ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, February 23, 2014

ကၽြံႏိုင္ေသာ္လည္း ဆိုေရးကရွိသည္မို႔


(၁) သိကၡာ
 
    အပစ္ရပ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးထားပါတယ္ ။
    တိုက္လိုက္တာမ်ား လိုင္ဇာနားေရာက္သြားတယ္ ။
 
    ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဘူး ။
    လႊတ္လိုက္ပါၿပီ ေဟာကနဲ ေဟာကနဲ ။

Saturday, February 15, 2014

မီးပူတိုက္ပါရေစ   မီးပူတိုက္ပါရေစဆိုလို႔ မီးေလာင္တိုက္သြင္းမယ္လို႔ေတာ့ အယူမမွားေစလို ။
   အဝတ္အစားဆန္႔ျပန္႔ရေလအာင္ မီးပူတိုက္ျခင္းမ်ိဳးကိုပဲ ညြန္းရည္ပါတယ္ ။
   သေဘာလည္းမမွ် အေရးႀကီးတယ္လည္း မထင္ရပါရင္ျဖင့္ ၊ က်ေနာ့္ရဲ့ ယြင္းလိုခ်က္မို႔ ၊ ေနာက္မ်ား
ေနာင္ခါမွပဲ ျဖည့္ျပန္ဆည္းပိုးေပးပါ့မယ္ ။ ခုမ်ားခါေတာ့ စရိယာဒုကၡာေလးမ်ား ၂ မိနစ္ေလာက္ ပါရမီ
ျဖည့္တင္းေပးၾကပါကုန္ ။

- ဆင္ကို ၾကာရိုးနဲ႔ ထိုးၾကည့္မယ္

 မၾကာမတင္က ဖတ္မိတဲ့ အေမးေျဖခန္းေလးတစ္ခုမွာ အေရးႀကီးၿပီး ေထာက္ျပေျပာဆိုဖို႔ လိုႏိုင္တယ္
ထင္မိတာေလးတစ္ခုကို ေအာက္ကအတိုင္း ခ်ေရးထားပါတယ္ဗ်ာ ။