ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Friday, February 22, 2013

တို႔ေျမမွာ ငရဲမီးေတြ ကြက္ၾကားရြာေနခဲ့တယ္


   ဒီစာကို မတင္ခ်င္ဘူး ။
   ထို႔နည္းတူ ၊ ေရးထားတဲ့ အေၾကာင္းရာေတြဟာလည္း ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္သင့္ခဲ့တာ အေသခ်ာ ။

   လွ်ံက်ေနတဲ့ နာက်ည္းမႈေတြကို ဘယ္သူအေတြးထဲကိုမွ မစီးဆင္းေစခ်င္ဘူး ။
   ဒါေပမယ့္ ၊ မျမင္ရာမွာ ရြာသြန္းေနတဲ့ ငရဲမီးမိုးေတြအတြက္လည္း ၊ စာနာမႈ အမိုးအကာေတြ လစ္
ဟာ လိုအပ္ေနတယ္ ။

Monday, February 18, 2013

ဦးပြစိရဲ့ စကားစတခ်ိဳ႕


(၁)  အေရာင္ေျပာင္းလြယ္သူမ်ား

  လူ႕အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္နာ ကင္တားနားကို သဲသဲလႈပ္ ေထာက္ခံသူ ၊ ကယ္တင္ရွင္လို ေမွ်ာ္သူ
ထဲမွာ ကိုယ္မပါ ။

  ခုတစ္မ်ိဳး ေနာက္တစ္မ်ိဳး မလုပ္ခဲ့တဲ့ သူဟာ ၊ ျမန္မာျပည္က လူေတြ အရမ္းၾကည္ညိဳေနၾကတဲ့
ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ထက္ေတာင္ ပိုမွန္ကန္ေသးတယ္လို႔ ျမင္တယ္ ။
  သို႔ေသာ္ သူ႕ဆီက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာေတြနဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့မွ ျပဴးျပဴးျပဲျပဲ ျဖစ္သူေတြ ၊ ဆန္႔က်င္
သူေတြထဲလည္း ကိုယ္မပါတဲ့အျပင္ ၊ အဲသည္လို လုပ္သူေတြဟာလည္း ဂုဏ္သိကၡာ နည္းပါးသူ
ေတြအျဖစ္ မေျပာေသာ္လည္း ၊ စိတ္ထဲက ယူဆတယ္ ။