ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, October 27, 2013

ကို႔ယို႔ကားယား ကရင့္ဇယား  မၾကာမတင္က ျဖစ္သြားတာေလးတစ္ခုကို တည္မွီၿပီး ၊ ျမင္ရတာ မသက္သာလွလို႔ မအားေသာ္လည္း
စာတစ္လံုးႏွစ္လံုး စီလိုက္ပါတယ္ ။

   ကိစၥက ကရင္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားသိပါတယ္ ။ 
   KNU ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အခ်ိဳ႕ကေန ေလာေလာလတ္လတ္ ေပါက္ကြဲေနခဲ့တဲ့ စြမ္းအားနည္းဗံုးေတြနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ၊ ျပည္မအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥပါပဲ ။ အဲဒီကမွ တစ္ဆက္
ထဲ သတင္းသမားေတြေရွ႕မွာ ပါးစပ္‘အဟ’မေတာ္သူ လူႀကီးတစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ရြဲ႕ေစာင္း
ေစာင္း တန္ျပန္ပဲ့တင္သံေတြ တၿခိမ္းၿခိမ္း ဟိန္းထလာလို႔ ဝင္ေျပာခ်င္စရာေလး  နည္းနည္းျဖစ္လာခဲ့
တယ္ ဆိုပါစို႔ ။