ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, November 6, 2013

အန္တီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ .. သို႔ …အန္တီေရ ၊ မၾကာခင္မွာ ၾသစေၾတးလ်ကိုေရာက္လာခဲ့မယ့္အျပင္ က်ေနာ္ေနထိုင္တဲ့ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕အထိ
ေတာင္ ေရာက္လာမယ္ဆိုလို႔ ဝမ္းသာရသလို ၊ ေျပာခ်င္တာေလးေတြလည္း အနည္းအက်ဥ္းရွိတာေၾကာင့္
လူမသိသူမသိ အညတရက်ေနာ္ကေန စာေလးတစ္ေစာင္ ေရးလိုက္ပါတယ္ ။ ဖတ္မိေသာ္ရွိ မဖတ္မိေသာ္
ရွိ ၊ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကေတာ့ အန္တီ့နားေပါက္ေအာင္ ေျပာျပမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိတယ္ေလ။

အဦးဆံုးအေနနဲ႔ အန္တီ့ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေလးစားပါတယ္ဆိုတာေတာ့ စကားဦးေလး သန္းထားခ်င္ပါ
တယ္ ။ အန္တီျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတာေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ၊ ျမန္မာျပည္သူျပည္
သား အမ်ားစုအတြက္ေတာ့ မီးရႉးတန္ေဆာင္ႀကီးလို တစ္ခုတည္းေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေနနဲ႔ လမ္းျပႏိုင္ခဲ့
တာဟာ ျငင္းလို႔မရတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းပါ ။ အန္တီ့ေဖေဖဟာလည္း ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ရာ ဦး
ေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ အမွန္တကယ္ ေလးစားအားက်စရာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ယံုမွားသံသယ ရွိစရာမလို
ေလာက္ေအာင္ပါပဲ ။