေနနဲ႔ ေရးေတာင့္ေရးခဲ စာတစ္ေစာင္ေရးပို႔လာတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္
ေၾကာင္းေျပာလိုပါတယ္။

က်ေနာ့္ရဲ့ေဆာင္းပါး စာေစာင္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဖၚျပခံခဲ့ရတဲ့ကိစၥကို
သတင္း႒ာနရဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြ ထိခိုက္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆတဲ့အတြက္ ဝမ္းနည္း
ပါတယ္။ မွားလည္းမမွားဘူးလို႔ လက္ခံပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလိုဝမ္းနည္းစရာေတြ ျဖစ္လာေအာင္ တြန္းပို႔ေပးခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္း
ရင္းခံေတြကို အနည္းငယ္ေတာ့ ေျပာျပပါရေစ။

သတင္း႒ာနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳေနရတာေတြကေတာ့ -

၁။ ျမန္မာသတင္း႒ာနေတြကို ေဆာင္းပါးပို႔တဲ့အခါ အခ်ိဳ႕ကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ
   အသံုးမျပဳေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း စာမျပန္ၾကပါဘူး။
၂။ ေအာင္ျမင္လိုတဲ့သတင္း႒ာနတိုင္းဟာ သတင္းေတြကို ပရိသတ္ဆီ အျမန္ဆံုး
   အေရာက္ပို႔ဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္၊ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးစားၾကရတယ္လို႔ နားလည္မိ
   ပါတယ္။
၃။ သတင္း႒ာနတိုင္းမွာ သီးျခားကိုယ္ပိုင္မူဝါဒေတြရွိၿပီး အဲဒီေဘာင္အျပင္ေက်ာ္တဲ့
   အျမင္ေတြကို ေဖၚမျပၾကတဲ့အတြက္ စာေရးသူေတြ သတိထားၿပီး ပို႔ၾကရပါ
   တယ္။

စာေရးသူဘက္ကေတာ့ -

၁။ ေဆာင္းပါးေရးသားေပးပို႔မႈေတြမွာ ေငြေၾကးတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရပါ။ ရယူလို
   စိတ္ေၾကာင့္ ေရးသားျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။
၂။ ေဆာင္းပါးတိုင္းဟာ အဆိုးထက္ အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ၿပီး ရည္ရြယ္ေရးသားထားတာ
   ေတြသာျဖစ္လို႔ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္တဲ့ တံု႔ျပန္မႈေတြကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
၃။ ေဆာင္းပါးတိုင္းလိုလို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပၚ
   အေျခခံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွာေဖြေလ့လာ သိရွိမိတာေတြကို စုစည္းအေျခ
   ခံ ၿပီးေတာ့ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားထားတာေတြျဖစ္လို႔ သားသမီးတစ္
   ေယာက္စီလို သေဘာထားမိပါတယ္၊ အသံုးျပဳသူရွိရင္ ဝမ္းသာရသလို၊ အပယ္ခံ
   ဘဝ ေရာက္ေနရင္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။
၄။ ေဆာင္းပါးေတြကို သတင္း႒ာနေတြဆီပို႔ရင္ သာမန္အနည္းဆံုး တစ္႒ာနကို
   တစ္ရက္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ ျပန္စာမလာ၊ အေၾကာင္းမထူးမွ မတူတဲ့
   ေနရာေတြကို ထပ္ပို႔ပါတယ္။
၅။ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုမွာ သက္ဆိုင္သူေတြ၊ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြဆီကို အခ်ိန္
   ကိုက္ သတင္းစကားကေလးေတြ ပါပါတယ္။ အခက္အခဲကေတာ့ ဘယ္သတင္း
   ႒ာနကမွ ကိုယ့္လို လူမသိသူမသိသူတစ္ဦးရဲ့ ေဆာင္းပါးကို လက္ခံမယ္ မခံမယ္
   မသိနိုင္ပါဘူး၊ ဒီေတာ့ ေဆာင္းပါးေရးသူမွာ တစ္ရက္ကို သတင္းတစ္႒ာနပို႔ရင္း
   (၃) ရက္ေလာက္ စာမလာသတင္းမၾကားျဖစ္လာရင္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆို
   တာ အခက္အခဲ ရွိေၾကာင္းေတာ့ သိေစလိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ ...... အေနနဲ႔ ပို႔လာတဲ့ေဆာင္းပါးေတြကို ဆိုင္ရာမူဝါဒေတြနဲ႔အညီ အသံုး
ျပဳမယ္၊ မျပဳဘူးဆိုတာကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပး
အေၾကာင္းျပန္ၾကား လိုက္ရပါတယ္။ အကယ္၍ က်ေနာ့္ထံမွစာေတြကို ေရွ႕
ေလွ်ာက္လံုးဝ အသံုးမျပဳလိုေတာ့ဖူး ဆိုရင္လည္း သတင္း႒ာနမ်ားရဲ့ ဆိတ္ဆိတ္
ေနတတ္ၾကတဲ့ သေဘာသဘာဝကို ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးေစလိုပါတယ္။
အညတရတစ္ေယာက္အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြ မကုန္ေစခ်င္ပါ။

ေလးစားလ်က္၊
မန္းကိုကို
http://mahnkoko.blogspot.com/

မွတ္ခ်က္ - အမွန္ေျပာရရင္ေတာ့ သတင္း႒ာနတစ္ခုကေန ကိုယ့္ေဆာင္းပါးတင္
              ေပးလိုက္တာကို ေတြ႕လိုက္တာနဲ႔ အျခားလက္လြန္ၿပီးသား ႒ာနေတြကို
              အေၾကာင္းၾကားဖို႔ စိတ္ကူးဝင္မိေပမယ့္၊ အလဟႆပဲ ျဖစ္ေနမလား
              ဆိုတဲ့ အေတြးက လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကို ရပ္တန္႔သြားေစခဲ့တာပါ။
            - အမွားတစ္ခုအတြက္ ေနာက္အမွားတစ္ခု ထပ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ (အမွား
              နွစ္ခုဟာ တန္ျပန္သလိုျဖစ္ၿပီး) မွန္မလာနိုင္ပါဘူး။
            - သိကၡာနဲ႔ ရပ္တည္လႈပ္ရွားရတဲ့ဘဝေတြမွာ ဒါမ်ိဳးေတြဟာ မလိုလား
              စရာပါ။
            - ဒီပို႔စ္ကေတာ့ အခ်ိန္ယူေရးထားတာမဟုတ္လို႔ မွားတာပါရင္လည္း ….
အေတြ႕အၾကံဳေလးတစ္ခုေပါ့ဗ်ာ၊ လာဖတ္သူေတြထဲကလည္း သခၤန္းစာအျမတ္
ေလးေတြ ရသြားနိုင္ရင္ ဝမ္းသာပါတယ္။

1 comment:

  1. မန္းကိုကိုေရ သတင္းေရးတဲ့သူမွမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆာင္းပါးေရးပို႔တဲ့အခါလည္း ဂ်ာနယ္တိုက္ေတြက အသံုးျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းမျပန္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္ထည့္တဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြပါခဲ့ရင္ေတာင္မသိရပါဘူး။ ဂ်ာနယ္အားလံုးကိုလည္း ၀ယ္မဖတ္ႏိုင္ေတာ့ေလ။ အမွန္ေတာ့ အသံုးမျပဳရင္ အေၾကာင္းမျပန္တာ အေၾကာင္းမဟုတ္ေပမယ့္ အသံုးျပဳရင္ေတာ့ စာေရးသူေတြ ကို အေၾကာင္းျပန္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ သတင္းေရးတဲ့ မန္းကုိကိုတို႔ ကေတာ့ အသံုးျပဳ/ မျပဳ အေၾကာင္းျပန္ဖို႔ ပိုလိုအပ္တာေပါ့။

    ReplyDelete