ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Tuesday, January 14, 2014

ပိန္းၾကာေတာလယ္ တိုးဝင္မိေသာအခါဝယ္   လူအေတာ္မ်ားမ်ား ၊ ကိုယ္မကၽြမ္းက်င္ မရင္းႏွီးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲကို မ်က္ေစ့လည္လမ္းမွားၿပီး
ေရာက္ဖူးေကာင္း ေရာက္ဖူးၾကမယ္ ။
   အဲသည္ထဲမယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္အတန္ရဲ့ စိတ္ထဲပူပင္သြားတာမ်ိဳး ၊ စိုးရိမ္သြားတာမ်ိဳး ၊ မသက္
မသာ ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္တတ္ၾကေလ့ရွိတာ ၊ သိၾက ၾကံဳၾက ၾကားဖူးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါ
တယ္ ။
   ဒါမ်ိဳးကို က်ေနာ္လည္းမၾကံဳခ်င္သလို ၊ စာဖတ္သူအမ်ားစုကလည္း ၾကံဳခ်င္ၾကလိမ့္မယ္ မထင္ပါ ။
   သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ၊ စိတ္အလိုလိုက္လို႔ျဖစ္ေစ ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့ျဖစ္ေစ လိုအပ္လို႔ျဖစ္ေစ ၊
တမင္ကို သြားရ ဝင္ရ ေျပာဆိုရတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတတ္တာပါပဲ ။

Wednesday, January 8, 2014

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ - မိတ္ဆက္ (Entrepreneur - An Introduction)


   “က်ဳပ္ရဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကို က်ဳပ္ျမင္လို႔ အဲဒါေတြကို က်ဳပ္ရယူခဲ့တယ္”။
   ဒီစကားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ၾသဇာရွိႏိုင္ငံေရးသမား
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ တမူထူး အက်င့္ပ်က္ခ်စားခဲ့တဲ့ George Washington Plunkitt (1842-1924) ဆိုသူ
ကေန၊ သူ႕ရဲ့ ‘ရိုးသားတဲ့အကတိလိုက္စားမႈ’လို႔ တင္စားထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရး ေရာပြမ္းအသက္
ေမြးတဲ့အလုပ္ကို ျခံဳငံုပံုေဖၚၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့စကားစုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ တကယ့္ကို လူလိမ္လူညစ္တစ္
ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္၊ သူ႕ရဲ့ တိုတိုနဲ႔လိုရင္းေရာက္တဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေလးကေတာ့ ကေန႔အခ်ိန္ထိ “စြန္႔
ဦးလုပ္ငန္းရွင္”ဆိုတာကို အဓိပၸါယ္ေဖၚျပတဲ့ေနရာမွာ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနဆဲပါ။

Thursday, January 2, 2014

ရိုးရွင္းတဲ့ ေနာက္ထပ္ ေန႔ကေလးတစ္ေန႔
   ဒီကေန႔ဟာ အေနာက္တိုင္း Gregorian calendar ႏွစ္သစ္နဲ႔ ကရင့္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တို႔ လာတိုက္ဆိုင္
တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပါ ။ ဒီကေန႔မနက္ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ ၊ က ၊ မူလတန္းေက်ာင္းမွာလုပ္တဲ့ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ
အခမ္းအနားကို ကေလးတစ္ေယာက္ေခၚၿပီး သြားတက္ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအေနနဲ႔
တင္ထားလိုက္သလို ၊ မနက္ပိုင္း ေန႔ကူးစမွာ ခ်ေရးထားျဖစ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္က စာစုေလးတစ္စုကိုပါ
မွတ္တမ္းတင္ ထည့္ထားလိုက္ပါတယ္ ။