ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, June 26, 2013

□ ေငြေၾကး □


   ေငြေၾကးပိုက္ဆံကို စာေရးသူေရာ စာဖတ္ေနသူပါ ေန႔စဥ္လိုလို အသံုးမျပဳေသာ္မွ ပတ္သက္ၾကရ
မွာပါ။ ကေန႔ေခတ္မွာ လူတိုင္းလိုလိုအတြက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔ရာ မရွိမျဖစ္ အေထာက္ကူပစၥည္း
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးဟာ၊ ဘဝကိုယ္စီမွာ အင္မတန္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္တယ္လို႔ မွတ္ယူထားမိေကာင္း
မွတ္ယူထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီအျမင္ကို စနစ္တက် စုစည္းထားမႈေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

   အရင္ဆံုး အဘိဓါန္တစ္ခုဆီက ယူၾကည့္ရေအာင္။ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
ရဲ့ အလိုအရ  “The coin or notes which are used to buy things, or the amount of these that
one person has:” လို႔ ဆိုပါတယ္။ “အရာဝတၳဳပစည္းမ်ားဝယ္ရန္ အသံုးျပဳေသာ ဒဂၤ ါး အေႂကြေစ့/
ေငြစကၠဴ (သို႔မဟုတ္) လူတစ္ေယာက္တြင္ရွိေသာ ထိုအရာမ်ား၏ အေရအတြက္” ရယ္လို႔ အနက္ျပန္
ၾကည့္ထားပါတယ္။

   ဒီအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ဘယ္ေလာက္အထိ ျပည့္စံုသလဲဆိုတာ ဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

◊ ေငြေၾကး၏ အသံုးဝင္မႈမ်ား (Functions of Money)

(၁) လဲလွယ္မႈ ၾကားခံ (Medium of exchange)

Friday, June 14, 2013

စိတ္ျပဴတင္းေပါက္ေတြကို ေငးေမာၾကည့္မိတဲ့ တစ္ခဏ


   Facebook ေပၚမယ္ ဟိုၾကည့္လည္း မည္းမည္း သည္ၾကည့္လည္း မည္းမည္း လုပ္ေနၾကတာျမင္လို႔
စိတ္ထဲေပၚတာ ခ်ေရးျဖစ္တယ္ ။

   မေလးရွားမွာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ ညွင္းဆဲခံေနရတာကို ဝမ္းနည္းတဲ့ အ
ထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမည္းေရာင္ profile ေတြတင္ၿပီး ဆႏၵေဖၚထုတ္တာ ၊ စာနာေၾကာင္းျပတာ ၊ တစ္
စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းရွိေၾကာင္း ပံုေဖၚေနၾကတာလို႔ေတာ့ နားလည္ရတယ္ ။

   အေကာင္းပိုင္းအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ စည္းလံုးၿပီး ယိုင္းပင္းၾကတယ္ဆိုတာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ေလာ
ကပါလတရားရဲ့ အစိတ္အပိုင္းကို အေကာင္ထည္ေဖၚၾကတာမို႔ ႀကိဳဆိုသင့္တာ အမွန္ပါ ။ ဒါတင္မက
အတိတ္က နာမည္ေကာင္း နာမည္ဆိုးေတြနဲ႔ လူသိမ်ားခဲ့ၾကသူေတြကပါ ႏႈတ္အား ဓနအားနဲ႔ ဝင္လာ
ၾကတာဟာလည္း မဂၤလာတစ္ပါးပါ ။ ၾကည့္လိုက္ရင္ စိတ္ၾကည္ႏူးစရာေတြနဲ႔ သိုက္ဝန္းေနတဲ့ တဒဂၤ
တာေလးေပါ့ ။