ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Saturday, March 15, 2014

အေဝးနယ္ခ်ဲ႕ ၊ အနီးနယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ မ်က္ရည္ၾကားက ဟားတိုက္ရယ္ၾကရမယ့္သူေတြ   ဒီစာစု ေရးျဖစ္ဖို႔ရာဟာ Facebook ေပၚက ဗိုလ္မႉး Sai Thein Win ထံမွာ လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ ၊
ကရိုင္းမီးယား ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးျဖစ္ရာက စခဲ့ပါတယ္ ။ အဓိကအေနနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္မႈ
လုပ္လာတဲ့ရုရွကို အလြန္မရွိဘူးလို႔ ဆိုခ်င္သူေတြရဲ့ လံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္လို႔ ဝန္ခံရပါလိမ့္မယ္ ။
    Mahn Koko - ရုရွက်ဴးေက်ာ္တာ မလြန္ဘူးလို႔ ေျပာသူေတြဟာ ၊ တစ္ခုခုေတာ့ လြဲေနၿပီလို႔
                      ေကာက္ခ်က္ခ်မယ္ ။
                      မသိလို႔ေသာ္၄င္း ၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းစနစ္ ႀကိဳက္လို႔ေသာ္၄င္း ၊ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္
                      ဝတ္ေတြကို အေလးမထားလို႔ေသာ္၄င္း ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္ ။