ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Tuesday, May 1, 2012

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အပိုင္းအစတစ္ခ်ိဳ႕     ကေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ျဖစ္တည္ရွိေနတာေတြအေပၚ အျမင္သေဘာထားေတြ
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕ထဲက လက္
ေတြ႕စာေတြ႕ဘဝေတြနဲ႔ မကင္းကြာေသာ္မွ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တဲ့ အဆိုျပဳ
တင္ျပခ်က္နဲ႔ အေၾကာင္းရာအခ်ိဳ႕ကို သိမွတ္နားလည္ထားတာေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါရေစ။

(၁)  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဘာေၾကာင့္ရံႉးရတယ္

     အဦးဆံုး ၾကံ့ဖြံ႕လို႔မသံုးပဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဆိုတဲ့နာမည္ကို တမင္သံုးစြဲလိုက္ပါတယ္။
     အေၾကာင္းရင္းခံကေတာ့ - ကေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြရဲ့ သေဘာထား
အစစ္မွန္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေဖၚထုတ္ျပခဲ့ရာမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ လူနည္းစုကိုသာ ကိုယ္
စားျပဳေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေတာ့ အားနည္းသူ၊ လူနည္းစု၊ ရံႉးနိမ့္သူကို တစ္ဖက္သတ္ ခ်ိဳး
ႏွိမ္ရာမေရာက္ေအာင္နဲ႔ လူ႔အေျခခံက်င့္ဝတ္ေတြကို ေလးစားရာေရာက္ေအာင္ သူတို႔ႏွစ္သက္
လို႔ ေျပာင္းလဲထားခဲ့တဲ့နာမည္ကို သံုးစြဲေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

     ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘာေၾကာင့္ရံႉးရတယ္ဆိုတာကို သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ - အဓိကအားျဖင့္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈမရွိျခင္း၊ မီဒီယာလံႈ႔ေဆာ္
မႈ အားနည္းျခင္းနဲ႔ ျပည္သူမ်ားကိုမစည္းရံုးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဖၚျပထားတာ ဖတ္ရပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြဟာ မွားယြင္းတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ေပမယ့္ အျခားအေရးပါတဲ့အခ်က္ေတြကို မ်က္
ကြယ္ျပဳသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္တာေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္တာေလးေတြ လုပ္ပါရေစ။

     ပထမတစ္ခ်က္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအဖြဲ႕ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသြင္မေျပာင္းဘူးဆိုၿပီး သူတို႔ေခါင္း
ေဆာင္ေတြရဲ့ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေျပာေနရာက၊ လူေတြ ႀကိဳတင္ထင္ျမင္ထားသလို ႏိုင္ငံေရး
ပါတီတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့တာဟာ အစကတည္းက သေႏမမွန္ဘူးလို႔ ဆိုရေလာက္ပါတယ္။ လူအ
မ်ားဆီမွာ ရွိၿပီးတဲ့ သံသယေတြနဲ႔ မယံုၾကည္မႈေတြကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

     ဒုတိယတစ္ခ်က္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဟာ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္း၊ အေဆာက္ဦ၊ ေငြေၾကးေတြကို ျပည့္စံု
ကံုလံုရံုမက ပိုလွ်ံေအာင္ ရယူတည္ေဆာက္ထားတဲ့ အဖြဲ႕စည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ဆိုတာ
ဟာ ျပည္သူေတြအားလံုးရဲ့  ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လ
အမ်ားရဲ့ေမတၱာကို ဘယ္လိုမွ ခံယူလို႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခန္းေျခာက္သြားေစခဲ့ပါတယ္။
ပါတီရဲ့ က်င့္ဝတ္သိကၡာပိုင္းဟာ အရင္လူထုမႀကိဳက္လို႔ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ၿပီးတဲ့ မ.ဆ.လ ပါတီ
ထက္ေတာင္ အမ်ားႀကီးနိမ့္က်ေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

     တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဟာ အဖြဲ႕စည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ရာမွာ အ
ဆင့္ဆင့္ ဦးစီးဦးေဆာင္ေနရာေတြကို စစ္ဗိုလ္စစ္သားေဟာင္းေတြနဲ႔သာ အဓိကထား ေက်ာ
ရိုးျပဳခဲ့တဲ့အခ်က္ပါ။ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားဟာလည္း လူသားခ်င္းအတူတူျဖစ္တာေၾကာင့္ သာ
မန္အရပ္သားေတြထက္ ညံ့စရာမရွိတာ အေသခ်ာပါ။ ဒါေပမယ့္ စစ္တိုက္ဖို႔နဲ႔ အမိန္႔ေပး အ
မိန္႔နာခံမႈမွာသာ ကၽြမ္းက်င္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးဖက္မွာေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳနဲ သိနားလည္မႈေတြ
နည္းပါးတယ္ဆိုတာ ဝန္ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ေနေနသာသာ ပါတီ
တြင္းမွာေတာင္ ခြဲျခားမႈေတြနဲ႔ သဲအိမ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။

     ဒီလို အရင္းအျမစ္ကေနစၿပီး အေျခေနနဲ႔ေနာက္ခံမေကာင္းခဲ့တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ တစ္
ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ဆိုသလို စိတ္ခံစားမႈရွိတဲ့ လူသားေတြရဲ့ သဘာဝနဲ႔ သက္ေရာက္မႈတိုင္းမွာ တြန္း
ကန္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ နိယာမေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ထင္ရာစိုင္းၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ့ဆံုးရႉံး
ခန္းဟာ ဘယ္ေဗဒင္ဆရာကိုမွ ေမးစရာမလိုေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားေနခဲ့ပါၿပီ။ ခုေနခါမွာ သူ
တို႔ၾကံဳေတြ႕ေနရတာေတြဟာ ကနဦးအစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ၿပီး အေတာမသတ္
ႏိုင္တဲ့ က်ဆံုးစရာေတြ ႀကိဳလင့္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ေတြ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားတာေတာ့ မဟုတ္ဖူးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ မ်က္လံုးေပၚက
ဖံုးလြမ္းေနတဲ့ တိမ္သလႅာေတြကိုဖယ္ပစ္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားထဲျဖစ္ဖို႔ ျပန္ႀကိဳးစားၾက
မယ္ဆိုရင္၊ ေနာင္လာမယ့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ
အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ ျပန္ရႏိုင္ေခ် ရွိေနေသးတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

     အထက္က တင္ျပခဲ့တာေတြဟာ သာမန္လူအမ်ား သိထားၿပီးသားနဲ႔ အလြယ္တကူ ေတြး
ျမင္သိႏိုင္ၾကတာေတြသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘာေၾကာင့္ရႉံးရတယ္ဆိုတာကို တင္ျပခဲ့တဲ့ေဆာင္
ပါးရွင္ရဲ့ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့အပိုင္းေလးတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရံုသက္သက္လို႔သာ မွတ္ယူေစလို
ပါတယ္။


(၂)  ပုဂိဳလ္ေရး ထိပါးမႈ

     ေနာက္တစ္ခ်က္ သတိျပဳမိတာကေတာ့ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္သူ၊ ဘိန္းစား စသည္ျဖင့္
ပုဂိၢဳလ္ေရး ထိပါးပုတ္ခတ္မႈအခ်ိဳ႕ ပါလာတာကို ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သူမဆို မတူညီတဲ့ အျမင္
ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ျမင္ခြင့္ရွိေပမယ့္၊ အမ်ားအတြက္ ေရးသားေျပာဆိုရာမွာ ေစာင့္ထိန္း
မႈေတြ ရွိရပါတယ္။ မေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ မိမိရဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အျမင္နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳ
ရင့္က်က္မႈေတြမွာ ျဖည့္ဆည္းစရာေတြရွိေနေသးတယ္လို႔ ေဖၚထုတ္ျပသရာ ေရာက္ပါ
တယ္။

     ကမာၻမွာၾကည့္တဲ့အခါ၊ အနားယူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ဟာ သ
ငယ္ရြယ္စဥ္က လူမႈေရးဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံခဲ့သလို၊ လက္
ရွိၾသစေၾတးလ်က  အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း သူတကၠသိုလ္တက္စဥ္က ေဆးရႉခဲ့ဖူး
တာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ခုေနခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံ
အႀကီးအကဲေတြဟာ အတိတ္ကို ပစၥဳပၸန္အထိ သယ္မလာဘူးဆိုတာ နားလည္ေပးၾကပါ
တယ္ ။

     ဆက္စပ္ၿပီးတင္ျပလိုတာတစ္ခုက - အေမရိကန္သမၼတလင္ကြန္းဟာ စကားစစ္ထိုးပြဲ
တစ္ခုမွာ ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္တာကို ခံခဲ့ရဖူးပါတယ္။ သူတစ္ခ်ိန္တုန္းက အေရာင္းစာေရး
လုပ္ခဲ့ဖူးတာကို သူ႔ၿပိဳင္ဖက္ကေန ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို လင္ကြန္းကေန
“က်ေနာ္ဟာ က်ေနာ္ရဲ့ေစ်းေရာင္းစားပြဲကို စြန္႔ခြာခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္ရဲ့ၿပိဳင္ဖက္က
ေတာ့ စားပြဲရဲ့အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းက သူေစ်းဝယ္ခဲ့တဲ့ေနရာကို မစြန္႔ခြာႏိုင္ေသးဘူးျဖစ္ေန
တယ္” လို႔ ျပန္ႏွက္ခဲ့ပါတယ္။ ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈဟာ အလားတူ ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္
မႈေတြကို ျပန္ဖိတ္ေခၚတတ္ၿပီး၊ အခန္႔မသင့္လို႔ ကိုယ့္ထက္သာသူနဲ႔ ၾကံဳလာတဲ့အခါမွာ ကိုယ္
သာ အလူးအလိမ့္ ခံရတတ္ပါတယ္။


(၃)  ေသာင္းက်န္းသူမ်ား

     တစ္ခါ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို
“ေသာင္းက်န္းသူ”ေတြလို႔ ေခၚေဝၚသံုးစြဲတာကို ေတြ႕မိလိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က
ေန႔အခ်ိန္လို အသိဥာဏ္ပညာေတြ ပြားမ်ားထြန္းကားေနတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ အင္မတန္ လြယ္
ကူရွင္းလင္းတဲ့ စကားလံုးေတြကို ရႈပ္ေထြးေအာင္နဲ႔ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ သို႔မဟုတ္
ကိုယ္တိုင္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေနၿပီး သံုးစြဲေျပာဆိုေနတာေတြဟာ မလိုလားစရာ သို႔မ
ဟုတ္ ရိုးသားမႈေတြ လိုအပ္တာထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

     ေသာင္းက်န္းသူဆိုတာ ဘာလဲ။ ဗမာလို နားလည္သူတိုင္း ေသာင္းက်န္းတဲ့သူေတြကို
ေသာင္းက်န္းသူလို႔ ေခၚလို႔ရတယ္ဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔လိုမယ္မထင္ပါ။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္မစစ္တပ္ကျဖစ္ေစ ေသာင္းက်န္းလာရင္ “ေသာင္းက်န္းသူ”ပါပဲ။
အားနည္းသူမွ ေသာင္းက်န္းသူဆိုရင္ေတာ့ ေျပာဆိုသံုးစြဲသူထံမွာ အေတြးအျမင္ပိုင္းဆိုင္
ရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ေတြ႕ၾကံဳေနရၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

     တစ္ဆက္ထဲမွာ ေျပာလိုတာက ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေနတဲ့ သတင္း၊
သမိုင္းနဲ႔အသိေတြကို တမင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ထပ္ခါထပ္ခါဆင့္ေျပာၿပီး ကိုယ့္
ကိုယ္ကိုလိမ္ဖို႔ မႀကိဳးစားသင့္ၾကေတာ့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာအေနနဲ႔ အနည္းဆံုး တပ္မေတာ္
ဆိုတဲ့ စကားလံုးမွာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ဘယ္ကစကားလံုးေတြကိုေမြးစားၿပီး လွပ
ေအာင္သံုးသံုး စစ္တပ္ဟာ စစ္တပ္ပါပဲ။ ဒီကေနတစ္ဆင့္တက္ၿပီး အဂၤလိပ္လို (Tatmadaw
ဆိုၿပီး) တိုက္ရိုက္အသံထြက္နဲ႔ သံုးစြဲဖို႔ႀကိဳးစားၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ပိုဆိုးႏိုင္တဲ့အက်ိဳးေတြကို
ေမွ်ာ္လင့္ထားရပါမယ္။ စိတ္ပညာရွင္ေတြအျမင္မွာ “ဒါဟာ စိတ္လံုျခံဳမႈ မရွိသူေတြရဲ့ ကိုယ္
ယံုၾကည္ခ်င္တာေတြကို ကိုယ့္ဖာသာ အားေပးအတည္ျပဳေပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ”လို႔ အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာညိဳဖို႔ကလြဲၿပီး အက်ိဳးမျဖစ္တာ သတိထားသင့္
ပါတယ္။


(၄)  ႏိုင္ငံ့အေရး

     ေနာက္ဆံုးတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ “ႏိုင္ငံေရး” ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ျဖစ္ပါတယ္။

     ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးရဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ “ႏိုင္ငံေရး” ဆိုတာဟာ -
လူမ်ားမွ သူတို႔႔ေနထိုင္ရာေအာက္၌ရွိေသာ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒထံုးတမ္း
မ်ားကို ျပဳလုပ္ျပဌာန္း၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျဖတ္သန္းသြားရေသာ ျပဳဖြယ္
ေဆာင္တာ (သို႔) မႈကိစၥ” ျဖစ္ပါတယ္

     ဒါနဲ႔ဆက္ႏြယ္ၿပီးၾကည့္ရင္ လတ္တေလာ အန္အယ္ဒီရဲ့ က်မ္းက်ိန္စာသားျပင္ေပးဖို႔
ေတာင္းဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ဆိုတာ ျမင္သာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဟာ ညွိ
ႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာေအာင္လုပ္ရတဲ့ လုပ
ငန္းစဥ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသူေတြအေနနဲ႔ ဒါကိုနားလည္ဖို႔နဲ႔ အေလွ်ာ့အတင္း
လုပ္ဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတာ မွတ္ယူထားပါမွသာ ေရြ႕ရွားေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြ ရွိမွာပါ။

     လက္ရွိျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးဟာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနၿပီး တိုးတက္မႈဖက္
ဦးတည္ေနတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမႈေတြ တခ်ိဳ႕တေလ
ေတြ႕ရသလို စစ္ေရးနဲ႔ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြလည္း အထင္ရွားရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
စစ္ေရးဟာလည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမွာ အသာစီးရဖို႔ အသံုးျပဳေနတယ္ဆိုတာကို
သတိမူၾကရပါမယ္။

     တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ အင္အားႀကီးသူက အင္အားနည္းသူေတြကို ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေအာင္ ေခ်
မႈန္းသတ္ျဖတ္ဖို႔  ၾကံဳးဝါးေျပာဆိုႀကိဳးပမ္းေနၾကသူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို ဘဲဥအစ ရွာ
မရ ျဖစ္ေနသူေတြလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။  ဒါမ်ိဳးဟာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ဝါဒျဖန္႔ခဲ့မႈနဲ႔ လိုအပ္တဲ့
အသိပညာဗဟုသုတေတြ ပိတ္ပင္ေျခာက္ခမ္းေနေစခဲ့တာရဲ့ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး ဒါေတြကို
ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ လုပ္ကိုင္ၾကပါမွ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေကာင္းဖက္ေရွ႕ဆက္လွမ္းႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

     အဆံုးသတ္အေနနဲ႔ အားလံုးပဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ့အမွားမ်ိဳး၊ တစ္ဖက္သားကို အႏိုင္ရလို
မႈတစ္ခုထဲအတြက္ ရိုးသားမႈနဲ႔လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကို ေဘးဖယ္မိတာမ်ိဳးေတြေရွာင္ရွားရင္း အ
က်ိဳးမ်ားမယ့္ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာေတြ လုပ္ႏိုင္ၾကဘို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။


မန္းကိုကို
၂၈ ၊ ၀၄ ၊ ၂၀၁၂

မီွးျငမ္း
(၁) Andrew Heywood ၏ Politics
(၂) Gregory Bassham, William Irwin, Henry Nardone & James M. Wallace တို႔၏ Critical Thinking: A Student’s Introduction

1 comment:

  1. ျငင္းစရာမရိွေလာက္ေအာင္ သေဘာတူ လက္ခံပါတယ္... အထူးသျဖင့္ နံပါတ္(၁)ေဆာင္းပါးဖတ္မိခ်ိန္မွာ ကိုမန္းကိုကိုေျပာသလို တထပ္တည္း ခံစားရပါတယ္...စာေတြ ဆက္ေရးပါဦး..

    ReplyDelete