ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, May 25, 2014

ကရင္မ်ားအတြက္ တို႔ထိ ေဆြးေႏြးၾကည့္ျခင္း   ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းမႈေတြကေသာ္၄င္း ၊ ဘဝမွာ ေတြ႕ၾကံဳဆံုတာေတြအေပၚ မူတည္ၿပီးေသာ္၄င္း ၊ စိတ္
ေစတသိတ္ကို လႈံ႕ေဆာ္လာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္၄င္း ၊ က်ေနာ္ဟာလည္း အမ်ားသူငါ
ေတြလိုပဲ စိတ္ကူးေပါက္ အျမင္ေရာက္ၿပီး ေတြးေတာစစ္ေၾကာမိတာေလးေတြ ရွိတတ္စျမဲပါ ။ အဲဒီအထဲ
က သင့္ရာရာကို အဆင္ေျပအားလပ္ခ်ိန္မွာ ၊ စာအျဖစ္ ခ်ေရး မွတ္တမ္းျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီစာကို
သီကံုးျဖစ္ပါတယ္ ။ ကရင္ေတြအတြက္လို႔ဆိုေပမယ့္ ၊ ဖတ္မိသူတိုင္းအတြက္လည္း မတူတဲ့ စိတ္ကူး
စိတ္သန္းေလးေတြ ေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ အက်ိဳးသာ မ်ားမယ္ဆိုရင္ ၊ မပယ္မပစ္ ငါးဖယ္
ျခစ္သလို အကုန္အစင္ ရယူသံုးစြဲသြားၾကလိမ့္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္ ။

   အခါအားေလ်ာ္စြာ ဆင့္ကဲ ေရးသြင္းသြားမယ့္ ဒီစာစုဟာ - အေသးဖြဲ ကိစၥရပ္ေတြ ပါႏိုင္သလို ၊ ျခံဳငံု
ျမင္တြက္ၿပီး အယူအဆ တင္ျပပံုအေနမ်ိဳးနဲ႔လည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ၊ ခုဖတ္ေနတဲ့ စာ
ပိုဒ္ေတြကိုေတာင္ ေနာက္တစ္ခါ လာအဖတ္မွာ ရွိေကာင္းမွ ရွိေတာ့မွာျဖစ္သလို ၊ မမွတ္မိေလာက္
ေအာင္ စီေျပာင္းသရုပ္ခ်ထားလို႔ အသြင္လြဲေနတဲ့ စာစုေလးေတြအျဖစ္ ျမင္ေကာင္းျမင္ရမွာပါ ။ လူ
တိုင္းသိၿပီးသား မတည္ျမဲတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ၊ ဘာေတြ ျမင္မိသလဲဆိုတာ ဆက္ၾကည့္လိုက္ၾကရ
ေအာင္ ။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(၇)  ငိုၾကရေအာင္

   ငိုတတ္တဲ့ကေလး ႏို႔ပိုစို႔ရတယ္ဆိုတာ လူအမ်ား သိထားၾကၿပီးသားပါ ။
   သတိထားမိသူနည္းတဲ့ အျမင္ကေတာ့ - ကရင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ငိုတာ ဘယ္လို ဆက္စပ္ပတ္သက္ေန
သလဲ ဆိုတာပါ ။

   ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ့ ေမ့မရတဲ့ အေတြ႕ၾကံဳတစ္ခု ေျပာျပခ်င္တယ္ ။
   ခိုလႈံရာစခန္း (refugee camp) ထဲမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အဖြဲ႕စည္းတစ္ခုကေန စစ္ေဘးဒုကၡနဲ႔ပတ္သက္
လို႔ ေမးျမန္းစံုစမ္း မွတ္တမ္းေလးလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ အကူညီေတာင္းလာတယ္ ။
   ဆိုးဆိုးရြားရြား ကိုယ္တိုင္ ခံစားခဲ့ရသူတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ေခၚၿပီး အေမးအေျဖ လုပ္ပါတယ္ ။
   က်ေနာ့္မိတ္ေဆြျဖစ္သူကေတာ့ စကားျပန္ေပါ့ ။