ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Tuesday, January 8, 2013

ပလံုစီလာတဲ့ ကရင္ေတြရဲ့ အသံ
  လိႈင္သံ / ပဲ့တင္သံ

   မ်ားမၾကာခင္က KNU ရဲ့ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့တယ္ ။ မ်က္
ႏွာသစ္ မ်က္ႏွာေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း အေရြးခ်ယ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အလ်ိဳ
လ်ိဳ ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္ ။ အဖြဲ႕နဲ႔ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေကာင္း
တယ္ မေကာင္းဘူး ၊ ဘာျဖစ္တယ္ ဘယ္လိုေတြေပါ့ဆိုၿပီး မေျပာလိုပါ ။ သို႔ေသာ္ နီးစပ္ရာ
မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕နဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာျဖစ္ရာကေန စုေဆာင္းရရွိတဲ့ ေမးခြန္းေလးတစ္ခ်ိဳ႕ကို
ေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ထားခ်င္ပါတယ္ ။ မိမိကိုယ္ကို အမ်ိဳးသားေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြလို႔ ခံ
ယူထားသူေတြဆီ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေပါက္ေရာက္ၿပီး ယူတတ္ရင္ အက်ိဳးျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္
မယ္လို႔ ယူဆမိလို႔ပါ ။

   ပထမ - ဆိုခဲ့တဲ့ ညီလာခံ မစမီကတည္းက စီကနဲ လွ်ံထြက္လာခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္
ရာ သတင္းေတြကို ဖတ္မိသူမ်ားကေတာ့ မွတ္မိၾကမွာပါ ။ ခုေတာ့တစ္ခါ မထင္မွတ္တဲ့ အလွည့္
အေျပာင္းေတြနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြအေပၚ သတင္းသာမက အတင္းအဖ်င္း
နဲ႔ ထင္ျမင္ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြဟာလည္း ကရင္အသိုင္းဝိုင္းထဲ ပလူပ်ံေနပါတယ္ ။ ဒါ့ျပင္ အျခား
ေသာ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရးပိုင္းမွာ ပါးနပ္ပံုရတဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းခ်ိန္ထိုး
ဖို႔ မဆိုထားပဲ ၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕စည္းထဲတင္ အဆိုးေတြ ပိုနက္ရိႈင္းမလာေအာင္ ၿပီးၿပီးသား ရလာဒ္
အတိုင္းပဲ ထားၿပီး ၊ အလိုက္သင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ လိုက္ပါစီးဆင္းသြားၾကဖို႔ ဆႏၵရွိသူေတြ
လည္း မရွားပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုဆိုဆို ေသခ်ာတာက အေကာင္းထက္ အဆိုးဖက္က
ပိုမ်ားတာပါပဲ ။

   အဲဒါေၾကာင့္ ျခံဳငံုမွတ္တမ္းတင္ခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းစာရင္းကေတာ့ ေအာက္ကအတိုင္းပါ ။

(၁)  ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းလဲ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ KNU တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲရဲ့ က်င္းပပံုနဲ႔ ျဖစ္စဥ္ ၊
(၂)  ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ရဲ့ အသက္အရြယ္ ၊
(၃)  ေျခလွမ္းသြက္လွတဲ့ ျပည္မအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ၊
(၄)  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေရွ႕တန္းေရာက္လာခဲ့ေပမယ့္ ၊ ၂၀၁၃ မွာ ေမွးမွိန္လာပံုရတဲ့ အ
       မ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ့ က႑ ၊
(၅)  ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ ၊
(၆)  အဖြဲ႕စည္းရဲ့ ေရွ႕ဆက္ရင္ဆိုင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ ၊
(၇)  ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ရဲ့ ျပဳမူ လုပ္ကိုင္ လႈပ္ရွား ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ - တို႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

   ဘယ္လိုပဲျဖစ္ပါေစ ေျပာခဲ့သလိုပဲ အဖြဲ႕ဝင္လည္းမဟုတ္ ၊ ဂဃနဏလည္း မသိတဲ့ က်ေနာ့္
မွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြ ၊ အစဥ္အလာရွိတဲ့ အဖြဲ႕စည္းႀကီးမို႔ ပိုပိုသာသာ ေတြးထင္ျမင္မိတာေတြ
အနည္းက်ဥ္း ရွိတာေၾကာင့္ စကားဝိုင္းအခ်ိဳ႕မွာ တီးေခါက္ၾကည့္တဲ့အခါ ၊ အေပၚက တင္ျပခဲ့တဲ့
ေမးခြန္းေတြအျပင္ အခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္သူေတြရဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြအျပင္ ၊ ေအာက္ေျခဖက္က အ
ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ေဝးၿပီး ကိုယ့္အဖြဲ႕စည္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျခံဳငံု လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ မ
သိၾကဘူးဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကိုပါ သိလာရပါတယ္ ။

   က်ေနာ့္ တစ္သီးပုဂၢလအေနနဲ႔ သိမီမႈ နည္းပါးတာရယ္ ၊ မဆိုင္သူေတြကိုပါ ေၾကာ္ျငာေပးေန
သလို ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္နဲ႔ မေျပာသင့္ဖူးလို႔ ယူဆတာရယ္ေတြေၾကာင့္ မေဝဖန္လို အေသးစိတ္
မေျပာလိုေပမယ့္ ၊ ဥာဏ္မီသမွ် ေျပာရရင္ျဖင့္ - အခ်ိဳ႕ေသာ တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ “ငါမွငါ”
ရယ္လို႔ စိတ္ထဲမထားပဲ ၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ေနရာယူထားသူေတြ အေနနဲ႔ အရာရာကို ထည့္
တြက္ၿပီး ဆင္ျခင္လုပ္ကိုင္ၾကရင္ အေကာင္းဆံုးလို႔ ယူဆပါေၾကာင္း ။

  ဆံုရပ္

   အေပၚက ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔သာဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားရာမွာ မပါ
ရင္မၿပီးတဲ့ အပိုင္းေလးတစ္ပိုင္းကိုလည္း စာကေလး တို႔ထားလိုက္ခ်င္ပါတယ္ ။

   အဲဒါကေတာ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕စည္းအားလံုးနဲ႔ မဆက္ဆံရင္ မျဖစ္တဲ့ ျပည္မအာဏာပိုင္
အဖြဲ႕စည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

   အေပၚက ေျပာခဲ့သလို လက္လွမ္းမီရာ လူအခ်ိဳ႕နဲ႔ စကားစျမည္ ေျပဆိုဖလွယ္မိတဲ့အခါ
မ်ားေျမာင္လွတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ အထင္အျမင္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ရာမွာ ၊ အမ်ားစုကို ျခံဳငံုမိ
တဲ့ အေျခခံအက်ဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခုေတာ့ ထြက္လာပါတယ္ ။ မဆန္းသလို ၊ ထူးလည္း မ
ထူးပါ ။ မူလလက္ေဟာင္း ေမးခြန္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ျပည္မအာဏာပိုင္ အဖြဲအစည္းေတြ  ရိုးသားမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ” ဆိုတာပါပဲ ။
   အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ အေျဖရွိၿပီးသား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမယ္ ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း ဒီေန
ရာမွာ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္နဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ မေပးလိုပါဘူး ။ မိမိ ထင္တာသာ အမွန္မို႔ ၊
ဖတ္ရႈသူမ်ားရဲ့ ရင္ထဲက သေဘာအတိုင္းပါဗ်ာ ။


မန္းကိုကို
၀၈ ၊ ၀၁ ၊ ၂၀၁၃

3 comments:

 1. ေကအန္ယူေခါင္းေဆာင္ေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းဆိုျပီး လုပ္ေနႀကတာ ဘယ္လိုတြက္ပီး လုပ္တာလဲ။ ေသခ်ာ၇င္၀ိုင္းေထာက္ခံမယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ ကိုယ္က်ိဳးေ၇ွး၇ႈတာတို႔ သူငယ္ျပန္လို႔လုပ္တာတို႔ဆို၇င္ေတာ့ ဒီလူေတြသမိုင္းတ၇ားခံျဖစ္မယ္။ ပီးေတာ့ ေသခါနီးသူငယ္ျပန္ေနတဲ့လူေတြအတြက္ ဘယ္သူကတာ၀န္ခံေပးမလဲ။ သူတို႔ကလုပ္ခ်င္တာလုပ္ျပီး ေသေတာ့မွာ ငါတို႔ကခံ၇မွာ။

  ReplyDelete
  Replies
  1. အတိုခ်ဳပ္ၿပီး စာျပန္ေပးလိုက္ပါရေစ ။
   KNU မဟုတ္တဲ့ က်ေနာ္လည္း ဘယ္လိုေတြတြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာ လံုးဝကို မသိပါဘူး ။ အေဝးကေန ခန္႔မွန္းလိုပဲ ရႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒီေတာ့ အေျဖက KNU အေနနဲ႔ ခုထက္ ပိုၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔ လိုေကာင္း လိုႏိုင္တယ္ ဆိုတာပါ ။

   ေနာက္တစ္ခု ေထာက္ခံဖို႔ မေထာက္ခံဖို႔ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ တစ္ခု စဥ္းစားရမွာက အျခားေထာက္ခံစရာ ဘယ္သူရွိသလဲ ဆိုတာပါ ။ ေနာက္ၿပီး ခုေခတ္ကလည္း တစ္ေယာက္ေကာင္းေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။ စုဖြဲ႕ လုပ္ကိုင္မွသာ ထိေရာက္မႈရွိတာလည္း ထည့္တြက္ဖို႔ လိုပါတယ္ ။

   အဆံုးသတ္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက KNU ဟာ အေျပာင္းလဲ အေကြ႕ခ်ိဳးတစ္ခုကို ေရာက္ေနပါတယ္ ။ အားေပးမႈေတြ ၊ ျဖည့္တင္း ပံ့ပိုးမႈေတြ ၊ ေထာက္ခံမႈေတြ လိုအပ္ေနတာလည္း ေသခ်ာပါတယ္ ။ လက္လွမ္းမီရာ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေမးျမန္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြးတာက အေကာင္းဆံုးလို႔ ယူဆပါတယ္ ။

   Delete
 2. I drop a leave a response when I appreciate a article
  on a blog or I have something to add to the discussion.
  Usually it is caused by the fire communicated in the post I looked
  at. And after this post "ပလံုစီလာတဲ့ ကရင္ေတြရဲ့ အသံ".
  I was excited enough to drop a leave a responsea response
  :) I do have 2 questions for you if you do not
  mind. Is it just me or does it look as if like a few of
  the remarks appear like left by brain dead individuals?
  :-P And, if you are writing on other places, I'd like to follow everything fresh you have to post. Could you list the complete urls of all your community sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?
  Also visit my blog post : forja toledo

  ReplyDelete