ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Friday, November 25, 2011

ေမွ်ာ္လင့္မိသည္ ေဒၚ(နန္႔)ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
“အကယ္၍ အဲဒီသစၥာေဖါက္ေတြသာ အသက္ရွင္ေနမယ္ဆိုရင္ ၊ ခမာလူမ်ိဳးေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့
         မွာပဲ ၊ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔ခ်ခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုလို႔ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္”

“အကယ္၍ က်ဳပ္တို႔ လူေတြအေပၚ သနားၾကင္နာမႈ ျပခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့
           မွာပဲ”

   ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္ရဲ့ သိမ္းပိုက္မႈကို ခံခဲ့ရခ်ိန္မွာ ၊ လူေပါင္း ၁.၇ သန္းကို သတ္ျဖတ္ေသေၾကေစၿပီး
ခဲ့တဲ့ ခမာနီေတြရဲ့ “အကိုႀကီး နံပါတ္ ၂” လို႔ လူသိမ်ားၿပီး ၊ ဝါဒေရးရာမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ Nuon Chea ရဲ့
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုထဲမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြပါ ။ အာဏာလက္လြတ္ခဲ့ရတာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္
လြန္ခဲ့ေပမဲ့ မာန္မာန ၊ အမုန္းတရားနဲ႔ မေကာင္းဆိုးရြားေတြလို႔ ေခၚရေလာက္တဲ့ ခံယူခ်က္ေတြကို လက္
မလႊတ္ႏိုင္ေသးတာဟာ ေက်ာခ်မ္းစရာပါ ။

   သခၤန္းစာ ယူလို႔ရတယ္လို႔ အလြယ္တကူ ေျပာလို႔ရပါတယ္ ။
   ျမန္မာလူထု အမ်ားစုအေနနဲ႔ေကာ ၊ တကယ္ပဲ သမိုင္းကေန သခၤန္းစာေတြ ရေနခဲ့ၾကၿပီလား ။

Wednesday, November 16, 2011

ေတာင္ခုန္ ေျမာက္ေျပး စိတ္အေတြး


     အခ်ိန္ေတြက ကိုယ့္ကိုျဖတ္ေက်ာ္သြားၾကသလား ။
     ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ကပဲ အခ်ိန္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားမိသလား သိပ္ေတာ့မေသခ်ာ ။
     ေသခ်ာတာကေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံ ၾကာလြန္းတယ္လို႔ ထင္မိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ႏိုးတစ္ဝက္အေနထားနဲ႔
ကုန္လြန္ေနေစခဲ့တာပဲ ။

     တေန႔က အသစ္ၾကံဳရတဲ့ ဆရာေၾကာင့္ အခ်ိန္ဆိုတာကို ျပန္သတိထားမိတယ္ ။ ကိုယ္ေတြက သတိ
မရွိေပမဲ့ သူသတိေပးလို႔ ၁၁ နာရီ ၊ ၁၁ မိနစ္ကို သတိထားမိသြားတယ္ ။ ၁၀ ရက္ ၊ ၁၀ လ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ။
ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲေပမဲ့ ေမ့ေနခဲ့တာ ။