ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, April 1, 2012

ငါ ငါတို႔ သည္ကား ...     မနက္အိပ္ယာထတာနဲ႔ ေနာက္ေန႔ပို႔ခ်မယ့္ သခၤန္းစာေတြနားေထာင္ဖို႔ရာ စာနည္းနည္း ႀကိဳ
ဖတ္ျဖစ္တယ္ ။ အျမင္အာရံုကို ဖမ္းစားလိုက္တာက အာဆီယံအဖြဲ႕ပါ ။ ဆက္စပ္ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕
မိျပန္တယ္ ။

     အာဆီယံ ဘာလုပ္သလဲဆိုတာထက္ အဖြဲ႕ျဖစ္တည္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ေခါင္းထဲဝင္
လာတယ္။ အတိုဆံုး အေျဖကေတာ့ “ငါတို႔” ဆိုတဲ့ စိတ္အျမင္ကို တည္ေဆာက္လိုက္တာပဲလို႔
ျမင္လာတယ္ ။