ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Saturday, January 28, 2012

ေထြလာေသာင္းေျပာင္း ~ ၁ - ၁.၅ - ၂.၀.၀  မွတ္ပံုတင္ရဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ၾကစို႔

     ေခါင္းစဥ္ႀကီးက
     တကယ္ေျပာတာလား ...
     ရြဲ႕ေျပာတာလား ...
     ေနာက္တာလား ...
     အားလံုး ဟုတ္ပါတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္ ။
    စိတ္ဆိုး ခ်င္လား ၊ ရယ္ခ်င္ခ်င္လား ၊ မခ်ိျပံဳးေလး ပန္ဆင္ခ်င္ သလား ... မတားပါဘူး ။ ဆိုစကားရွိလာ
ေအာင္ ျဖစ္တာေတြက ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးၿပီကိုး ။

      မၾကာခင္က ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္က အပစ္ခတ္ရပ္မယ့္ အဖြဲ႕ေတြအတြက္ မွတ္ပံုတင္ (အာဏာပိုင္ေတြ
သတ္မွတ္ထားတဲ့ တရားဝင္ဘဝ) ရဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြြအေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့တယ္ ။ ခုလည္း
KNU က တာဝန္ရွိသူတစ္ေယာက္က မွတ္ပံုတင္လုပ္ဖို႔ စကားေတြ ပစ္လာျပန္ေတာ့ ၊ တိုက္ဆိုင္မႈေလလား၊
မရည္ရြယ္ပဲ မီဒီယာေတြဆီ သတင္းေရာက္သြားတာလား ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ရဖို႔ဟာ အင္မတန္
အေရးႀကီးၿပီး မျဖစ္မေန ပထမဆံုး လုပ္ရမယ္လို႔ သေဘာထားလုပ္ေနၾကလားေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြက
ပိုသိမွာပါ ။ ေဘးလူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အံ့ခ်ီးလို႔မကုန္ႏိုင္တဲ့ အျဖစ္တစ္ခုလိုသာ ၾကားသိခံစား ေျပာၾကား
ခြင့္ရွိပါေတာ့တယ္ ။

Monday, January 16, 2012

ၾကားဖူး ဖတ္စ (၁.၅)     ေယာင္ေနာက္ ဆံထံုးပါၿပီး မသင္းျဖဴ ၾသစေၾတးလ်ကို ေရာက္ခဲ့ရာမွာ ၊ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားခံယူ
ခြင့္ရတဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းတာကိုေတာင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါၿပီ ။
     မသင္းျဖဴအေနနဲ႔ ဘဝအတြက္ အဖက္ဖက္က ေတြးေတာၿပီး ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသူအျဖစ္ ခံယူဖို႔
ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္ ။ ဒီမွာတင္ တရားဝင္လာေရာက္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၊ ပတ္စ္ပို႔ကို ျမန္မာ
သံရံုးကို ျပန္အပ္ၿပီး တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လုပ္ကိုင္ဖို႔လည္း စီစဥ္လိုက္ပါေတာ့တယ္ ။

     ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာသံရံုးကို ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ ။
     ေဟာဒီမွာ ပတ္စ္ပို႔ ၊ ျပန္အပ္ပါတယ္ .. ေပါ့ ။