ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Monday, September 17, 2012

ဒ႑ာရီပူေပါင္းေလးတစ္ခ်ိဳ႕ ေဖါက္ၾကည့္မယ္  အခ်ိဳ႕က ေကာလဟာလ ၊ အခ်ိဳ႕က  ဒ႑ာရီ ၊ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ယံုတမ္းစကားလို႔ နာမည္တပ္ၾကတဲ့
စကားအခ်ိဳ႕ရွိတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဟုတ္အစစ္ဆိုၿပီး ရင္ထဲလည္း စြဲမွတ္ထားတတ္ၾကျပန္တယ္ ။ ဒါ
ေတြကို စာရင္းလုပ္ရင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ မကုန္ႏိုင္ေပမယ့္ ၊ ဒီစြဲမွတ္ခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ထပ္ဆင့္အ
ေတြးနဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖၚတာေတြ လုပ္တဲ့အခါ ဆပြားဆင့္ပြား အမွားေတြျဖစ္လာၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ
လြဲေခ်ာ္ ထိခိုက္ ဆံုးရံႉးမႈေတြ ျဖစ္လာတတ္တယ္ ။

  ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔တေတြ အမွားနည္းႏိုင္ၾကေစဖို႔ရာ ခုေန မွတ္မိသမွ် တစ္တို႔ ႏွစ္တို႔ေလာက္
ခ်ေရး ဖလွယ္ၾကည့္ပါမယ္ ။ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိသြားခဲ့ရင္လည္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အသိေပးလို႔ရသလို ၊
စာမွားသလား ငါမွားသလား ဆိုတာလည္း အေတြးထဲထည့္ၾကည့္မိရင္ အက်ိဳးအျမတ္ တိုးေကာင္း
တိုးႏိုင္မွာပါ ။