ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Saturday, September 7, 2013

စုမွတ္ တိုထြာ   ဆန္းဆန္းရယ္ေတာ့ ထူးလွတယ္ မဟုတ္ပါ ။
   စိတ္ထဲေပၚတာေလးေတြ ခ်ေရးထားခဲ့တာတခ်ိဳ႕နဲ႔ ထပ္ျဖည့္ထားတာေလးတခ်ိဳကို စုစည္းလိုက္တာ
ဆိုပါစို႔ ။
   လုပ္ရိုးစဥ္အတိုင္း Facebook ကနဲ႔ လတ္တေလာ စိတ္ထဲရွိတာေတြျဖစ္ၿပီး ၊ အရင္လို အခ်ိန္မ်ားမ်ား
မေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ စာမေခ်ာတာနဲ႔ ဟာကြက္ျဖည့္ထားတာေတြဖက္မွာေတာ့ အားနည္းပါလိမ့္မယ္ ။

(၁) "မုန္႔"ဆိုရင္ ေဝမစားႏိုင္တဲ့ လူမႈအသိုင္းဝိုင္း တစ္ခုအတြက္

   ကမာၻမွာ တရုတ္အင္အားႀကီးလာတာ လူတိုင္းလိုလိုအသိ ။
   မသိတာက - ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာပဲ ။