ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Tuesday, November 4, 2014

ျပည့္လည္ရြဲကို လႊဲမ်က္ႏွာ လွည့္မည္လား (ပ-လႊာ)

   ၾကာခဲ့ပါၿပီ ။
   ေစာေစာပိုင္း ညတစ္ည ။
   မဟာဗႏၵဳလ ပန္းျခံဝင္းထဲဖြင့္ထားတဲ့ Happy World ဂိမ္းရံုေလးရဲ့ ေရွ႕မွာ ။
   အပ်င္းေျပ တီဗြီဂိမ္းေလး ဝင္ကစားၿပီး အထြက္ ၊ ဂိမ္းရံုေရွ႕ေလးတင္ ေခြးေျခပုေလးေတြနဲ႔ခင္းထားတဲ့
လမ္းေဘးဆိုင္ေလးမွာ ဝင္ထိုင္လိုက္တယ္ ။
   အနီးနားမေတာ့ ေယာက္်ားသားအခ်ိဳ႕နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ ရွိေနၾကတယ္ ။
   အခ်ိဳ႕လည္း ကိုယ့္နားတစ္ဝိုက္က ခံုပုေလးေတြမွာ ထိုင္ေနၾကတယ္ ။